Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2013 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
451 Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 146 2013-04-10 Үзэх Татах
452 Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 145 2013-04-10 Үзэх Татах
453 “Монголэмимпэкс” ХК-ийн үнэт цаасныг бүртгэлээс хасах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 144 2013-04-10 Үзэх Татах
454 “Тулга” ХK-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 143 2013-04-10 Үзэх Татах
455 Компанийн үлгэрчилсэн журмуудыг батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 142 2013-04-10 Үзэх Татах
456 “Май капитал” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 141 2013-04-10 Үзэх Татах
457 “Говийн цэнхэр алтай ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 140 2013-04-10 Үзэх Татах
458 “Эксклюзивчэнж ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 139 2013-04-10 Үзэх Татах
459 “Монре даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 138 2013-04-10 Үзэх Татах
460 "Зоос банк" ХК-ийн өмчлөлийн "Төмрийн завод" ХК-ийн үнэт цаасны өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 137 2013-03-27 Үзэх Татах
461 “Ай трейд” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 136 2013-03-27 Үзэх Татах
462 “Тэгш” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 57.1-д заасан үүргээ биелүүлэхээр бусад хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшиж байгаа хувьцааг худалдан авахаар гаргасан саналыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 135 2013-03-27 Үзэх Татах
463 “Увс хүнс” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 57.1-д заасан үүргээ биелүүлэхээр бусад хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшиж байгаа хувьцааг худалдан авахаар гаргасан саналыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 134 2013-03-27 Үзэх Татах
464 “Алтандуулга” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 133 2013-03-27 Үзэх Татах
465 “Ситико билл” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 132 2013-03-27 Үзэх Татах
466 “Ситико билл” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 131 2013-03-27 Үзэх Татах
467 “Өгөөж дулаан хаан” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 130 2013-03-27 Үзэх Татах
468 “Гүүдлайф” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 129 2013-03-27 Үзэх Татах
469 “Хас кредит” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 128 2013-03-27 Үзэх Татах
470 “Байтерек” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 127 2013-03-27 Үзэх Татах
471 “Гэрэг инвест” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 126 2013-03-27 Үзэх Татах
472 “Ихмөнх гол ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 125 2013-03-27 Үзэх Татах
473 “Фүжи холдинг ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 124 2013-03-27 Үзэх Татах
474 “Монголжин венчур капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 123 2013-03-27 Үзэх Татах
475 “Цэцэглэн-Өгөөмөр” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 122 2013-03-27 Үзэх Татах
476 “Фундаментал ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 121 2013-03-27 Үзэх Татах
477 “Сантланс” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 120 2013-03-27 Үзэх Татах
478 “Гүүдкомэкс” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 119 2013-03-27 Үзэх Татах
479 “Бурнавасан-Од” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 118 2013-03-27 Үзэх Татах
480 “Өлгий түүхий эд” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 117 2013-03-27 Үзэх Татах
481 “Хөвчийн тал” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 116 2013-03-27 Үзэх Татах
482 “Гурван цаст гал тамга” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 115 2013-03-27 Үзэх Татах
483 “Увс таван эрдэнийн ундарга” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 114 2013-03-27 Үзэх Татах
484 “Саяанхаан” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 113 2013-03-27 Үзэх Татах
485 “Батбилгэх” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 112 2013-03-27 Үзэх Татах
486 “ҮСҮ” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 111 2013-03-27 Үзэх Татах
487 “Интерлогик” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 110 2013-03-27 Үзэх Татах
488 “Вүүдсоунд” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 109 2013-03-27 Үзэх Татах
489 “Бурхант таван эрдэнэ” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 108 2013-03-27 Үзэх Татах
490 “Хаантэлмэн” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 107 2013-03-27 Үзэх Татах
491 “Алтан шагай импэкс” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 106 2013-03-27 Үзэх Татах
492 “Улиастай ван–Аудит” ХХК-д даатгалын байгууллага, даатгалын мэргэжлийн оролцогчид аудит хийх эрх олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 105 2013-03-27 Үзэх Татах
493 “Номин даатгал” ХХК-ийн ахлах нягтлан бодогчоор Чулуунбат овогтой Оюунгэрэлийг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 104 2013-03-27 Үзэх Татах
494 “Номин даатгал” ХХК-д мал амьтдын даатгалын хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 103 2013-03-27 Үзэх Татах
495 Хорооны 2009 оны 275 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт оруулах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 102 2013-03-27 Үзэх Татах
496 "Мөрөнтаван эрдэнэ" ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 101 2013-03-13 Үзэх Татах
497 "Бадархундага оргил" ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 100 2013-03-13 Үзэх Татах
498 "МЭТУ" ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 99 2013-03-13 Үзэх Татах
499 "Цэц-Инвест" ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 98 2013-03-13 Үзэх Татах
500 "Өвөр таван эрдэнийн шим" ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 97 2013-03-13 Үзэх Татах