Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2014 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
101 “Бумбан толгой” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 420 2014-11-24 Үзэх Татах
102 “Кредитмонгол ББСБ” ХХК-ийн хөрөнгө оруулалт санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 419 2014-11-24 Үзэх Татах
103 “Кредитмонгол ББСБ” ХХК-ийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 418 2014-11-24 Үзэх Татах
104 “ТА глобал капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 417 2014-11-24 Үзэх Татах
105 “Бат ундран мандах” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 416 2014-11-24 Үзэх Татах
106 “И Зэт Би финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 415 2014-11-24 Үзэх Татах
107 “Туркойсфинанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 414 2014-11-24 Үзэх Татах
108 “Хоёрням” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 413 2014-11-24 Үзэх Татах
109 “Гэгээн алтан од” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 412 2014-11-24 Үзэх Татах
110 “Платинкапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 411 2014-11-24 Үзэх Татах
111 “Очирфинанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 410 2014-11-24 Үзэх Татах
112 “Үйлстраст” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 409 2014-11-24 Үзэх Татах
113 “Практикал даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 408 2014-11-24 Үзэх Татах
114 “Ард даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 407 2014-11-24 Үзэх Татах
115 “Монгол бичээч зууч” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 406 2014-11-24 Үзэх Татах
116 “Капитал эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 405 2014-11-24 Үзэх Татах
117 “Буудайн цацал” ХК-ийн хяналтын багц эзэмшигчээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авахаар гаргасан саналыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 404 2014-11-24 Үзэх Татах
118 “Дэвжих дэлгэрэх холдинг” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 403 2014-11-07 Үзэх Татах
119 “Ойгоны ирээдүйн сэтгэмж” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 402 2014-11-07 Үзэх Татах
120 “Сити инновэйшн” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 401 2014-11-07 Үзэх Татах
121 “Газаркапитал ББСБ” ХХК-ийг “Газарпартнерс ББСБ” ХХК-тай нэгтгэхийг зөвшөөрөх, “Газаркапитал ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 400 2014-11-07 Үзэх Татах
122 “Эбо-Инвест” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 399 2014-11-07 Үзэх Татах
123 “Капиталконтинент инвестмент” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 398 2014-11-07 Үзэх Татах
124 “Нано капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 397 2014-11-07 Үзэх Татах
125 “Мөнх орших капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 396 2014-11-07 Үзэх Татах
126 “Барс капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 395 2014-11-07 Үзэх Татах
127 “Хаан даатгал” ХХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 394 2014-11-07 Үзэх Татах
128 “Ард капитал групп ҮЦК” ХХК-д гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 393 2014-11-07 Үзэх Татах
129 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх нэр бүхий хуулийн этгээдийг бүртгэлээс хасах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 392 2014-11-07 Үзэх Татах
130 “Өмгөөллийн одгэрэл энд партнерс” ХХН-д үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 391 2014-11-07 Үзэх Татах
131 “Мандал женерал даатгал” ХХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 390 2014-10-23 Үзэх Татах
132 Монгол Улсын Засгийн газрын гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 389 2014-10-23 Үзэх Татах
133 “Худалдаа хөгжлийн банк” ХХК-д кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 388 2014-10-23 Үзэх Татах
134 “МИК Актив Гурав” ХХК-д төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдээ томилохыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 387 2014-10-23 Үзэх Татах
135 “МИК Актив Гурав” ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 386 2014-10-23 Үзэх Татах
136 “МИК Актив Гурав” ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 385 2014-10-23 Үзэх Татах
137 “Мөнх-Огторгуй” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 384 2014-10-23 Үзэх Татах
138 “Санлавмэд” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 383 2014-10-23 Үзэх Татах
139 “Капитал маркет корпораци” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 382 2014-10-23 Үзэх Татах
140 “Очир капитал” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 381 2014-10-23 Үзэх Татах
141 “Бумбат шигтгээ” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 380 2014-10-23 Үзэх Татах
142 “Таван толгой хишиг” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 379 2014-10-23 Үзэх Татах
143 “АБЖЯ” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 378 2014-10-23 Үзэх Татах
144 “Ай трейд” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 377 2014-10-23 Үзэх Татах
145 “Улаанбаатар зочид буудал” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 376 2014-10-23 Үзэх Татах
146 Нэр бүхий 6 хувьцаат компанийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 375 2014-10-23 Үзэх Татах
147 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжаанд оролцоогүй хөдөө аж ахуйн брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх компаниудын талаар авах арга хэмжээний тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 374 2014-10-23 Үзэх Татах
148 “Үнэт цаасны зах зээлийн өөрийгөө зохицуулах байгууллага болон зохицуулалттай этгээдийн дүрэм, журмыг батламжлах, бүртгэх тухай заавар” батлах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 373 2014-10-23 Үзэх Татах
149 Маргаан таслах зөвлөл байгуулах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 372 2014-10-23 Үзэх Татах
150 Хорооны 2012 оны 82 дугаар тогтоол болон 60, 206 дугаар тогтоолуудаар батлагдсан журмуудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 371 2014-10-23 Үзэх Татах