Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2013 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
551 “Баян-Агула ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 46 2013-02-06 Үзэх Татах
552 “Праймлөүн” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 45 2013-02-06 Үзэх Татах
553 “Э-Транс ложистикс” ХК-ийн үнэт цаасыг тусгаарлалтаас чөлөөлөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 44 2013-02-06 Үзэх Татах
554 “Цагдуултай” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 43 2013-02-06 Үзэх Татах
555 Үнэт цаасны өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 42 2013-02-06 Үзэх Татах
556 “Чоно капитал” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд Нармандах овогтой Цэвэгмидийг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 41 2013-02-06 Үзэх Татах
557 Хорооны 2007 оны 156 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 40 2013-02-06 Үзэх Татах
558 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2006 оны 29 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 39 2013-02-06 Үзэх Татах
559 Монгол Улсын Засгийн газрын гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 38 2013-02-06 Үзэх Татах
560 “Улаансан” ХК-ийн нэмж гаргасан хувьцааг бүртгэлээс хасах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 37 2013-01-23 Үзэх Татах
561 “ҮЦТТТХТ” ХХК-ийн төлбөр тооцоо, хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 36 2013-01-23 Үзэх Татах
562 “Говийн ноён нуруу” ХХК-д брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 35 2013-01-23 Үзэх Татах
563 “Фрактал орчин” ХХК-д брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 34 2013-01-23 Үзэх Татах
564 “Ситико-Аудит“ ХХК-ийн даатгалын байгууллага, даатгалын мэргэжлийн оролцогчид аудит хийх эрхийг сэргээх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 33 2013-01-23 Үзэх Татах
565 Даатгалын байгууллага, даатгалын мэргэжлийн оролцогчид аудит хийх эрх олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 32 2013-01-23 Үзэх Татах
566 “Кэй Пи Эм Жи аудит” ХХК-ийг үнэт цаас гаргагчид үйлчилгээ үзүүлэх үнэлгээний компаниар бүртгэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 31 2013-01-23 Үзэх Татах
567 “Кэй Пи Эм Жи аудит” ХХК-ийг үнэт цаас гаргагчид үйлчилгээ үзүүлэх аудитын компаниар бүртгэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 30 2013-01-23 Үзэх Татах
568 Албан журмын даатгагчдын холбооны удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 29 2013-01-23 Үзэх Татах
569 “Ашид билгүүн” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 28 2013-01-23 Үзэх Татах
570 “Батбаяр Ар” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 27 2013-01-23 Үзэх Татах
571 “Альфа сант” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 26 2013-01-23 Үзэх Татах
572 “Буянцацрах” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 25 2013-01-23 Үзэх Татах
573 “Итгэлт жим” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 24 2013-01-23 Үзэх Татах
574 “Арвин боломж” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 23 2013-01-23 Үзэх Татах
575 “Мон инвест” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 22 2013-01-23 Үзэх Татах
576 “Андын сор” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 21 2013-01-23 Үзэх Татах
577 “Монос дэлгэрэх” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 20 2013-01-23 Үзэх Татах
578 “Жэй Эй Эс Эм ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 19 2013-01-23 Үзэх Татах
579 “Тэнгэрийн чоно” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 18 2013-01-23 Үзэх Татах
580 “Шүрэнкапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 17 2013-01-23 Үзэх Татах
581 “Эй Ди Юу финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 16 2013-01-23 Үзэх Татах
582 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2012 оны 209 дүгээр тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 15 2013-01-09 Үзэх Татах
583 “Жонон даатгал” ХХК-ийн ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 14 2013-01-09 Үзэх Татах
584 “ГСБЭХ” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 13 2013-01-09 Үзэх Татах
585 “Чинду” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 12 2013-01-09 Үзэх Татах
586 “Монгол газар гоулд” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 11 2013-01-09 Үзэх Татах
587 “Найманжандаг” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 10 2013-01-09 Үзэх Татах
588 “Баяжмалсан” ХЗХ-д хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 9 2013-01-09 Үзэх Татах
589 “Сүмбэргүн нуур” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 8 2013-01-09 Үзэх Татах
590 "Цагаансумын гол ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 7 2013-01-09 Үзэх Татах
591 "Монголианмортгэйж фанд ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээл зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 6 2013-01-09 Үзэх Татах
592 “Алтан эг” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 5 2013-01-09 Үзэх Татах
593 “Сийлвэсээвин” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 4 2013-01-09 Үзэх Татах
594 “Таванбогд финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2013-01-09 Үзэх Татах
595 “Мөнхийн эрхи” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 2 2013-01-09 Үзэх Татах
596 Хорооны 2008 оны 05, 186 дугаар тогтоолоор батлагдсан журам, зааварт зарим нэмэлт өөрчлөлт оруулах 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2013-01-09 Үзэх Татах