2019-09-19 09:00

Валют Зарласан ханш
USD
АНУ-ын доллар
2668.5
EUR
Евро
2948.9
CNY
БНХАУ-ын юань
376.0
JPY
Японы иен
24.7
RUB
ОХУ-ын рубль
41.6
GBP
Английн фунт
3328.4
KRW
БНСУ-ын вон
2.2
AUD
Австралийн доллар
1811.4

2019-07-16 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2657 2662
EUR
Евро
2985 2995
CNY
БНХАУ-ын юань
387 388
JPY
Японы иен
24.55 24.65
RUB
ОХУ-ын рубль
42.8 43.3
GBP
Английн фунт
3320 3340
KRW
БНСУ-ын вон
2.23 2.24
AUD
Австралийн доллар
- -

2019-09-18 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2669 2671
EUR
Евро
2953 2960
CNY
БНХАУ-ын юань
377.2 377.8
JPY
Японы иен
24.68 24.75
RUB
ОХУ-ын рубль
41.7 42
GBP
Английн фунт
3310 3345
KRW
БНСУ-ын вон
2.215 2.225
AUD
Австралийн доллар
1805 1825

2019-07-17 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2660 2664
EUR
Евро
2980 2990
CNY
БНХАУ-ын юань
386 387.5
JPY
Японы иен
24.55 24.65
RUB
ОХУ-ын рубль
42.5 43.2
GBP
Английн фунт
3250 3320
KRW
БНСУ-ын вон
2.21 2.23
AUD
Австралийн доллар
1840 1860

2019-09-20 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2668 2671
EUR
Евро
2950 2965
CNY
БНХАУ-ын юань
377 379
JPY
Японы иен
24.6 24.85
RUB
ОХУ-ын рубль
41.5 42
GBP
Английн фунт
3300 3340
KRW
БНСУ-ын вон
2.21 2.23
AUD
Австралийн доллар
1780 1820

2019-08-29 10:30

Валют
Авах Зарах
USD
АНУ-ын доллар
2671 2675
EUR
Евро
2955 2975
CNY
БНХАУ-ын юань
372 374
JPY
Японы иен
25 25.4
RUB
ОХУ-ын рубль
40 41.5
GBP
Английн фунт
3200 3300
KRW
БНСУ-ын вон
2.16 2.21
AUD
Австралийн доллар
1760 1840