Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд >
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
351 “Шинэ зэс” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 404 2010-12-09 Үзэх Татах
352 “Глашиер ассет” ХХК-д хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 403 2015-11-23 Үзэх Татах
353 "Саршинэ интернэшнл ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 403 2013-11-12 Үзэх Татах
354 “Дэвжих дэлгэрэх холдинг” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 403 2014-11-07 Үзэх Татах
355 “Шилийн зоо” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 403 2010-12-09 Үзэх Татах
356 Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 402 2015-11-23 Үзэх Татах
357 “Дархан цалам ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 402 2013-11-12 Үзэх Татах
358 “Ойгоны ирээдүйн сэтгэмж” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 402 2014-11-07 Үзэх Татах
359 “Улаанбаатар хивс” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс гаргасан тендер саналыг зөвшөөрөх тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 402 2011-12-27 Үзэх Татах
360 “Мөнхсонор” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 402 2010-12-09 Үзэх Татах
361 Албан журмын даатгагчдын холбооны Удирдах зөвлөлийн даргыг томилох тухай Албан журмын даатгагчдын холбооны Удирдах зөвлөлийн даргыг томилох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 401 2015-11-23 Үзэх Татах
362 “Түмэн мод ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 401 2013-11-12 Үзэх Татах
363 “Сити инновэйшн” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 401 2014-11-07 Үзэх Татах
364 “Хэрэглээ импекс” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс гаргасан тендер саналыг зөвшөөрөх тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 401 2011-12-27 Үзэх Татах
365 “Мөнгөнбийлэг” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 401 2010-12-09 Үзэх Татах
366 “Бизнесийн оргил” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 400 2015-11-23 Үзэх Татах
367 “Юнайтед финанс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 400 2013-11-11 Үзэх Татах
368 “Газаркапитал ББСБ” ХХК-ийг “Газарпартнерс ББСБ” ХХК-тай нэгтгэхийг зөвшөөрөх, “Газаркапитал ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 400 2014-11-07 Үзэх Татах
369 “Цогт-Овоо хөгжил” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 400 2010-12-09 Үзэх Татах
370 Хорооны 2010 оны 149 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 400 2011-12-23 Үзэх Татах
371 “Чаданхүү” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 399 2015-11-23 Үзэх Татах
372 “Стар кредит ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 399 2013-11-11 Үзэх Татах
373 “Эбо-Инвест” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 399 2014-11-07 Үзэх Татах
374 “Жи Эс Би капитал ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 399 2010-12-09 Үзэх Татах
375 Aлбан журмын даатгагчдын холбооны гүйцэтгэх захирлыг томилох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 399 2011-12-23 Үзэх Татах
376 “Хос мөнх инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 398 2015-11-23 Үзэх Татах
377 “Алтан төгрөг ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 398 2013-11-11 Үзэх Татах
378 “Капиталконтинент инвестмент” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 398 2014-11-07 Үзэх Татах
379 “Футур эволюшион ББСБ” ХХК–ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх зарим тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгож, зарим тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 398 2010-12-09 Үзэх Татах
380 “Mонгол даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээгээ нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 398 2011-12-23 Үзэх Татах
381 “Мон сант алдар” ХЗХ-ны төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 397 2015-11-23 Үзэх Татах
382 “Жи Эс Би капитал ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 397 2013-11-11 Үзэх Татах
383 “Нано капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 397 2014-11-07 Үзэх Татах
384 “Чингисхаан холдинг ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 397 2010-12-09 Үзэх Татах
385 “Moнpe даатгал” ХХК-д мал амьтдын даатгалын хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 397 2011-12-23 Үзэх Татах
386 "Мандал женерал даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 397 2012-12-26 Үзэх Татах
387 “Монголын үнэт цаасны бирж” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 396 2015-11-23 Үзэх Татах
388 “Мега актив ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 396 2013-11-11 Үзэх Татах
389 “Мөнх орших капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 396 2014-11-07 Үзэх Татах
390 “Эн Ви Си ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 396 2010-12-09 Үзэх Татах
391 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг xүчингүй болгох тухай 2011 оны СЗХ-ны тогтоол 396 2011-12-23 Үзэх Татах
392 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 396 2012-12-26 Үзэх Татах
393 “Жет капитал фонд” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 395 2015-11-23 Үзэх Татах
394 “Чингисхаан холдинг ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 395 2013-11-11 Үзэх Татах
395 “Барс капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 395 2014-11-07 Үзэх Татах
396 “Сэлэнгэ инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 395 2010-12-09 Үзэх Татах
397 “Соёмбо даатгал” ХХК-иудад дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 395 2012-12-26 Үзэх Татах
398 “Монкорд” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 394 2015-11-23 Үзэх Татах
399 “Бат энд инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 394 2013-11-11 Үзэх Татах
400 “Хаан даатгал” ХХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 394 2014-11-07 Үзэх Татах