Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд >
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
4051 Төрийн албаны тухай хууль Хууль тогтоомж 2002-06-28 Үзэх Татах
4052 Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох, актуарын стандарт, үнэлгээ болон актуарчийн хяналт шалгалт хийх, тайлан гаргах журам ТӨСӨЛ Даатгалын зохицуулалтын газар 2016-01-19 Үзэх Татах
4053 Валютын зохицуулалтын тухай Хууль тогтоомж 1994-05-12 Үзэх Татах
4054 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай Хууль тогтоомж 2002-12-12 Үзэх Татах
4055 Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль Хууль тогтоомж 2004-04-30 Үзэх Татах
4056 Даатгалын тухай хууль Хууль тогтоомж 2004-04-30 Үзэх Татах
4057 Хоршооны тухай хууль Хууль тогтоомж 1998-01-08 Үзэх Татах
4058 Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль Хууль тогтоомж 2013-05-24 Үзэх Татах
4059 Private Fund Operation ENG FINAL Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2016-06-15 Үзэх Татах
4060 ХААБ-ийн тайлан ирүүлэх зааварчилгаа Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2015-01-01 Үзэх Татах
4061 ХААБ-уудаас Хороонд ирүүлэх 7 хоногийн мэдээлэл Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2015-01-01 Үзэх Татах
4062 Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2016-06-30 Үзэх Татах
4063 Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2015-01-01 Үзэх Татах
4064 Investment fund law Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2013-05-24 Үзэх Татах
4065 Сэжигтэй гүйлгээний тайлан Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2015-01-01 Үзэх Татах
4066 Regulation on securities registration Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-01-15 Үзэх Татах
4067 Regulation on registration of securities” Appendix-1 Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-01-15 Үзэх Татах
4068 Regulation on registration of securities” Appendix-2 Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-01-15 Үзэх Татах
4069 Regulation on custodian licensing and custodian services Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-01-29 Үзэх Татах
4070 Regulation on establishment of mutual investment fund and licensing for undertaking mutual investment fund operation Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-05-21 Үзэх Татах
4071 Regulation on special licensing for investment management activities Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-01-15 Үзэх Татах
4072 Regulation on licensing to undertake regulated activities in the securities market Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2013-12-12 Үзэх Татах
4073 Regulation on activities of the regulated entities in securities market Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-01-15 Үзэх Татах
4074 Establishment procedures of private investment fund, regulation for registering the founding documents Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2014-06-25 Үзэх Татах
4075 Regulation on regulated entity’s database Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 2013-11-20 Үзэх Татах
4076 Албан журмын даатгагчдын холбооны шуурхай албаны ажиллах журам Даатгалын зохицуулалтын газар 2015-01-01 Үзэх Татах