Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2009 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
101 “Бест кредит ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 242 2009-09-23 Үзэх Татах
102 “Нью ази ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжаа итгэлцлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 242 2009-11-23 Үзэх Татах
103 “АБТС ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 241 2009-09-23 Үзэх Татах
104 “Итгэмжит” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 241 2009-11-23 Үзэх Татах
105 “Ландорф финанс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 240 2009-09-23 Үзэх Татах
106 “Эрүүл энхийн элч” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 240 2009-11-23 Үзэх Татах
107 “Булган брокер ХХК”-ийн хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 239 2009-09-23 Үзэх Татах
108 “Зуун пенни” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 239 2009-11-23 Үзэх Татах
109 “Монголиа девелопмент ресорсес” ХК-ийн тусгаарласан хөрөнгийн тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 238 2009-09-23 Үзэх Татах
110 “Өсөх-Улам” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 238 2009-11-23 Үзэх Татах
111 “Ремикон” ХК-ийн зарим хувьцааг бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 237 2009-09-23 Үзэх Татах
112 “Пэлдэндабу” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 237 2009-11-23 Үзэх Татах
113 “Монголбазальт” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 236 2009-09-23 Үзэх Татах
114 “Капиталпартнерс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 236 2009-11-23 Үзэх Татах
115 “Болор итгэл даатгал” ХХК-ийн давхар даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 235 2009-11-23 Үзэх Татах
116 Хорооны 2008 оны 291 дүгээр тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 234 2009-11-23 Үзэх Татах
117 “Юу ай си” ХХК-д ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 233 2009-11-23 Үзэх Татах
118 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-д эрүүл мэндийн даатгалын хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 231 2009-11-23 Үзэх Татах
119 “Соёмбо инк” ХХК-д eрдийн даатгалын үйл aжиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 230 2009-11-23 Үзэх Татах
120 “Бэст эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 229 2009-11-23 Үзэх Татах
121 “Эс Си инвест” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 228 2009-10-28 Үзэх Татах
122 “Зуун айл” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 227 2009-10-28 Үзэх Татах
123 “Мөнхийн хүрд” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 226 2009-10-28 Үзэх Татах
124 “Тэргүүн зоос” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 225 2009-10-28 Үзэх Татах
125 “ТДМ” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 224 2009-10-28 Үзэх Татах
126 Зарим банк бус санхүүгийн байгууллагуудын гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 223 2009-10-28 Үзэх Татах
127 “Мүүнривар” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 222 2009-10-28 Үзэх Татах
128 “Батс кредит ББСБ” ХХК-ийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 221 2009-10-28 Үзэх Татах
129 Арилжааны цагийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 220 2009-10-28 Үзэх Татах
130 Хувьцаа шилжүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 219 2009-10-28 Үзэх Татах
131 “Дөргөн хөгжил” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 218 2009-10-28 Үзэх Татах
132 Үнэт цаасны зах зээл дээр ажиллах мэргэжилтний ажил үйлчилгээ явуулах эрхийг сэргээх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 218 2009-10-28 Үзэх Татах
133 Үнэт цаас бүртгэхээс татгалзах тухай /“Централ Эйшиан Цемент” ХХК / 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 217 2009-10-28 Үзэх Татах
134 “Дээж” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 216 2009-10-28 Үзэх Татах
135 “Баруун-Урт-Ус” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 215 2009-10-28 Үзэх Татах
136 ”Бумбат Алтай” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэхтусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 214 2009-10-28 Үзэх Татах
137 Сургалтын төлбөр тогтоох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 213 2009-10-28 Үзэх Татах
138 “Шинэ зэс” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 210 2009-10-10 Үзэх Татах
139 “БТСБ” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 209 2009-10-10 Үзэх Татах
140 “Цэнтуул ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 208 2009-10-10 Үзэх Татах
141 “Дэлгэр кредит” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 207 2009-10-10 Үзэх Татах
142 “Дирхэм ББСБ” ХХК-ийг “Ориент инвест ББСБ” ХХК-тай нэгдэхийг зөвшөөрөх, “Дирхэм ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 206 2009-10-10 Үзэх Татах
143 “Цагаан-Ажнай ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 205 2009-10-10 Үзэх Татах
144 “Ундрах дэвшилт ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 204 2009-10-10 Үзэх Татах
145 “Алаг уул ган” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 203 2009-10-10 Үзэх Татах
146 “Билгэх баянбүрд” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 202 2009-10-10 Үзэх Татах
147 “Мон хөлөг” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 201 2009-10-10 Үзэх Татах
148 “Масдак” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 200 2009-10-10 Үзэх Татах
149 “Нийслэл даатгал” ХХК-ийн ердийн даатгалын ┐ үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг xүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 198 2009-10-10 Үзэх Татах
150 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 197 2009-10-10 Үзэх Татах