Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2013 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
401 "Азийн алтан суврага" ХЗХ-ны хадгаламж,зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 197 2013-06-03 Үзэх Татах
402 "Дэлгэр дэнж" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 196 2013-06-03 Үзэх Татах
403 "Чаданхүү" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 195 2013-06-03 Үзэх Татах
404 "Жи Си Ай Пи ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 194 2013-06-03 Үзэх Татах
405 "Монголиагонконг финанс корпораци ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 193 2013-06-03 Үзэх Татах
406 "Рилайнс" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 192 2013-06-03 Үзэх Татах
407 "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд газар дээрх шалгалт хийх, үнэлгээ өгөх заавар"-ыг батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 191 2013-06-03 Үзэх Татах
408 “Эрнст энд Янг монголия аудит” ХХК-ийг үнэт цаас гаргагчид үйлчилгээ үзүүлэх аудитын компаниар бүртгэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 190 2013-06-03 Үзэх Татах
409 Албан журмын даатгагчдын холбооны удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 189 2013-06-03 Үзэх Татах
410 “Мандал женерал даатгал” ХХК-д даатгалын зарим хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 188 2013-06-03 Үзэх Татах
411 “Юу энд Эн” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 187 2013-06-03 Үзэх Татах
412 “Хөсөг трейд” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 186 2013-05-08 Үзэх Татах
413 “Мон Хан Трейд” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 185 2013-05-08 Үзэх Татах
414 “Говийн ноён нуруу” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 184 2013-05-08 Үзэх Татах
415 “Мон сант алдар” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 183 2013-05-08 Үзэх Татах
416 “Жэй Си финанс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 182 2013-05-08 Үзэх Татах
417 Хорооны 2013 оны 155 дугаар тогтоолын зарим заалтыг дагаж мөрдөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 181 2013-04-24 Үзэх Татах
418 "Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйлчилгээний шимтгэл, хураамжийн хэмжээ"-г тогтоох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 180 2013-04-24 Үзэх Татах
419 "Гаули" ХХК-ийн гүйцэтгэх захиралын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 179 2013-04-24 Үзэх Татах
420 “Хааннэгдэл” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрлийг олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 178 2013-04-24 Үзэх Татах
421 “Стандарт таваар” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрлийг олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 177 2013-04-24 Үзэх Татах
422 “Баярплант” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрлийг олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 176 2013-04-24 Үзэх Татах
423 “Хадгаламж банк” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 175 2013-04-24 Үзэх Татах
424 Хорооны 2008 оны 102 дугаар тогтоолоор батлагдсан нөхцөл, шаардлагыг шинэчлэн батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 174 2013-04-24 Үзэх Татах
425 “Жолоочийн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох итгэлцүүр хэрэглэх журам”-д өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 173 2013-04-24 Үзэх Татах
426 "Нэйшнл сэкюритис" ХХК-ийн брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 171 2013-04-24 Үзэх Татах
427 "Гендекс" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 170 2013-04-24 Үзэх Татах
428 "Сикап" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 169 2013-04-24 Үзэх Татах
429 "Блюскай секьюритиз" ХК-ийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 168 2013-04-24 Үзэх Татах
430 "Капитал-Аз” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 167 2013-04-24 Үзэх Татах
431 "Дөргөн хөгжил" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 166 2013-04-24 Үзэх Татах
432 "Арвайн үр" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 165 2013-04-24 Үзэх Татах
433 "Хүнгэлдуут" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 164 2013-04-24 Үзэх Татах
434 "БЭХ" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 163 2013-04-24 Үзэх Татах
435 "Кредит юннион могол" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 162 2013-04-24 Үзэх Татах
436 "Мина" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 161 2013-04-24 Үзэх Татах
437 "Номин юнион" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 160 2013-04-24 Үзэх Татах
438 "Ган ивээл" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 159 2013-04-24 Үзэх Татах
439 "Их мөнгөн завъяа ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 158 2013-04-24 Үзэх Татах
440 “Финанс энд девелопмент оф майнинг ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 157 2013-04-24 Үзэх Татах
441 “Архуст шунхлай” ХК-д “Евроазиа капитал монголиа” ХХК-ийг нэгтгэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 156 2013-04-24 Үзэх Татах
442 "Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-аас төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ"-г тогтоох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 155 2013-04-10 Үзэх Татах
443 “Ийзиплас” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 154 2013-04-10 Үзэх Татах
444 “Сүлд–Аудит” ХХК-ийн аудит хийх эрхийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 153 2013-04-10 Үзэх Татах
445 “Танандээж трейд” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 152 2013-04-10 Үзэх Татах
446 “Говьноос” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 151 2013-04-10 Үзэх Татах
447 “Өлгий-Ундарга” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 150 2013-04-10 Үзэх Татах
448 “Засагтхан гарьд” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 149 2013-04-10 Үзэх Татах
449 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны 69 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 148 2013-04-10 Үзэх Татах
450 “Глейс таван зуун наян нэг” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 147 2013-04-10 Үзэх Татах