2018-03-16 09:00

Валют Зарласан ханш
USD
АНУ-ын доллар
2395.47
EUR
Евро
2962.84
CNY
БНХАУ-ын юань
378.86
JPY
Японы иен
22.58
RUB
ОХУ-ын рубль
42.04
GBP
Английн фунт
3348.15
KRW
БНСУ-ын вон
2.25
AUD
Австралийн доллар
1884.52

2018-03-16 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2397 2400
EUR
Евро
2950 2970
CNY
БНХАУ-ын юань
379.5 380.5
JPY
Японы иен
22.6 22.7
RUB
ОХУ-ын рубль
42.2 42.6
GBP
Английн фунт
3320 3345
KRW
БНСУ-ын вон
2.22 2.23
AUD
Австралийн доллар
- -

2018-03-16 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2398 2401
EUR
Евро
2953 2965
CNY
БНХАУ-ын юань
379.3 380.4
JPY
Японы иен
22.6 22.68
RUB
ОХУ-ын рубль
42.1 42.6
GBP
Английн фунт
3315 3345
KRW
БНСУ-ын вон
2.215 2.23
AUD
Австралийн доллар
1855 1880

2018-03-14 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2395 2398
EUR
Евро
2960 2975
CNY
БНХАУ-ын юань
379 380
JPY
Японы иен
22.45 22.6
RUB
ОХУ-ын рубль
42.4 42.7
GBP
Английн фунт
3320 3370
KRW
БНСУ-ын вон
2.2 2.22
AUD
Австралийн доллар
1870 1920

2018-03-16 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2396 2405
EUR
Евро
2950 2970
CNY
БНХАУ-ын юань
378 380.5
JPY
Японы иен
22.5 22.75
RUB
ОХУ-ын рубль
42 43
GBP
Английн фунт
3300 3370
KRW
БНСУ-ын вон
2.2 2.23
AUD
Австралийн доллар
1830 1880

2018-03-16 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2396 2405
EUR
Евро
2950 2970
CNY
БНХАУ-ын юань
378 380.5
JPY
Японы иен
22.5 22.75
RUB
ОХУ-ын рубль
42 43
GBP
Английн фунт
3300 3370
KRW
БНСУ-ын вон
2.2 2.23
AUD
Австралийн доллар
1830 1880