Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд >
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
201 “Азикапитал корпорэйшн” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 440 2014-12-17 Үзэх Татах
202 “Глобал инвестмент ассет менежмент” ХХК-д хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 439 2015-12-17 Үзэх Татах
203 “Увс буян арвижих” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 439 2013-11-19 Үзэх Татах
204 “Их цолмон капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 439 2014-12-17 Үзэх Татах
205 “Тэнцвэр эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 438 2015-12-17 Үзэх Татах
206 “Цогт овоо хөгжил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 438 2013-11-19 Үзэх Татах
207 “Алтансав актив” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 438 2014-12-17 Үзэх Татах
208 “Тод капитал” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 437 2015-12-17 Үзэх Татах
209 “Цэнгэл хөгжил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 437 2013-11-19 Үзэх Татах
210 “Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны журам” батлах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 437 2015-01-06 Үзэх Татах
211 “Виннэрвэй” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 436 2015-12-17 Үзэх Татах
212 “Мөнгөн бийлэг” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 436 2013-11-19 Үзэх Татах
213 “Хувийн хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны тухай журам” батлах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 436 2015-01-06 Үзэх Татах
214 “АА Аперейзал” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 435 2015-12-17 Үзэх Татах
215 “Халх хөгжил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 435 2013-11-19 Үзэх Татах
216 “Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд гадаад улсад гаргах үнэт цаасыг мэдэгдэх тухай журам” батлах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 435 2014-12-10 Үзэх Татах
217 “Релаэнс секюритиз аудит” ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 434 2015-12-17 Үзэх Татах
218 “Хонгор ирээдүй” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 434 2013-11-19 Үзэх Татах
219 “Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл” ХК-ийн хяналтын багц эзэмшигчээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авахаар гаргасан саналыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 434 2014-12-17 Үзэх Татах
220 “Баян-Итгэлт” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 434 2010-12-22 Үзэх Татах
221 “Мастер инвестмент менежмент” ХХК-д хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 433 2015-12-17 Үзэх Татах
222 “Ханнамнан хөгжил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 433 2013-11-19 Үзэх Татах
223 “Витрус ассет менежмент” ХХК-д хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 433 2014-12-17 Үзэх Татах
224 “Рескап секьюритис” ХХК-д брокер, дилерийн болон андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 433 2010-12-22 Үзэх Татах
225 “Глашиер ассет” ХХК-д үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх нэмэлт тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 432 2015-12-17 Үзэх Татах
226 “Бид тус” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 432 2013-11-19 Үзэх Татах
227 “Б энд С аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 432 2014-12-17 Үзэх Татах
228 “Тэгш боломж” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 432 2010-12-22 Үзэх Татах
229 “Эс Жи Эм Ди аудит” ХХК-д үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 431 2015-12-17 Үзэх Татах
230 “Бадрангуй кредит ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 431 2013-11-19 Үзэх Татах
231 Хорооны 2012 оны 136 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 431 2014-11-24 Үзэх Татах
232 “Өгийн мандал” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 431 2010-12-22 Үзэх Татах
233 “Өмгөөллийн арлекс консалтинг сервисез” ХХН-д үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 430 2015-12-17 Үзэх Татах
234 “Грандфин ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 430 2013-11-19 Үзэх Татах
235 “Цогтын хишиг” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 430 2014-11-24 Үзэх Татах
236 “Төгс их наяд” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 430 2010-12-22 Үзэх Татах
237 “Өмгөөллийн Эм Жэй Эл атторнейс” ХХН-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 429 2015-12-17 Үзэх Татах
238 “Транскапитал ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 429 2013-11-19 Үзэх Татах
239 “Монкорд” ХЗХ-нд салбар нээн ажиллуулахыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 429 2014-11-24 Үзэх Татах
240 “Хар ат хөгжил” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 429 2010-12-22 Үзэх Татах
241 “Денежный магнит” хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 428 2015-12-17 Үзэх Татах
242 “ВишнФанд ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 428 2013-11-19 Үзэх Татах
243 “Баян сэнтий” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох болон төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 428 2014-11-24 Үзэх Татах
244 “Ойгоны ирээдүйн сэтгэмж” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 428 2010-12-22 Үзэх Татах
245 “Ханхишиг ундрага” ХЗХ-нд төсөл хөтөлбөр дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 427 2015-12-17 Үзэх Татах
246 “Баруун-Урт хөгжил ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 427 2013-11-19 Үзэх Татах
247 “Городокнисэх” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл болон төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 427 2014-11-24 Үзэх Татах
248 “Халх хөгжил” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2010 оны СЗХ-ны тогтоол 427 2010-12-22 Үзэх Татах
249 “Сэлементс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 426 2015-12-17 Үзэх Татах
250 “Цэнуж ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 426 2013-11-19 Үзэх Татах