Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд >
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
3551 “Зэргэд” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 21 2009-01-27 Үзэх Татах
3552 Санхүүгийн зохицуулах хорооны гишүүнээс чөлөөлөх тухай Улсын их хурлын тогтоол 21 2011-05-12 Үзэх Татах
3553 “Эм Ай Си Си” ХХК-ийн андеррайтерийн тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 21 2012-01-18 Үзэх Татах
3554 "Ай Би И Капитал" ХХК-д Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай. 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 21 2016-01-29 Үзэх Татах
3555 “Ай трейд” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 20 2015-01-16 Үзэх Татах
3556 "Начин заан финанс" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 20 2017-01-13 Үзэх Татах
3557 "Нэйшнл лайф даатгал" ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 20 2014-02-06 Үзэх Татах
3558 “Монос дэлгэрэх” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 20 2013-01-23 Үзэх Татах
3559 Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 20 2018-01-26 Үзэх Татах
3560 “Монфрэш Шүүс” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 20 2009-01-27 Үзэх Татах
3561 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, гишүүдийг томилох тухай Улсын их хурлын тогтоол 20 2011-05-12 Үзэх Татах
3562 “Нарантуул шейл ойл” ХХК -ийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 20 2012-01-18 Үзэх Татах
3563 "Ай түүлс" ХХК-ийн нийтэд санал болгон гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай. 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 20 2016-01-29 Үзэх Татах
3564 “Нарантуул шейл ойл” ХХК -ийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай Эрх зүйн акт 20 2012-01-18 Үзэх Татах
3565 “Юнайтэд Секьюритс” ХХК-д андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай Эрх зүйн акт 19 2012-01-18 Үзэх Татах
3566 “Ард даатгал” ХХК-д зарим даатгалын хэлбэрээр даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 19 2009-01-29 Үзэх Татах
3567 “МИК актив дөрөв” ХХК-д Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээ томилохыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 19 2015-01-16 Үзэх Татах
3568 "Номин гүнж" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 19 2017-01-13 Үзэх Татах
3569 "Багануурын дулааны станц" ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 19 2014-02-06 Үзэх Татах
3570 “Жэй Эй Эс Эм ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 19 2013-01-23 Үзэх Татах
3571 Үнэт цаасны зах зээл дээр мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах мэргэжилтнийг аттестачилах, аттестатчилах шалгалтад ороогүй мэргэжилтний эрхийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 19 2009-01-27 Үзэх Татах
3572 Журам батлах тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 19 2018-01-10 Үзэх Татах
3573 Гадаад улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд Монгол Улсад үнэт цаас гаргах, Монгол Улсын арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад улсад гаргах үнэт цаасыг бүртгэх журам Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам 19 2018-01-10 Үзэх Татах
3574 “Юнайтэд Секьюритс” ХХК-д андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 19 2012-01-18 Үзэх Татах
3575 "Блю скай фанд" хувийн хөрөнгө оруулалтын санг бүртгэх тухай. 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 19 2016-01-29 Үзэх Татах
3576 Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай Эрх зүйн акт 18 2012-01-18 Үзэх Татах
3577 У.Сийлэнг “УБ даатгал” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 18 2009-01-29 Үзэх Татах
3578 “МИК актив дөрөв” ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 18 2015-01-16 Үзэх Татах
3579 "Баян мөрөн увс" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 18 2017-01-13 Үзэх Татах
3580 "Гүн галуут" ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 18 2014-02-06 Үзэх Татах
3581 “Тэнгэрийн чоно” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 18 2013-01-23 Үзэх Татах
3582 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 18 2018-01-10 Үзэх Татах
3583 “Идэр хөгжлийн гүүр ББСБ” ХХК-ийн итгэлцэл, гадаад валютын арилжаа эрхлэхтусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 18 2009-01-27 Үзэх Татах
3584 “Грави” ХЗХ 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 18 2009-10-08 Үзэх Татах
3585 Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 18 2012-01-18 Үзэх Татах
3586 "Нью проспект аудит" ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /2016 оны 3 сарын 4 ны өдрийн 49-р тогтоолоор хүчингүй болсон/ 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 18 2016-01-20 Үзэх Татах
3587 “Гэгээн секюритиз” ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Эрх зүйн акт 17 2012-01-18 Үзэх Татах
3588 “МИК актив дөрөв” ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 17 2015-01-16 Үзэх Татах
3589 Нэр бүхий 16 хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 17 2017-01-13 Үзэх Татах
3590 "Элпи" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 17 2014-02-06 Үзэх Татах
3591 “Шүрэнкапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 17 2013-01-23 Үзэх Татах
3592 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018 оны СЗХ-ны тогтоол 17 2018-01-10 Үзэх Татах
3593 “Жаранбат ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 17 2009-01-27 Үзэх Татах
3594 Даатгалын компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудыг тухайн албан тушаалд үргэлжлүүлэн ажиллахыг зөвшөөрөх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 17 2009-10-08 Үзэх Татах
3595 “Гэгээн секюритиз” ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2012 оны СЗХ-ны тогтоол 17 2012-01-18 Үзэх Татах
3596 "Нью проспект аудит" ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 17 2016-01-20 Үзэх Татах
3597 Үнэт цаасны зах зээлд ажил үйлчилгээ явуулах эрхтэй мэргэжилтний эрх сунгах тухай Эрх зүйн акт 16 2012-01-18 Үзэх Татах
3598 “Хонгорын үр сад Аудит” ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 16 2015-01-16 Үзэх Татах
3599 Нэр бүхий 18 хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2017 оны СЗХ-ны тогтоол 16 2017-01-13 Үзэх Татах
3600 "Угтаал ундрам" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 16 2014-02-06 Үзэх Татах