Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2009 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
251 “Сэргэлэн инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 46 2009-03-26 Үзэх Татах
252 “Нийслэл даатгал” ХХК-ийн ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлснийг сэргээх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 46 2009-03-26 Үзэх Татах
253 “Мон инвест” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 46 2009-02-26 Үзэх Татах
254 “Сэлэнгэ инвест ББСБ” ХХК–ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 45 2009-02-26 Үзэх Татах
255 “Эко хөгжил” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 45 2009-03-26 Үзэх Татах
256 “Бест мани” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 44 2009-02-26 Үзэх Татах
257 “Үүрэй толон” хоршоонд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 43 2009-03-26 Үзэх Татах
258 “Дархан түрүү” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 43 2009-02-26 Үзэх Татах
259 “Ижил хүлэг” хоршоонд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 42 2009-03-26 Үзэх Татах
260 “Манзушир” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 42 2009-03-26 Үзэх Татах
261 “Сумма” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 42 2009-02-26 Үзэх Татах
262 “Ди Си Эф” ХХК-ийн брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай. 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 41 2009-03-26 Үзэх Татах
263 “Моносдэлгэрэх” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 41 2009-02-26 Үзэх Татах
264 “Өндөрхаан инвест” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 40 2009-03-26 Үзэх Татах
265 “Олон зул” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 40 2009-02-26 Үзэх Татах
266 Хорооны 2009 оны 36 дугаар тогтоолын талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 39 2009-03-26 Үзэх Татах
267 “Фэнгшү” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 39 2009-02-26 Үзэх Татах
268 “Арвин боломж” хоршооны хадгаламж зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 38 2009-02-26 Үзэх Татах
269 Арилжааны хэлцэл хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 37 2009-03-02 Үзэх Татах
270 “Найманжандаг” хоршооны хадгаламж зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 37 2009-02-26 Үзэх Татах
271 “Эрдэнэт хивс” ХК-ийн талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 36 2009-02-19 Үзэх Татах
272 “Итгэлтжим” хоршооны хадгаламж, зээлийн ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 36 2009-02-26 Үзэх Татах
273 Брокер, дилерийн компанид санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 35 2009-02-19 Үзэх Татах
274 “Итгэлт оюу” хоршооны хадгаламж зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 35 2009-02-26 Үзэх Татах
275 “Эрдэнэст” БДК-ийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 34 2009-02-19 Үзэх Татах
276 “Монгол секюритиес” ХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 34 2009-02-26 Үзэх Татах
277 “Алтанхоромсог” БДК-ийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 33 2009-02-19 Үзэх Татах
278 “Их барилга төсөл” ХХК-ийн зарим бондыг бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 33 2009-01-27 Үзэх Татах
279 “Болор итгэл” ХХК-д давхар даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 32 2009-02-19 Үзэх Татах
280 “Дээд мандал” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 32 2009-01-27 Үзэх Татах
281 “НИК” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 31 2009-01-27 Үзэх Татах
282 “Цацрал Мон” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 30 2009-01-27 Үзэх Татах
283 “Анод банк” ХК-ийн зарим хувьцааг бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 29 2009-01-27 Үзэх Татах
284 Валютын арилжааг цэгцтэй болгох зорилгоор зарим тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 28 2009-02-19 Үзэх Татах
285 Очир титэм ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 28 2009-02-19 Үзэх Татах
286 “Нийслэл өргөө” ХК-ийн бондыг бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 28 2009-01-27 Үзэх Татах
287 Тогтоолын хэрэгжилтийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 27 2009-01-29 Үзэх Татах
288 “Бидисек” ХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 27 2009-01-27 Үзэх Татах
289 “Төв Оргил” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 26 2009-01-29 Үзэх Татах
290 “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн үнэт цаасны арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 26 2009-01-27 Үзэх Татах
291 ”МонФрэш Шүүс” ХК-ийн үнэт цаасны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 25 2009-01-29 Үзэх Татах
292 “Дэлгэрхангай секюритиз” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 25 2009-01-27 Үзэх Татах
293 “Скай-Эрдэнэ” ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 24 2009-01-29 Үзэх Татах
294 “Мэргэн санаа” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 24 2009-01-27 Үзэх Татах
295 “Монгол траст холдинг даатгал” ХХК-ийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 23 2009-01-29 Үзэх Татах
296 Нэр бүхий 11 компанид хийсэн шалгалтын нэгдсэн тайланг танилцуулав 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 23 2009-12-23 Үзэх Татах
297 “Спирт бал бурам” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 23 2009-01-27 Үзэх Татах
298 Г.Баттогтохыг “Монгол траст холдинг даатгал ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаал томилохыг зөвшөөрөх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 22 2009-01-29 Үзэх Татах
299 Гүйцэтгэх захирлаар томилохыг зөвшөөрөх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 22 2009-01-27 Үзэх Татах
300 Д.Батцэрэнг “Монгол траст холдинг даатгал” ХХК-ийн ерөнхий нягтлан бодогчийн албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 21 2009-01-29 Үзэх Татах