Нэмэгдсэн: 2014-11-25 07:17:51

 Даатгал гэдгийг энгийнээр “хэцүү өдөрт” хэрэглэх нөөцийг бага мөнгөөр худалдан авах гэж тайлбарлаж болох юм. Хэцүү үед хэрэгтэй хуримтлалыг худалдаж авахаар нэгэнт мөнгө зарцуулж байгаа бол та даатгал хийлгэхдээ туйлын хариуцлагатай, цаг зав гаргаж хандах нь чухал юм. Даатгалын нөөцийг худалдаж авахад мэдэхгүй ойлгогдохгүй, нүдэнд харагдаж гарт баригдахгүй нөөцийг хэзээ хэрхэн хэрэглэх вэ гэдгээс эхлээд асуух зүйл зөндөө гардаг тул таны даатгуулах эрх ашгийг хамгаалахаар Даатгалын Зуучлагчид ажилладаг. Таны төлөө асуулт асууж чаддаг, таны хэрэгцээг ойлгож танд тохирсон даатгалын нөөцийг худалдаж авахад Даатгалын зуучлагч таны өмгөөлөгч адил ажилладаг. Даатгалын зуучлагч нь хүний амин чухал санхүүгийн нөөцийг байгуулахад оролцдог гэдэг утгаараа мэдлэгтэй, туршлагатай, туйлын үнэнч шударга байх ёстой тул даатгалын зуучлагчийг тусгай зөвшөөрлөөр үйл ажиллагаа явуулахыг шаарддаг олон улсын жишиг байдаг. Манай улс ч даатгалын зуучлалыг тусгай зөвшөөрлөөр хийхийг шаарддаг.

 

Үргэлжлэлийг энд дарж уншина уу.