2018-07-06 09:00

Валют Зарласан ханш
USD
АНУ-ын доллар
2463.46
EUR
Евро
2877.32
CNY
БНХАУ-ын юань
371.41
JPY
Японы иен
22.26
RUB
ОХУ-ын рубль
38.91
GBP
Английн фунт
3259.9
KRW
БНСУ-ын вон
2.2
AUD
Австралийн доллар
1818.28

2018-07-05 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2464 2468
EUR
Евро
2870 2880
CNY
БНХАУ-ын юань
370.5 371.5
JPY
Японы иен
22.2 22.3
RUB
ОХУ-ын рубль
39.5 39.8
GBP
Английн фунт
3230 3250
KRW
БНСУ-ын вон
2.2 2.22
AUD
Австралийн доллар
- -

2018-07-06 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2462.5 2464.5
EUR
Евро
2872 2880
CNY
БНХАУ-ын юань
370.1 370.7
JPY
Японы иен
22.26 22.32
RUB
ОХУ-ын рубль
39.4 39.7
GBP
Английн фунт
3225 3250
KRW
БНСУ-ын вон
2.18 2.19
AUD
Австралийн доллар
1800 1818

2018-07-06 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2462 2465
EUR
Евро
2875 2885
CNY
БНХАУ-ын юань
369.5 370.8
JPY
Японы иен
22.25 22.35
RUB
ОХУ-ын рубль
39.2 39.8
GBP
Английн фунт
3220 3280
KRW
БНСУ-ын вон
2.18 2.2
AUD
Австралийн доллар
1800 1830

2018-07-06 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2462 2466
EUR
Евро
2875 2895
CNY
БНХАУ-ын юань
370 373
JPY
Японы иен
22.2 22.35
RUB
ОХУ-ын рубль
39.3 39.8
GBP
Английн фунт
3220 3260
KRW
БНСУ-ын вон
2.19 2.22
AUD
Австралийн доллар
1790 1820

2018-07-04 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2460 2466
EUR
Евро
2860 2885
CNY
БНХАУ-ын юань
370 373.5
JPY
Японы иен
22.15 22.4
RUB
ОХУ-ын рубль
39 40
GBP
Английн фунт
3200 3260
KRW
БНСУ-ын вон
2.19 2.22
AUD
Австралийн доллар
1785 1845