2019-03-17 09:00

Валют Зарласан ханш
USD
АНУ-ын доллар
2631.6
EUR
Евро
2981.2
CNY
БНХАУ-ын юань
391.8
JPY
Японы иен
23.6
RUB
ОХУ-ын рубль
40.2/td>
GBP
Английн фунт
3480.2
KRW
БНСУ-ын вон
2.3
AUD
Австралийн доллар
1866.3

2019-03-18 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2631 2633
EUR
Евро
2975 2985
CNY
БНХАУ-ын юань
390.5 392.8
JPY
Японы иен
23.6 23.7
RUB
ОХУ-ын рубль
40.5 41.2
GBP
Английн фунт
- -
KRW
БНСУ-ын вон
2.32 2.335
AUD
Австралийн доллар
- -

2019-02-15 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2632 2635
EUR
Евро
2975 2983
CNY
БНХАУ-ын юань
387.8 388.8
JPY
Японы иен
23.85 23.95
RUB
ОХУ-ын рубль
40.1 40.5
GBP
Английн фунт
3365 3400
KRW
БНСУ-ын вон
2.34 2.35
AUD
Австралийн доллар
1865 1900

2019-02-22 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2635 2638
EUR
Евро
2990 3000
CNY
БНХАУ-ын юань
391.5 393
JPY
Японы иен
23.85 23.95
RUB
ОХУ-ын рубль
40.2 40.7
GBP
Английн фунт
3400 3480
KRW
БНСУ-ын вон
2.35 2.36
AUD
Австралийн доллар
1900 1950

2019-03-07 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2633 2637
EUR
Евро
2980 2995
CNY
БНХАУ-ын юань
393 395
JPY
Японы иен
23.5 23.8
RUB
ОХУ-ын рубль
40.2 40.7
GBP
Английн фунт
3380 3440
KRW
БНСУ-ын вон
2.35 2.37
AUD
Австралийн доллар
1850 1910

2019-03-07 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2633 2637
EUR
Евро
2980 2995
CNY
БНХАУ-ын юань
393 395
JPY
Японы иен
23.5 23.8
RUB
ОХУ-ын рубль
40.2 40.7
GBP
Английн фунт
3380 3440
KRW
БНСУ-ын вон
2.35 2.37
AUD
Австралийн доллар
1850 1910