Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2013 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
351 “Тэгш таван цэн” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 247 2013-10-16 Үзэх Татах
352 “Шинэ мандалын ирээдүй” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 246 2013-10-16 Үзэх Татах
353 “МКЦ финанс” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 245 2013-10-16 Үзэх Татах
354 “Харжыгер” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 244 2013-10-16 Үзэх Татах
355 “Хүслийн элч ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 243 2013-10-16 Үзэх Татах
356 “Мобифинанс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 242 2013-10-16 Үзэх Татах
357 “Занабазар капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 241 2013-10-16 Үзэх Татах
358 “Замбал-Өгөөж” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 240 2013-10-16 Үзэх Татах
359 “Дэлгэрэн үржих капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 239 2013-10-16 Үзэх Татах
360 “Хайрхан капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 238 2013-10-16 Үзэх Татах
361 “Гүнсан-Эрдэнэс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 237 2013-10-16 Үзэх Татах
362 “Туулын сондор” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 236 2013-10-16 Үзэх Татах
363 “Шарын гол” ХК-иас “Нако түлш” ХК-ийн хувьцааг сайн дурын үндсэн дээр худалдан авах санал гаргасныг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 235 2013-10-16 Үзэх Татах
364 “Хөрөнгийн үнэлгээний төв” ХХК-ийг үнэт цаас гаргагчид үйлчилгээ үзүүлэх үнэлгээний компаниар бүртгэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 234 2013-06-27 Үзэх Татах
365 Нэр бүхий зургаан хувьцаат компанийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 233 2013-06-27 Үзэх Татах
366 “Зюс капитал” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 232 2013-06-27 Үзэх Татах
367 “Глобал ассет” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 231 2013-06-27 Үзэх Татах
368 “Превалент” ХХК-д андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нэмж олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 230 2013-06-27 Үзэх Татах
369 Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 229 2013-06-27 Үзэх Татах
370 Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөхөөс татгалзах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 228 2013-06-27 Үзэх Татах
371 “Хай Би Ойл” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 227 2013-06-27 Үзэх Татах
372 “Ард даатгал” ХХК-д дүрмийн сан/хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 226 2013-06-27 Үзэх Татах
373 “Монре даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 225 2013-06-27 Үзэх Татах
374 “Тэгш сонголт эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 224 2013-06-27 Үзэх Татах
375 Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын цэвэр хураамжийн хувь (Х)-г тогтоох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 223 2013-06-27 Үзэх Татах
376 “Чинду” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 222 2013-06-27 Үзэх Татах
377 “Халх хөгжил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 221 2013-06-27 Үзэх Татах
378 “Арвижих хишиг” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 220 2013-06-27 Үзэх Татах
379 “Монконкорд” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 219 2013-06-27 Үзэх Татах
380 “Шилийн зоо” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 218 2013-06-27 Үзэх Татах
381 “Нью евро ази ББСБ” ХХК-ийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 217 2013-06-27 Үзэх Татах
382 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-дад "хонины ноос" гэсэн бараа, түүхий эдийн нэр төрлөөр тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 216 2013-06-12 Үзэх Татах
383 “Ивээлт-Инэл” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 215 2013-06-12 Үзэх Татах
384 “Батсигнач” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 214 2013-06-12 Үзэх Татах
385 “Эрдэнэ зам” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 213 2013-06-12 Үзэх Татах
386 “Буян” ХК-ийн зарим үнэт цаасны өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 212 2013-06-12 Үзэх Татах
387 “Сэлэнгэ дулаанхаан” ХК-ийн үнэт цаасны өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 211 2013-06-12 Үзэх Татах
388 Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 210 2013-06-12 Үзэх Татах
389 “Есөн дэлбээ” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 209 2013-06-12 Үзэх Татах
390 “Ноён даамал” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 208 2013-06-12 Үзэх Татах
391 “Нэткапитал Финанс Корпораци ББСБ” ХХК-ийн хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 207 2013-06-12 Үзэх Татах
392 “Прогресскапитал ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 206 2013-06-12 Үзэх Татах
393 "ББС Велт ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 205 2013-06-12 Үзэх Татах
394 "Мөнгөнзоос кредит ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 204 2013-06-12 Үзэх Татах
395 "Чингисхаан ресорс ББСБ" ХХК-д банк бус санхүүгийн зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 203 2013-06-12 Үзэх Татах
396 "Эйсассошиэйтс" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 202 2013-06-12 Үзэх Татах
397 "Локишвара" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 201 2013-06-12 Үзэх Татах
398 "Экодевелопмент монголиа" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 200 2013-06-12 Үзэх Татах
399 "Эй Эс Ай Би" ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 199 2013-06-03 Үзэх Татах
400 "Даатгагчийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлтийг тодорхойлох журам" батлах тухай 2013 оны СЗХ-ны тогтоол 198 2013-06-03 Үзэх Татах