Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2014 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
201 “Праймлайнс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 320 2014-09-25 Үзэх Татах
202 “Цэгцхөрөнгө” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 319 2014-09-25 Үзэх Татах
203 “Мөнхбриллиант кровн” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 318 2014-09-25 Үзэх Татах
204 “Инэлфинанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 317 2014-09-25 Үзэх Татах
205 “Шинэ хан жигүүр финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 316 2014-09-25 Үзэх Татах
206 “Мөнхөд ундрах финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 315 2014-09-25 Үзэх Татах
207 “Хаанмонгол инвест” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 314 2014-09-25 Үзэх Татах
208 “Вестернкредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 313 2014-09-25 Үзэх Татах
209 “Чимбум актив” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 312 2014-09-25 Үзэх Татах
210 “Мөнхкредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 311 2014-09-25 Үзэх Татах
211 “Сэнтрал ашиан файнаншиал сэрвисэс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 310 2014-09-25 Үзэх Татах
212 “Нандиншүтээн финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 309 2014-09-25 Үзэх Татах
213 “Мандалакапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 308 2014-09-25 Үзэх Татах
214 “Грийн инвестмент” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 307 2014-09-25 Үзэх Татах
215 “Кредит монгол ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 306 2014-09-25 Үзэх Татах
216 “Ихмонгол хөлөг Аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 305 2014-09-25 Үзэх Татах
217 "Си и си инвестмент" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 304 2014-09-01 Үзэх Татах
218 Хорооны 2013 оны 198 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт оруулах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 303 2014-09-01 Үзэх Татах
219 “Ард даатгал” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 302 2014-09-01 Үзэх Татах
220 “Моннис даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 301 2014-09-01 Үзэх Татах
221 “Говийн чимэг” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 300 2014-09-01 Үзэх Татах
222 “Хасбаян-Өлзийт” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 299 2014-09-01 Үзэх Татах
223 “Жи Си Ай Пи ББСБ” ХХК-д гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 298 2014-09-01 Үзэх Татах
224 “Ситипартнерс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 297 2014-08-29 Үзэх Татах
225 “Ананд инвестмент партнер” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 296 2014-08-29 Үзэх Татах
226 “Голомт банк” ХХК-д кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 295 2014-08-29 Үзэх Татах
227 “ЦЭСБ Аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 294 2014-08-29 Үзэх Татах
228 “Өмгөөллийн гүенбанзай партнерс” ХХН-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 293 2014-08-29 Үзэх Татах
229 “Ариг банк” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 292 2014-08-29 Үзэх Татах
230 Даатгалын байгууллага болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчид аудит хийх эрхийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 291 2014-08-29 Үзэх Татах
231 Даатгалын байгууллага болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчид аудит хийх эрхийг түдгэлзүүлэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 290 2014-08-29 Үзэх Татах
232 “Ханхишиг ундрага” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 289 2014-08-29 Үзэх Татах
233 “Тэргүүн зоос” ХЗХ-нд санхүүгийн түрээсийн болон төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 288 2014-08-29 Үзэх Татах
234 “Номин юнион” ХЗХ-нд салбар нээж ажиллуулахыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 287 2014-08-29 Үзэх Татах
235 “Ингүүмэл-Инвест ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 286 2014-08-29 Үзэх Татах
236 “Жинсолон” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 285 2014-08-29 Үзэх Татах
237 “Цэнкредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 284 2014-08-29 Үзэх Татах
238 “Оорцогийн хөндий” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 283 2014-08-29 Үзэх Татах
239 “Аргумент” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 282 2014-08-29 Үзэх Татах
240 “Смарткапитал фанд” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 281 2014-08-29 Үзэх Татах
241 “Аргатайн голын хүү” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 280 2014-08-29 Үзэх Татах
242 “Алтан үст ану” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 279 2014-08-29 Үзэх Татах
243 Хорооны 2008 оны 268 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 278 2014-08-29 Үзэх Татах
244 Хорооны 2011 оны 45 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 277 2014-08-29 Үзэх Татах
245 Хорооны 2008 оны 221 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 276 2014-08-29 Үзэх Татах
246 Хорооны 2014 оны 262 дугаар тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 275 2014-08-29 Үзэх Татах
247 “Гонир” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 274 2014-08-29 Үзэх Татах
248 “Даваанбулаг” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 273 2014-09-09 Үзэх Татах
249 “Монголрейтинг сервис” ХХК-ийн зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагааг бүртгэлээс хасч, зэрэглэл тогтоох эрхийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 272 2014-07-08 Үзэх Татах
250 “Өгөөмөр Уул” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 271 2014-07-08 Үзэх Татах