Валют Зарласан ханш
USD
АНУ-ын доллар
2411.04
EUR
Евро
2694.46
CNY
БНХАУ-ын юань
349.92
JPY
Японы иен
21.54
RUB
ОХУ-ын рубль
42.82
GBP
Английн фунт
3127.24
KRW
БНСУ-ын вон
2.14
AUD
Австралийн доллар
1799.48
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2410 2414
EUR
Евро
2700 2710
CNY
БНХАУ-ын юань
349.5 350.5
JPY
Японы иен
21.6 21.7
RUB
ОХУ-ын рубль
42.8 43
GBP
Английн фунт
3100 3120
KRW
БНСУ-ын вон
2.13 2.14
AUD
Австралийн доллар
- -
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2411 2413.5
EUR
Евро
2703 2713
CNY
БНХАУ-ын юань
349.7 350.5
JPY
Японы иен
21.6 21.68
RUB
ОХУ-ын рубль
42.8 43.1
GBP
Английн фунт
3102 3120
KRW
БНСУ-ын вон
2.13 2.145
AUD
Австралийн доллар
1800 1820
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2413 2423
EUR
Евро
2675 2700
CNY
БНХАУ-ын юань
350.8 352.2
JPY
Японы иен
21.4 21.6
RUB
ОХУ-ын рубль
42.7 43.5
GBP
Английн фунт
- -
KRW
БНСУ-ын вон
2.13 2.15/
AUD
Австралийн доллар
- -
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2411 2414
EUR
Евро
2705 2715
CNY
БНХАУ-ын юань
349.5 350.5
JPY
Японы иен
21.6 21.7
RUB
ОХУ-ын рубль
42.5 43.2
GBP
Английн фунт
3100 3150
KRW
БНСУ-ын вон
2.13 2.15
AUD
Австралийн доллар
1780 1840
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2408 2413
EUR
Евро
2700 2720
CNY
БНХАУ-ын юань
349 350.7
JPY
Японы иен
21.5 21.68
RUB
ОХУ-ын рубль
42.8 43.1
GBP
Английн фунт
3100 3130
KRW
БНСУ-ын вон
2.13 2.15
AUD
Австралийн доллар
1800 1830
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2415 2420
EUR
Евро
2680 2720
CNY
БНХАУ-ын юань
350.5 352.6
JPY
Японы иен
21.6 21.85
RUB
ОХУ-ын рубль
42.5 43.3
GBP
Английн фунт
3080 3170
KRW
БНСУ-ын вон
2.125 2.155
AUD
Австралийн доллар
1750 1849
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2410 2414
EUR
Евро
2705 2720
CNY
БНХАУ-ын юань
350.5 351.5
JPY
Японы иен
21.65 21.75
RUB
ОХУ-ын рубль
42.7 43
GBP
Английн фунт
3110 3130
KRW
БНСУ-ын вон
2.13 2.14
AUD
Австралийн доллар
- -
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
- -
EUR
Евро
- -
CNY
БНХАУ-ын юань
- -
JPY
Японы иен
- -
RUB
ОХУ-ын рубль
- -
GBP
Английн фунт
- -
KRW
БНСУ-ын вон
- -
AUD
Австралийн доллар
- -
Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2410 2414
EUR
Евро
2700 2715
CNY
БНХАУ-ын юань
349.5 350.5
JPY
Японы иен
21.5 21.7
RUB
ОХУ-ын рубль
42.5 43
GBP
Английн фунт
3110 3150
KRW
БНСУ-ын вон
2.12 2.14
AUD
Австралийн доллар
- -