Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2013 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
301 Үнэт цаас гаргагчид үйлчилгээ үзүүлэх үнэлгэний компаниар бүртгэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 297 2013-10-17 Үзэх Татах
302 “Төрийн банк” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 296 2013-10-17 Үзэх Татах
303 “Хадгаламж банк” ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 295 2013-10-17 Үзэх Татах
304 “Изи инвестмэнт” ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 294 2013-10-17 Үзэх Татах
305 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-д насан туршийн даатгалын хэлбэрийн зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 293 2013-10-17 Үзэх Татах
306 “Жомолхари” ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 292 2013-10-17 Үзэх Татах
307 “АСЕ энд Т капитал” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 291 2013-10-17 Үзэх Татах
308 “Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 290 2013-10-17 Үзэх Татах
309 "Бурнавасан-Од ХХК-д "хонины ноос" гэсэн бараа, түүхий эдийн нэр төрлөөр тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох" тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 289 2013-10-17 Үзэх Татах
310 Хорооны 2013 оны 69 дүгээр тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 288 2013-10-17 Үзэх Татах
311 Албан журмын даатгагчдын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 287 2013-10-17 Үзэх Татах
312 "Тэнгэр даатгал" ХХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 286 2013-10-17 Үзэх Татах
313 Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 285 2013-10-17 Үзэх Татах
314 "Дорнод худалдаа" ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 284 2013-10-17 Үзэх Татах
315 "Ситизенс ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 283 2013-10-17 Үзэх Татах
316 "Шинэ төгрөг ББСБ" ХХК-д банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 282 2013-10-17 Үзэх Татах
317 Хорооны 2012 оны 34 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 281 2013-10-16 Үзэх Татах
318 “Хаалттай хувьцаат компанийн тухай журам” батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 280 2013-08-14 Үзэх Татах
319 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны 233 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 279 2013-10-16 Үзэх Татах
320 "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-д нэр бүхий хувьцаат компаниудын үнэт цаасыг бүртгэлээсээ хасахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 278 2013-10-16 Үзэх Татах
321 “Шинэчлэл-Инвест” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 277 2013-10-16 Үзэх Татах
322 “Фронтиер” ХХК-ийн брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 276 2013-10-16 Үзэх Татах
323 “Бодь даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 275 2013-10-16 Үзэх Татах
324 “Арвин мөрөн” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 274 2013-10-16 Үзэх Татах
325 “Ойгоны ирээдүйн сэтгэмж” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 273 2013-10-16 Үзэх Татах
326 “Мон бизнес экспресс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 272 2013-10-16 Үзэх Татах
327 “Тэнгэр зууч ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 271 2013-10-16 Үзэх Татах
328 “Монголианфайнэншлинвестмент” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 270 2013-10-16 Үзэх Татах
329 “Анар капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 269 2013-10-16 Үзэх Татах
330 “Мөнгөнглобал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 268 2013-10-16 Үзэх Татах
331 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрхийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 267 2013-10-16 Үзэх Татах
332 Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийг хүлээн авахыг түр зогсоох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 266 2013-10-16 Үзэх Татах
333 "Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч/брокер/-дад “хонины ноос” гэсэн бараа, түүхий эдийн нэр төрлөөр тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох" тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 265 2013-10-16 Үзэх Татах
334 “Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн түр журам” батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 264 2013-10-16 Үзэх Татах
335 “Мах” бондыг бүртгэлээс хасах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 263 2013-10-16 Үзэх Татах
336 “Жаргалант үйлс” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 262 2013-10-16 Үзэх Татах
337 “Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 261 2013-10-16 Үзэх Татах
338 "Монголиа-Инфрастракча” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 260 2013-10-16 Үзэх Татах
339 “Шимтлэг” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 259 2013-10-16 Үзэх Татах
340 “Буян” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 258 2013-10-16 Үзэх Татах
341 “Дэү секьюритис Монгол” ХХК-д тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 257 2013-10-16 Үзэх Татах
342 Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийг хүлээн авахыг түр зогсоох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 256 2013-10-16 Үзэх Татах
343 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2011 оны 266 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 255 2013-10-16 Үзэх Татах
344 “Монре даатгал” ХХК-д дүрмийн сан/хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 254 2013-10-16 Үзэх Татах
345 Хорооны 2009 оны 276 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 253 2013-10-16 Үзэх Татах
346 Хорооны 2008 оны 66 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 252 2013-10-16 Үзэх Татах
347 Хорооны 2012 оны 378 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 251 2013-10-16 Үзэх Татах
348 “Ердийн даатгалын компанийн даатгалын нөөц сангаас хөрөнгө оруулалт хийхэд тавигдах шаардлага”-ыг шинэчлэн батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 250 2013-10-16 Үзэх Татах
349 “Ердийн даатгагчийн төлбөрийн чадварыг тооцох журам”–ыг шинэчлэн батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 249 2013-10-16 Үзэх Татах
350 “Кварц” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 248 2013-10-16 Үзэх Татах