Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
351 “Үйлстраст” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 409 2014-11-24 Үзэх Татах
352 “Сөдөт” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 409 2010-12-09 Үзэх Татах
353 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 408 2020-12-27 Үзэх Татах
354 “Наран-Ургах”ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 408 2013-11-12 Үзэх Татах
355 Үнэт цаасны бүртгэлийн журам шинэчлэн батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 408 2015-11-23 Үзэх Татах
356 Үнэт цаасны бүртгэлийн журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 408 2015-11-23 Үзэх Татах
357 “Практикал даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 408 2014-11-24 Үзэх Татах
358 “Арта инвест” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 408 2010-12-09 Үзэх Татах
359 Хаалттай өрийн хэрэгсэл бүртгэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 407 2020-12-27 Үзэх Татах
360 “Мөнх сонор” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 407 2013-11-12 Үзэх Татах
361 Даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл бүртгэлийн журам, заавар батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 407 2015-11-23 Үзэх Татах
362 “Ард даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 407 2014-11-24 Үзэх Татах
363 Гүйцэтгэх захирлаар томилохыг зөвшөөрөх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 407 2010-12-09 Үзэх Татах
364 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 406 2020-12-27 Үзэх Татах
365 “Баянхайрхан хас” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 406 2013-11-12 Үзэх Татах
366 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох, бүртгэх журам, заавар батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 406 2015-11-23 Үзэх Татах
367 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн маягтууд (СЗХ03001, СЗХ 03002, СЗХ 03003) Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 406 2015-11-23 Үзэх Татах
368 “Монгол бичээч зууч” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 406 2014-11-24 Үзэх Татах
369 ”Эс Жи Капитал” ХХК-д брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 406 2010-12-09 Үзэх Татах
370 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 405 2020-12-27 Үзэх Татах
371 Хадгаламж зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам, заавар батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 405 2015-11-23 Үзэх Татах
372 “Тэгш боломж” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 405 2013-11-12 Үзэх Татах
373 “Капитал эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 405 2014-11-24 Үзэх Татах
374 “Арвижих хишиг” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 405 2010-12-09 Үзэх Татах
375 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 404 2020-12-27 Үзэх Татах
376 "Гантээрэм" ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 404 2015-11-24 Үзэх Татах
377 “Говийн буян дэлгэрэх” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 404 2013-11-12 Үзэх Татах
378 “Буудайн цацал” ХК-ийн хяналтын багц эзэмшигчээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авахаар гаргасан саналыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 404 2014-11-24 Үзэх Татах
379 “Шинэ зэс” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 404 2010-12-09 Үзэх Татах
380 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 403 2020-12-27 Үзэх Татах
381 “Глашиер ассет” ХХК-д хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 403 2015-11-23 Үзэх Татах
382 "Саршинэ интернэшнл ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 403 2013-11-12 Үзэх Татах
383 “Дэвжих дэлгэрэх холдинг” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 403 2014-11-07 Үзэх Татах
384 “Шилийн зоо” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 403 2010-12-09 Үзэх Татах
385 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 402 2020-12-27 Үзэх Татах
386 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 402 2015-11-23 Үзэх Татах
387 “Дархан цалам ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 402 2013-11-12 Үзэх Татах
388 “Ойгоны ирээдүйн сэтгэмж” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 402 2014-11-07 Үзэх Татах
389 “Улаанбаатар хивс” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс гаргасан тендер саналыг зөвшөөрөх тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 402 2011-12-27 Үзэх Татах
390 “Мөнхсонор” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 402 2010-12-09 Үзэх Татах
391 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 401 2020-12-27 Үзэх Татах
392 Албан журмын даатгагчдын холбооны Удирдах зөвлөлийн даргыг томилох тухай Албан журмын даатгагчдын холбооны Удирдах зөвлөлийн даргыг томилох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 401 2015-11-23 Үзэх Татах
393 “Түмэн мод ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 401 2013-11-12 Үзэх Татах
394 “Сити инновэйшн” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 401 2014-11-07 Үзэх Татах
395 “Хэрэглээ импекс” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс гаргасан тендер саналыг зөвшөөрөх тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 401 2011-12-27 Үзэх Татах
396 “Мөнгөнбийлэг” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 401 2010-12-09 Үзэх Татах
397 “Бизнесийн оргил” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 400 2015-11-23 Үзэх Татах
398 “Юнайтед финанс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 400 2013-11-11 Үзэх Татах
399 “Газаркапитал ББСБ” ХХК-ийг “Газарпартнерс ББСБ” ХХК-тай нэгтгэхийг зөвшөөрөх, “Газаркапитал ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 400 2014-11-07 Үзэх Татах
400 “Цогт-Овоо хөгжил” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 400 2010-12-09 Үзэх Татах