Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
151 “Арга билэг эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 462 2013-11-22 Үзэх Татах
152 “Хүннү сиэл” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 461 2013-11-22 Үзэх Татах
153 “Хас баяжих” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 461 2014-12-22 Үзэх Татах
154 “Хас баяжих” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 461 2014-12-22 Үзэх Татах
155 “Хаан даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 460 2013-11-22 Үзэх Татах
156 “Онгийн харз” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 460 2014-12-22 Үзэх Татах
157 “Би Ди Сек” ХК-ийн хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 459 2013-11-22 Үзэх Татах
158 “Тэлмэн тэгш хэм” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 459 2014-12-22 Үзэх Татах
159 “Тэлмэн тэгш хэм” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 459 2014-12-22 Үзэх Татах
160 “Санар” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 458 2013-11-22 Үзэх Татах
161 “Энхмөнх дэлгэр” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 458 2014-12-22 Үзэх Татах
162 "Зохицуулалттай этгээдийн мэдээллийн сангийн журам” батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 457 2013-11-25 Үзэх Татах
163 “Та бидний хөгжил” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 457 2014-12-22 Үзэх Татах
164 “Бодь Даатгал” ХХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 456 2013-11-19 Үзэх Татах
165 “Шинэ эхлэл баянзүрх” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 456 2014-12-22 Үзэх Татах
166 "Мандал женерал даатгал" ХХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 455 2013-11-19 Үзэх Татах
167 “Дүнчүүр баялаг” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл болон төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 455 2014-12-22 Үзэх Татах
168 "Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа явуулах этгээдэд мөрдөгдөх нягтлан бодох бүртгэлийн үлгэрчилсэн заавар", "Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд мөрдөгдөх дансны үлгэрчи 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 454 2013-11-19 Үзэх Татах
169 “Арцатын хөгжил” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 454 2014-12-22 Үзэх Татах
170 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 453 2013-11-06 Үзэх Татах
171 “Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай” журам батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 453 2013-11-19 Үзэх Татах
172 “Ундрах актив” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 453 2014-12-22 Үзэх Татах
173 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 452 2013-11-06 Үзэх Татах
174 “Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай” журам батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 452 2013-11-19 Үзэх Татах
175 “Ган-Яармаг” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 452 2014-12-22 Үзэх Татах
176 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам Үнэт цаасны зохицуулалтын газар 451 2013-11-06 Үзэх Татах
177 “Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай” журам батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 451 2013-11-19 Үзэх Татах
178 “Гэгээнхишиг ундрага” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 451 2014-12-22 Үзэх Татах
179 “Төвтаван эрдэнэ” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 450 2013-11-19 Үзэх Татах
180 “Комбинат” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 450 2014-12-17 Үзэх Татах
181 “Мандал женерал даатгал” ХХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 449 2013-11-19 Үзэх Татах
182 “Эконом инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 449 2014-12-17 Үзэх Татах
183 “Тунгаамал эрдэнэс” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 448 2013-11-19 Үзэх Татах
184 “Аас-Инвест” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 448 2014-12-17 Үзэх Татах
185 “Нугын дэвшил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 447 2013-11-19 Үзэх Татах
186 “БСБ финанс ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 447 2014-12-17 Үзэх Татах
187 “Зоос хүрд” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 446 2013-11-19 Үзэх Татах
188 “Нэткапитал Финанс Корпораци ББСБ” ХХК-ийн хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 446 2014-12-17 Үзэх Татах
189 Дүрмийн сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэх хугацааг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 445 2015-12-17 Үзэх Татах
190 “Баруун-Отог” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 445 2013-11-19 Үзэх Татах
191 “Бизнес инвест девелопмент ББСБ” ХХК-д гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 445 2014-12-17 Үзэх Татах
192 "Компанийн засаглалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр"-ийн зорилтыг үргэлжлүүлэн хангуулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 444 2015-12-17 Үзэх Татах
193 “Анхдагч-Андууд” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 444 2013-11-19 Үзэх Татах
194 “Ачиткапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 444 2014-12-17 Үзэх Татах
195 Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 443 2015-12-17 Үзэх Татах
196 "Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлийн журам" батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 443 2015-12-17 Үзэх Татах
197 “Сүлдэт Өндөр” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 443 2013-11-19 Үзэх Татах
198 “Актив капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 443 2014-12-17 Үзэх Татах
199 "Грийт капитал" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 442 2015-12-17 Үзэх Татах
200 “Өгийн мандал” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 442 2013-11-19 Үзэх Татах