Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд >
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
251 “Бичил бизнес-бичил 12” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл болон төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 426 2014-11-24 Үзэх Татах
252 “Би энд Жи финанс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 426 2010-12-22 Үзэх Татах
253 “Бүрэн капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 425 2015-12-17 Үзэх Татах
254 “Кингдом инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 425 2013-11-19 Үзэх Татах
255 “Сүмбэр баялаг хорин зургаа” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 425 2014-11-24 Үзэх Татах
256 “Буянт манлай ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 425 2010-12-22 Үзэх Татах
257 “Найманжандаг” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 424 2015-12-17 Үзэх Татах
258 “Дүгэрэг” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 424 2013-11-19 Үзэх Татах
259 “Баяжих-Баянхошуу” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 424 2014-11-24 Үзэх Татах
260 “Мөнх арилжаа ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 424 2010-12-22 Үзэх Татах
261 “Газар капитал партнерс ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн төлбөрийн баталгаа гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвгөөрөл нэмж олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 423 2015-12-17 Үзэх Татах
262 “Футур-Эволюшион ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 423 2013-11-19 Үзэх Татах
263 “Мөнгөн-Баянхошуу” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 423 2014-11-24 Үзэх Татах
264 “Меркентайл хаус азиа ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах, зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 423 2010-12-22 Үзэх Татах
265 “Чоно финанс ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн төлбөрийн баталгаа гаргах, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 422 2015-12-17 Үзэх Татах
266 “Даштөгөлдөр” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 422 2013-11-19 Үзэх Татах
267 “Партизаны оч” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 422 2014-11-24 Үзэх Татах
268 “Нэхий итгэлт” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 422 2010-12-22 Үзэх Татах
269 “Урбан капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 421 2015-12-17 Үзэх Татах
270 “Трасткапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 421 2013-11-19 Үзэх Татах
271 “Мөнгөний тус их” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 421 2014-11-24 Үзэх Татах
272 “Цогт-Асар ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 421 2010-12-22 Үзэх Татах
273 “Нэйшнл кредит юнион” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 420 2015-12-17 Үзэх Татах
274 Төслийн Удирдах хорооны гишүүнийг чөлөөлж, томилох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 420 2013-11-19 Үзэх Татах
275 “Бумбан толгой” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 420 2014-11-24 Үзэх Татах
276 “Жонон даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээ, хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 420 2010-12-22 Үзэх Татах
277 “Евразиа капитал холдинг” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 419 2015-12-17 Үзэх Татах
278 Хорооны 2011 оны 379 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 419 2013-11-19 Үзэх Татах
279 “Кредитмонгол ББСБ” ХХК-ийн хөрөнгө оруулалт санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 419 2014-11-24 Үзэх Татах
280 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 419 2010-12-22 Үзэх Татах
281 Хорооны 2012 оны 47 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 418 2013-11-19 Үзэх Татах
282 “Кредитмонгол ББСБ” ХХК-ийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 418 2014-11-24 Үзэх Татах
283 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 418 2010-12-22 Үзэх Татах
284 "МИК холдинг" ХХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлд бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 417 2015-12-17 Үзэх Татах
285 “Хэрэглээ импекс” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 417 2013-11-19 Үзэх Татах
286 “ТА глобал капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 417 2014-11-24 Үзэх Татах
287 “Ган зам даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 417 2010-12-22 Үзэх Татах
288 "Монгол шуудан" ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 416 2015-12-17 Үзэх Татах
289 “Монгол шуудан” ТӨХК-ийн нийтэд санал болгон нэмж гаргасан үнэт цаасыг үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 416 2013-11-19 Үзэх Татах
290 “Бат ундран мандах” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 416 2014-11-24 Үзэх Татах
291 “Moнгол траст холдинг даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээ, хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 416 2010-12-22 Үзэх Татах
292 Банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж, зээлийн хоршоо байгуулах хүсэлт хүлээн авах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 415 2015-12-04 Үзэх Татах
293 “Превалент” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 415 2013-11-19 Үзэх Татах
294 “И Зэт Би финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 415 2014-11-24 Үзэх Татах
295 Аудиторуудад эрх олгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 415 2010-12-09 Үзэх Татах
296 "Идэр-Хөгжлийн гүүр ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 414 2015-12-04 Үзэх Татах
297 “Дархан хүнс” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 414 2013-11-19 Үзэх Татах
298 “Туркойсфинанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 414 2014-11-24 Үзэх Татах
299 Үнэт цаасны зах зээл дээр мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрх олгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 414 2010-12-09 Үзэх Татах
300 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 158 дугаар тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинэчлэн батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 413 2015-12-04 Үзэх Татах