Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2009 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
301 “Зэргэд” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 21 2009-01-27 Үзэх Татах
302 “Монфрэш Шүүс” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 20 2009-01-27 Үзэх Татах
303 “Ард даатгал” ХХК-д зарим даатгалын хэлбэрээр даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 19 2009-01-29 Үзэх Татах
304 Үнэт цаасны зах зээл дээр мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах мэргэжилтнийг аттестачилах, аттестатчилах шалгалтад ороогүй мэргэжилтний эрхийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 19 2009-01-27 Үзэх Татах
305 У.Сийлэнг “УБ даатгал” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 18 2009-01-29 Үзэх Татах
306 “Идэр хөгжлийн гүүр ББСБ” ХХК-ийн итгэлцэл, гадаад валютын арилжаа эрхлэхтусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 18 2009-01-27 Үзэх Татах
307 “Грави” ХЗХ 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 18 2009-10-08 Үзэх Татах
308 “Жаранбат ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 17 2009-01-27 Үзэх Татах
309 Даатгалын компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудыг тухайн албан тушаалд үргэлжлүүлэн ажиллахыг зөвшөөрөх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 17 2009-10-08 Үзэх Татах
310 “Билгүүнбүргэд” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 16 2009-01-27 Үзэх Татах
311 “Очир төр” хоршоонд зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 15 2009-01-29 Үзэх Татах
312 “Цагаансумын гол” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 15 2009-01-27 Үзэх Татах
313 “Говь хангайн эрдэнэ” хоршоонд хадгаламж зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 14 2009-01-29 Үзэх Татах
314 “Лхабуян” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 14 2009-01-27 Үзэх Татах
315 “Монгол улсаа хөгжүүлье” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 13 2009-01-29 Үзэх Татах
316 “Лхабуян” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 13 2009-01-27 Үзэх Татах
317 “Юнайтед-Инвесторс” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 12 2009-01-27 Үзэх Татах
318 “Кэш хаус ББСБ” ХХК-д гадаад валютын арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 11 2009-01-29 Үзэх Татах
319 “Эмисс” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 11 2009-01-27 Үзэх Татах
320 “Баянцогт нуур” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 10 2009-01-27 Үзэх Татах
321 “Зонойхэшэгэ” хоршоонд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 9 2009-01-29 Үзэх Татах
322 “Транс инвест” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 9 2009-01-27 Үзэх Татах
323 “Монгол газар гоулд” хоршооны хадгаламж,зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 8 2009-01-27 Үзэх Татах
324 “Монгол газар гоулд” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 7 2009-01-27 Үзэх Татах
325 “Агар кредит” хоршооны Хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 7 2009-01-29 Үзэх Татах
326 “Чинду” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 6 2009-01-27 Үзэх Татах
327 “Билүү хөгжил” хоршоонд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 6 2009-01-29 Үзэх Татах
328 “Батс кредит ББСБ” ХХК-ийн итгэлцэлийн болон цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 5 2009-01-29 Үзэх Татах
329 “Сүмбэргүн нуур” хоршоонд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 5 2009-01-27 Үзэх Татах
330 “Нью ази ББСБ” ХХК-ийн цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 4 2009-01-29 Үзэх Татах
331 “Практикал даатгал” ХХК-ийн зарим даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 4 2009-01-27 Үзэх Татах
332 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2009-01-27 Үзэх Татах
333 “Хөшөөтийн өгөөж” хоршоонд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2009-01-29 Үзэх Татах
334 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 2 2009-01-27 Үзэх Татах
335 “Түшиг даатгал” ХХК-д санхүүгийн даатгалын хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2009-01-27 Үзэх Татах
336 “Нийслэл даатгал” ХХК -ийн ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 2009-09-10 Үзэх Татах