Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
101 Нууцын жагсаалт батлах тухай Захиргаа, удирдлагын газар 503 2017-11-21 Үзэх Татах
102 Нууцын жагсаалт батлах тухай Захиргаа, удирдлагын газар 503 2017-11-21 Үзэх Татах
103 Нууцын жагсаалт батлах тухай Журмын нэр 503 2017-11-21 Үзэх Татах
104 “Би Би Эс Эс” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 502 2013-12-23 Үзэх Татах
105 “Эм Ай Си Си” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 501 2013-12-23 Үзэх Татах
106 “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-д нэр бүхий хувьцаат компаниудын үнэт цаасыг бүртгэлээсээ хасахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 500 2013-12-23 Үзэх Татах
107 Хорооны 2009 оны 271, 273 дугаар тогтоолоор батлагдсан журам, шаардлагад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 499 2013-12-23 Үзэх Татах
108 Хорооны 2013 оны 249, 250 дугаар тогтоолоор батлагдсан журам, шаардлагад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 498 2013-12-23 Үзэх Татах
109 “Хаан даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 497 2013-12-23 Үзэх Татах
110 “Монре даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 496 2013-12-23 Үзэх Татах
111 “Монгорү матрикс гинко ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 495 2013-12-23 Үзэх Татах
112 “Тэнгэр даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 494 2013-12-06 Үзэх Татах
113 “Эвт жаргалант” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 493 2013-12-06 Үзэх Татах
114 “Саруул баян” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 492 2013-12-06 Үзэх Татах
115 “Партизаны тэнхлэг” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 491 2013-12-06 Үзэх Татах
116 “Монбизнес экспресс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 490 2013-12-06 Үзэх Татах
117 “Хутагт гэрэгэ ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 489 2013-12-06 Үзэх Татах
118 “Хайрхан Агула ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 488 2013-12-06 Үзэх Татах
119 “Ашидтүвшин финанс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 487 2013-12-06 Үзэх Татах
120 “Премьерпойнт” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 486 2013-12-06 Үзэх Татах
121 “ЭЛТИЗЭ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 485 2013-12-06 Үзэх Татах
122 “Шинэст” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 484 2013-12-06 Үзэх Татах
123 “Ханш инвест” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болсонд тооцох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 483 2013-12-06 Үзэх Татах
124 “Очир-Эрдэнэ инвест” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 482 2013-12-06 Үзэх Татах
125 “Санхүүгийн хөгжил инвест” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 481 2013-12-06 Үзэх Татах
126 “Юу Жи Эс” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 480 2013-12-06 Үзэх Татах
127 “НИКИ” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 479 2013-12-06 Үзэх Татах
128 “Бага хээр” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 478 2013-12-06 Үзэх Татах
129 “Грийт секьюритис” ХХК-ийн брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 477 2013-12-06 Үзэх Татах
130 “Тень Ди Сек” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 476 2013-12-06 Үзэх Татах
131 “Эс Жи Капитал” ХХК-ийн брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 475 2013-12-06 Үзэх Татах
132 “Компанийн засаглалын чиглэлээр сургалт явуулах журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 474 2013-11-29 Үзэх Татах
133 “Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-дад “тосны ургамал /рапс/” гэсэн бараа, түүхий эдийн нэр төрлөөр зөвшөөрөл нэмж олгох” тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 473 2013-11-22 Үзэх Татах
134 “Хяргас хас” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 472 2013-11-22 Үзэх Татах
135 “Наран хас булаг” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 471 2013-11-22 Үзэх Татах
136 “Найдвартай хөгжил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 470 2013-11-22 Үзэх Татах
137 “Хөгнөхан хөгжил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 469 2013-11-22 Үзэх Татах
138 “Айраг хас” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 468 2013-11-22 Үзэх Татах
139 Нэр бүхий арилжааны банкуудын тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 467 2014-12-22 Үзэх Татах
140 “Эн Ви Си ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 467 2013-11-22 Үзэх Татах
141 Албан журмын даатгагчдын холбооны удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 466 2014-12-22 Үзэх Татах
142 “Цэгц капитал ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 466 2013-11-22 Үзэх Татах
143 “Тэнгэр даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 465 2014-12-22 Үзэх Татах
144 “Тэнгэр даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 465 2014-12-22 Үзэх Татах
145 “Ранжинкредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 465 2013-11-22 Үзэх Татах
146 “Монре даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 464 2014-12-22 Үзэх Татах
147 Хорооны 2008 оны 185 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Банк бус санхүүгийн байгууллагаас хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ үзүүлэх түр журам”-ыг хүчингүй болгох тухай танилцуулга 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 464 2013-11-22 Үзэх Татах
148 “Эгбуман зоос” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 463 2014-12-22 Үзэх Татах
149 Хорооны 2012 оны 344 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 463 2013-11-22 Үзэх Татах
150 “Фин стар” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 462 2014-12-22 Үзэх Татах