Нэмэгдсэн: 2014-11-24 09:56:13

 Холбоо нь үйл ажиллагаагаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, Даатгалын тухай хууль, Жолоочийн даатгалын тухай хууль, Төрийн бус байгууллагын тухай хууль болон албан журмын даатгалын бусад хууль, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад акт, энэ дүрмийн шаардлагад нийцүүлэн явуулж байна.

Монгол Улсад авто тээврийн хэрэгсэл болон жолоочийн тоо жилээс жилд өсөхийн хэрээр замын хөдөлгөөний нягтрал нэмэгдэж, зам тээврийн ослын тоо, иргэдэд учрах хохирлын хэмжээ нэмэгдсээр байна. Монгол Улсын Их Хурлаас албан журмын даатгалын анхны хэлбэр болгож тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч, эзэмшигч нь даатгалтай эсэхээс үл хамааран зам, тээврийн осолд өртсөн гуравдагч этгээд буюу амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөөрөө хохирсон иргэд, байгууллагуудад нөхөн төлбөр олгодог байхаар зохицуулсан.

Үргэлжлэлийг энд дарж үзнэ үү.