Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд >
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
301 "Монгол шуудан" ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 416 2015-12-17 Үзэх Татах
302 “Монгол шуудан” ТӨХК-ийн нийтэд санал болгон нэмж гаргасан үнэт цаасыг үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 416 2013-11-19 Үзэх Татах
303 “Бат ундран мандах” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 416 2014-11-24 Үзэх Татах
304 “Moнгол траст холдинг даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээ, хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 416 2010-12-22 Үзэх Татах
305 Банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж, зээлийн хоршоо байгуулах хүсэлт хүлээн авах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 415 2015-12-04 Үзэх Татах
306 “Превалент” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 415 2013-11-19 Үзэх Татах
307 “И Зэт Би финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 415 2014-11-24 Үзэх Татах
308 Аудиторуудад эрх олгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 415 2010-12-09 Үзэх Татах
309 "Идэр-Хөгжлийн гүүр ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 414 2015-12-04 Үзэх Татах
310 “Дархан хүнс” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 414 2013-11-19 Үзэх Татах
311 “Туркойсфинанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 414 2014-11-24 Үзэх Татах
312 Үнэт цаасны зах зээл дээр мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрх олгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 414 2010-12-09 Үзэх Татах
313 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 158 дугаар тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинэчлэн батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 413 2015-12-04 Үзэх Татах
314 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох, төвлөрүүлэх журам батлах тухай Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан 413 2015-12-04 Үзэх Татах
315 Хорооны 2013 оны 266 дугаар тогтоолыг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 413 2013-11-12 Үзэх Татах
316 “Хоёрням” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 413 2014-11-24 Үзэх Татах
317 “Гендекс” ХХК-ийн андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 413 2010-12-09 Үзэх Татах
318 Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 412 2015-12-04 Үзэх Татах
319 “Монголиан интэрнэшнл брокерс” ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 412 2013-11-12 Үзэх Татах
320 “Гэгээн алтан од” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 412 2014-11-24 Үзэх Татах
321 Үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 412 2010-12-09 Үзэх Татах
322 Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 411 2015-12-04 Үзэх Татах
323 “Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага” батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 411 2013-11-12 Үзэх Татах
324 “Платинкапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 411 2014-11-24 Үзэх Татах
325 “Өндөрхаан инвест” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 411 2010-12-09 Үзэх Татах
326 Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 410 2015-12-04 Үзэх Татах
327 “Гадаадын даатгагчтай даатгалын гэрээ байгуулах зөвшөөрлийн журам” батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 410 2013-11-12 Үзэх Татах
328 “Очирфинанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 410 2014-11-24 Үзэх Татах
329 “Алтанхоромсог” ХХК-ийн брокер дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 410 2010-12-09 Үзэх Татах
330 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам, заавар батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 409 2015-12-04 Үзэх Татах
331 "Өсөх-Өндөр" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 409 2013-11-12 Үзэх Татах
332 “Үйлстраст” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 409 2014-11-24 Үзэх Татах
333 “Сөдөт” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 409 2010-12-09 Үзэх Татах
334 “Наран-Ургах”ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 408 2013-11-12 Үзэх Татах
335 Үнэт цаасны бүртгэлийн журам шинэчлэн батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 408 2015-11-23 Үзэх Татах
336 Үнэт цаасны бүртгэлийн журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 408 2015-11-23 Үзэх Татах
337 “Практикал даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 408 2014-11-24 Үзэх Татах
338 “Арта инвест” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 408 2010-12-09 Үзэх Татах
339 “Мөнх сонор” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 407 2013-11-12 Үзэх Татах
340 Даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл бүртгэлийн журам, заавар батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 407 2015-11-23 Үзэх Татах
341 “Ард даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 407 2014-11-24 Үзэх Татах
342 Гүйцэтгэх захирлаар томилохыг зөвшөөрөх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 407 2010-12-09 Үзэх Татах
343 “Баянхайрхан хас” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 406 2013-11-12 Үзэх Татах
344 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох, бүртгэх журам, заавар батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 406 2015-11-23 Үзэх Татах
345 Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн маягтууд (СЗХ03001, СЗХ 03002, СЗХ 03003) Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 406 2015-11-23 Үзэх Татах
346 “Монгол бичээч зууч” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 406 2014-11-24 Үзэх Татах
347 ”Эс Жи Капитал” ХХК-д брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 406 2010-12-09 Үзэх Татах
348 Хадгаламж зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам, заавар батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 405 2015-11-23 Үзэх Татах
349 “Тэгш боломж” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 405 2013-11-12 Үзэх Татах
350 “Капитал эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 405 2014-11-24 Үзэх Татах