Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
3851 Г.Баттогтохыг “Монгол траст холдинг даатгал ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаал томилохыг зөвшөөрөх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 22 2009-01-29 Үзэх Татах
3852 Хорооны 2014 оны 467 дугаар тогтоолыг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 22 2015-01-16 Үзэх Татах
3853 "Увс инвест" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 22 2017-01-13 Үзэх Татах
3854 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг шинэчлэн бүртгэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 22 2014-02-06 Үзэх Татах
3855 Банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээ, гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 22 2019-03-13 Үзэх Татах
3856 “Мон инвест” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 22 2013-01-23 Үзэх Татах
3857 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 22 2018-01-26 Үзэх Татах
3858 Гүйцэтгэх захирлаар томилохыг зөвшөөрөх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 22 2009-01-27 Үзэх Татах
3859 “Эс Жи Капитал” ХХК-д андеррайтерийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нэмж олгох тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 22 2012-01-18 Үзэх Татах
3860 "Тас алмааз" ХХК-д Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай. 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 22 2016-01-22 Үзэх Татах
3861 Д.Батцэрэнг “Монгол траст холдинг даатгал” ХХК-ийн ерөнхий нягтлан бодогчийн албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 21 2009-01-29 Үзэх Татах
3862 Хорооны 2014 оны 267 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 21 2015-01-16 Үзэх Татах
3863 "Сэтгэшгүйхүү" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 21 2017-01-13 Үзэх Татах
3864 "Капитал банк" ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 21 2014-02-06 Үзэх Татах
3865 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 21 2019-03-13 Үзэх Татах
3866 “Андын сор” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 21 2013-01-23 Үзэх Татах
3867 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 21 2018-01-26 Үзэх Татах
3868 “Зэргэд” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 21 2009-01-27 Үзэх Татах
3869 Санхүүгийн зохицуулах хорооны гишүүнээс чөлөөлөх тухай Улсын их хурлын тогтоол 21 2011-05-12 Үзэх Татах
3870 “Эм Ай Си Си” ХХК-ийн андеррайтерийн тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 21 2012-01-18 Үзэх Татах
3871 "Ай Би И Капитал" ХХК-д Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай. 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 21 2016-01-29 Үзэх Татах
3872 “Ай трейд” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 20 2015-01-16 Үзэх Татах
3873 Жолоочийн даатгалын санд хөрөнгө шилжүүлэх журам Журам 20 2013-01-23 Үзэх Татах
3874 "Начин заан финанс" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 20 2017-01-13 Үзэх Татах
3875 "Нэйшнл лайф даатгал" ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 20 2014-02-06 Үзэх Татах
3876 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 20 2019-03-13 Үзэх Татах
3877 “Монос дэлгэрэх” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 20 2013-01-23 Үзэх Татах
3878 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 20 2018-01-26 Үзэх Татах
3879 “Монфрэш Шүүс” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 20 2009-01-27 Үзэх Татах
3880 Даатгалын тохиолдлын тодорхойлолтыг бүрдүүлэх заавар Даатгалын зохицуулалтын газар 20 2012-02-01 Үзэх Татах
3881 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, гишүүдийг томилох тухай Улсын их хурлын тогтоол 20 2011-05-12 Үзэх Татах
3882 “Нарантуул шейл ойл” ХХК -ийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 20 2012-01-18 Үзэх Татах
3883 "Ай түүлс" ХХК-ийн нийтэд санал болгон гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай. 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 20 2016-01-29 Үзэх Татах
3884 “Нарантуул шейл ойл” ХХК -ийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай Эрх зүйн акт 20 2012-01-18 Үзэх Татах
3885 “Юнайтэд Секьюритс” ХХК-д андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай Эрх зүйн акт 19 2012-01-18 Үзэх Татах
3886 “Ард даатгал” ХХК-д зарим даатгалын хэлбэрээр даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 19 2009-01-29 Үзэх Татах
3887 “МИК актив дөрөв” ХХК-д Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээ томилохыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 19 2015-01-16 Үзэх Татах
3888 "Номин гүнж" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 19 2017-01-13 Үзэх Татах
3889 "Багануурын дулааны станц" ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 19 2014-02-06 Үзэх Татах
3890 Оноосон нэрийг өөрчлөхийг зөвшөөрөх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 19 2019-03-13 Үзэх Татах
3891 “Жэй Эй Эс Эм ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 19 2013-01-23 Үзэх Татах
3892 Үнэт цаасны зах зээл дээр мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах мэргэжилтнийг аттестачилах, аттестатчилах шалгалтад ороогүй мэргэжилтний эрхийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 19 2009-01-27 Үзэх Татах
3893 Журам батлах тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 19 2018-01-10 Үзэх Татах
3894 Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд Монгол Улсад үнэт цаас гаргах, Монгол Улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад улсад гаргах үнэт цаасыг бүртгэх журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 19 2018-01-10 Үзэх Татах
3895 Хувьцааны арилжаанаас авах хураамжийн дээд хязгаарыг шинэчлэн тогтоох тухай Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 19 2007-02-02 Үзэх Татах
3896 “Юнайтэд Секьюритс” ХХК-д андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 19 2012-01-18 Үзэх Татах
3897 "Блю скай фанд" хувийн хөрөнгө оруулалтын санг бүртгэх тухай. 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 19 2016-01-29 Үзэх Татах
3898 Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай Эрх зүйн акт 18 2012-01-18 Үзэх Татах
3899 У.Сийлэнг “УБ даатгал” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 18 2009-01-29 Үзэх Татах
3900 “МИК актив дөрөв” ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 18 2015-01-16 Үзэх Татах