Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2014 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
501 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг шинэчлэн бүртгэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 22 2014-02-06 Үзэх Татах
502 "Капитал банк" ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 21 2014-02-06 Үзэх Татах
503 "Нэйшнл лайф даатгал" ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 20 2014-02-06 Үзэх Татах
504 "Багануурын дулааны станц" ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 19 2014-02-06 Үзэх Татах
505 "Гүн галуут" ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 18 2014-02-06 Үзэх Татах
506 "Элпи" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 17 2014-02-06 Үзэх Татах
507 "Угтаал ундрам" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 16 2014-02-06 Үзэх Татах
508 "Гэрэг инвест" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 15 2014-02-06 Үзэх Татах
509 "Төгс капитал" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 14 2014-02-06 Үзэх Татах
510 "Түмэн ембүүт финанс" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 13 2014-02-06 Үзэх Татах
511 "Баян бэрх тэнгэр уул" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 12 2014-02-06 Үзэх Татах
512 "Жи Эс Би капитал ББСБ" ХХК-д банк бус санхүүгийн хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 11 2014-02-06 Үзэх Татах
513 "Ноён доллар" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 10 2014-02-06 Үзэх Татах
514 Даатгалын байгууллага болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчид аудит хийх эрх олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 9 2014-02-05 Үзэх Татах
515 "Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны журам" батлах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 8 2014-02-06 Үзэх Татах
516 "Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагааны журам" батлах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 7 2014-02-05 Үзэх Татах
517 "Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагааны журам" батлах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 7 2014-02-05 Үзэх Татах
518 "Үнэт цаасны бүртгэлийн журам" батлах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 6 2014-01-15 Үзэх Татах
519 "Үнэт цаасны дотоод мэдээлэл, түүнийг эзэмшигчээс үнэт цаасны зах зээл дээр явуулах үйл ажиллагааны тухай журам" батлах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 5 2014-06-10 Үзэх Татах
520 Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 63.1.11 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх бүрэн эрхийг олгох тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 4 2014-01-27 Үзэх Татах
521 "Азиапасифик пропертис" ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2014-01-27 Үзэх Татах
522 "Жаргалант үйлс" ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 2 2014-01-27 Үзэх Татах
523 "Худалдаа хөгжлийн банк" ХХК-иас гадаадын хөрөнгийн бирж дээр гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2014 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2014-01-27 Үзэх Татах