Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2013 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
201 “Мега актив ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 396 2013-11-11 Үзэх Татах
202 “Чингисхаан холдинг ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 395 2013-11-11 Үзэх Татах
203 “Бат энд инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 394 2013-11-11 Үзэх Татах
204 “Инвест капитал ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 393 2013-11-11 Үзэх Татах
205 “Молор орд ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 392 2013-11-11 Үзэх Татах
206 “Транс трейд Би Би Эс Би ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 391 2013-11-11 Үзэх Татах
207 “Хишигбумбан инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 390 2013-11-11 Үзэх Татах
208 “Арвис итгэл ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 389 2013-11-11 Үзэх Татах
209 “Ухаа сэрвэн ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 388 2013-11-11 Үзэх Татах
210 “Марико ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 387 2013-11-11 Үзэх Татах
211 “Шинэ төгрөг ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 386 2013-11-11 Үзэх Татах
212 “Өрнө дорнын гүүр ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 385 2013-11-11 Үзэх Татах
213 “Нэшнл финанс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 384 2013-11-11 Үзэх Татах
214 “Топ финанс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 383 2013-11-11 Үзэх Татах
215 “Тэнгэрлиг авто финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 382 2013-11-11 Үзэх Татах
216 “Сайханы ундраа” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 381 2013-11-11 Үзэх Татах
217 “Ингүүн од финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 380 2013-11-11 Үзэх Татах
218 “Үлэмж мэлмий” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 379 2013-11-11 Үзэх Татах
219 “Прогресс капитал” ББСБ-д банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нэмж олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 378 2013-11-11 Үзэх Татах
220 Хорооны 2010 оны 255 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Зээлийн батлан даалтын үйлчилгээний зохицуулалтын түр журам”-ыг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 377 2013-11-11 Үзэх Татах
221 “Эм Жэй Ай Эйч” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 376 2013-11-11 Үзэх Татах
222 “Прогресс партнерс” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 375 2013-11-11 Үзэх Татах
223 “Өндөрхаан инвест” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 374 2013-11-11 Үзэх Татах
224 “Монсек” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 373 2013-11-11 Үзэх Татах
225 “Блүмсбюри Секьюритис” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 372 2013-11-11 Үзэх Татах
226 “Архуст шунхлай” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 371 2013-11-11 Үзэх Татах
227 Зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчаас зар сурталчилгаа явуулах журам батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 370 2013-11-11 Үзэх Татах
228 Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн заавар батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 369 2013-11-08 Үзэх Татах
229 “Өмгөөлөл хууль зүйн билиг консалтинг” ББН-ийг үнэт цаас гаргагчид үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн компаниар бүртгэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 368 2013-10-17 Үзэх Татах
230 “Фэйр валуэшн” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 367 2013-10-17 Үзэх Татах
231 Хорооны 2011 оны 337 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 366 2013-10-17 Үзэх Татах
232 Хорооны 2012 оны 393 дугаар тогтоолоор батлагдсан зааварт өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 365 2013-10-17 Үзэх Татах
233 Албан журмын даатгагчдын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүнээр томилох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 364 2013-10-17 Үзэх Татах
234 "Энич финанс ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 363 2013-10-17 Үзэх Татах
235 “Хак кредит ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 362 2013-10-17 Үзэх Татах
236 “Ти энд ди финанс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 361 2013-10-17 Үзэх Татах
237 “Монголпасифик ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 360 2013-10-17 Үзэх Татах
238 “Таванбат кредит ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 359 2013-10-17 Үзэх Татах
239 “Алтанхот ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 358 2013-10-17 Үзэх Татах
240 “Идэрхөгжлийн гүүр ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 357 2013-10-17 Үзэх Татах
241 “Ньюфонд ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 356 2013-10-17 Үзэх Татах
242 “Ориент-Инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 355 2013-10-17 Үзэх Татах
243 “Хөгжил бадрах ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 354 2013-10-17 Үзэх Татах
244 “Хатансүлд ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 353 2013-10-17 Үзэх Татах
245 “Женерал финанс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 352 2013-10-17 Үзэх Татах
246 “Женерал финанс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 352 2013-10-17 Үзэх Татах
247 “Хамона ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 351 2013-10-17 Үзэх Татах
248 “Фин-инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 350 2013-10-17 Үзэх Татах
249 “Эм эс өү инком ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 349 2013-10-17 Үзэх Татах
250 “Зуун дэлгэрэх” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 348 2013-10-17 Үзэх Татах