Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
201 “Өлзийтфинанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 442 2014-12-17 Үзэх Татах
202 "Финанс энд девелопмент оф майнинг ББСБ" ХХК-д факторингийн үйлчилгээний үйл ажиллагаа эрхлэх нэмэлт тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 441 2015-12-17 Үзэх Татах
203 “Мандах хөгжилт” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 441 2013-11-19 Үзэх Татах
204 “Бид финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 441 2014-12-17 Үзэх Татах
205 "Норд эйшиа инвестмент ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нэмж олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 440 2015-12-17 Үзэх Татах
206 “Төгс их наяд” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 440 2013-11-19 Үзэх Татах
207 “Азикапитал корпорэйшн” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 440 2014-12-17 Үзэх Татах
208 “Глобал инвестмент ассет менежмент” ХХК-д хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 439 2015-12-17 Үзэх Татах
209 “Увс буян арвижих” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 439 2013-11-19 Үзэх Татах
210 “Их цолмон капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 439 2014-12-17 Үзэх Татах
211 “Тэнцвэр эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 438 2015-12-17 Үзэх Татах
212 “Цогт овоо хөгжил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 438 2013-11-19 Үзэх Татах
213 “Алтансав актив” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 438 2014-12-17 Үзэх Татах
214 “Тод капитал” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 437 2015-12-17 Үзэх Татах
215 “Цэнгэл хөгжил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 437 2013-11-19 Үзэх Татах
216 Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны журам Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 437 2014-12-10 Үзэх Татах
217 “Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны журам” батлах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 437 2015-01-06 Үзэх Татах
218 “Виннэрвэй” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 436 2015-12-17 Үзэх Татах
219 “Мөнгөн бийлэг” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 436 2013-11-19 Үзэх Татах
220 Хувийн хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны тухай журам Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 436 2015-01-01 Үзэх Татах
221 “Хувийн хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны тухай журам” батлах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 436 2015-01-06 Үзэх Татах
222 “АА Аперейзал” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 435 2015-12-17 Үзэх Татах
223 Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад улсад гаргах үнэт цаасыг мэдэгдэх тухай журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 435 2014-12-10 Үзэх Татах
224 “Халх хөгжил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 435 2013-11-19 Үзэх Татах
225 “Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад улсад гаргах үнэт цаасыг мэдэгдэх тухай журам” батлах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 435 2014-12-10 Үзэх Татах
226 “Релаэнс секюритиз аудит” ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 434 2015-12-17 Үзэх Татах
227 “Хонгор ирээдүй” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 434 2013-11-19 Үзэх Татах
228 “Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл” ХК-ийн хяналтын багц эзэмшигчээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авахаар гаргасан саналыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 434 2014-12-17 Үзэх Татах
229 “Баян-Итгэлт” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 434 2010-12-22 Үзэх Татах
230 Албан журмын даатгагчдын холбооны удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 433 2020-12-27 Үзэх Татах
231 “Мастер инвестмент менежмент” ХХК-д хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 433 2015-12-17 Үзэх Татах
232 “Ханнамнан хөгжил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 433 2013-11-19 Үзэх Татах
233 “Витрус ассет менежмент” ХХК-д хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 433 2014-12-17 Үзэх Татах
234 “Рескап секьюритис” ХХК-д брокер, дилерийн болон андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 433 2010-12-22 Үзэх Татах
235 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 432 2020-12-27 Үзэх Татах
236 “Глашиер ассет” ХХК-д үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх нэмэлт тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 432 2015-12-17 Үзэх Татах
237 “Бид тус” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 432 2013-11-19 Үзэх Татах
238 “Б энд С аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 432 2014-12-17 Үзэх Татах
239 “Тэгш боломж” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 432 2010-12-22 Үзэх Татах
240 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 431 2020-12-27 Үзэх Татах
241 “Эс Жи Эм Ди аудит” ХХК-д үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 431 2015-12-17 Үзэх Татах
242 “Бадрангуй кредит ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 431 2013-11-19 Үзэх Татах
243 Хорооны 2012 оны 136 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 431 2014-11-24 Үзэх Татах
244 “Өгийн мандал” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 431 2010-12-22 Үзэх Татах
245 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019 оны СЗХ-ны тогтоол 430 2020-12-27 Үзэх Татах
246 “Өмгөөллийн арлекс консалтинг сервисез” ХХН-д үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 430 2015-12-17 Үзэх Татах
247 “Грандфин ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 430 2013-11-19 Үзэх Татах
248 “Цогтын хишиг” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 430 2014-11-24 Үзэх Татах
249 “Төгс их наяд” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 430 2010-12-22 Үзэх Татах
250 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай Эрх зүйн акт 429 2020-12-27 Үзэх Татах