Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
4201 Regulation on custodian licensing and custodian services Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-01-29 Үзэх Татах
4202 Regulation on establishment of mutual investment fund and licensing for undertaking mutual investment fund operation Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-05-21 Үзэх Татах
4203 Regulation on special licensing for investment management activities Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-01-15 Үзэх Татах
4204 Regulation on licensing to undertake regulated activities in the securities market Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2013-12-12 Үзэх Татах
4205 Regulation on activities of the regulated entities in securities market Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-01-15 Үзэх Татах
4206 Establishment procedures of private investment fund, regulation for registering the founding documents Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-06-25 Үзэх Татах
4207 Regulation on regulated entity’s database Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2013-11-20 Үзэх Татах
4208 Албан журмын даатгагчдын холбооны шуурхай албаны ажиллах журам Даатгалын зохицуулалтын газар 2015-01-01 Үзэх Татах