Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2009 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
1 Тусгаарласан хувьцааны хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 281 2009-12-23 Үзэх Татах
2 “Хотгор” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 280 2009-12-23 Үзэх Татах
3 “Буянт төв” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 279 2009-12-23 Үзэх Татах
4 “Гранд ко” ХХК-д ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 272 2009-12-23 Үзэх Татах
5 “Дээд мандал” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 271 2009-09-23 Үзэх Татах
6 “Ориент инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 270 2009-09-23 Үзэх Татах
7 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 270 2009-11-23 Үзэх Татах
8 “Хөгжлийн түлхүүр ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 269 2009-09-23 Үзэх Татах
9 “Тосон есөн бүлэг” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 268 2009-09-23 Үзэх Татах
10 “Сар шинэ интернэшнл ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 267 2009-09-23 Үзэх Татах
11 “Номин карт ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 266 2009-09-23 Үзэх Татах
12 “Мэлсэн” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 266 2009-12-23 Үзэх Татах
13 “Мөрөн интернэшнл ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 265 2009-09-23 Үзэх Татах
14 “Танил групп” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 265 2009-12-23 Үзэх Татах
15 “Монголын санхүүгийн групп ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээний үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 264 2009-09-23 Үзэх Татах
16 Зарим банк бус санхүүгийн байгууллагын гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 264 2009-12-23 Үзэх Татах
17 “Монум” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 263 2009-12-23 Үзэх Татах
18 “Монголын санхүүгийн групп” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 262 2009-12-23 Үзэх Татах
19 “Идэр сэрвэн” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 261 2009-09-23 Үзэх Татах
20 “Чин-Амар” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 261 2009-12-23 Үзэх Татах
21 “Хөгжил финанс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 260 2009-09-23 Үзэх Татах
22 “Песо” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 260 2009-12-23 Үзэх Татах
23 “Кибернетик ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 259 2009-09-23 Үзэх Татах
24 “Хос холбоо уул” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 259 2009-12-23 Үзэх Татах
25 “Эконом инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 258 2009-09-23 Үзэх Татах
26 “Дэвжнэмэх ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 258 2009-12-23 Үзэх Татах
27 “Бизнесийн оргил” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 257 2009-12-23 Үзэх Татах
28 “Ноён даамал” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 257 2009-09-23 Үзэх Татах
29 “Арвин мөрөн” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 256 2009-09-23 Үзэх Татах
30 “БАТС кредит ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 255 2009-09-23 Үзэх Татах
31 “Мөнгөн бүрэн ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 254 2009-09-23 Үзэх Татах
32 Хорооны 2009 оны 153 дугаар тогтоолд нэмэлт оруулах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 254 2009-11-23 Үзэх Татах
33 "Харилцагчийг таньж мэдэх, сэжигтэй болон бэлэн мөнгөний гүйлгээг мэдээлэх журам"-ыг батлах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 253 2009-11-23 Үзэх Татах
34 “Кэш хаус ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 252 2009-09-23 Үзэх Татах
35 “Туул сонгино усны нөөц ” ХК-ийн талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 252 2009-11-23 Үзэх Татах
36 “Үнэнч итгэл ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 251 2009-09-23 Үзэх Татах
37 “Төв хөгжил ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 250 2009-09-23 Үзэх Татах
38 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2009 оны 193 дугаар тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 250 2009-11-23 Үзэх Татах
39 “Жавхлант-Алдархаан ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 249 2010-09-23 Үзэх Татах
40 2009 оны 12 дугаар сард зохион байгуулах давтан сургалтын төлбөрийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 249 2009-11-23 Үзэх Татах
41 “Бизнес инвест девелопмент ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 248 2009-09-23 Үзэх Татах
42 “Дархан хөвөн” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигч “БиДиСЕК” ХК-иас гаргасан тендер саналын тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 248 2009-11-23 Үзэх Татах
43 “Дошт даймонд ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 247 2009-09-23 Үзэх Татах
44 “Тулгатчандмань баян” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 247 2009-11-23 Үзэх Татах
45 “Эм Даблью Ти Эс” ХХК-д брокер дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 246 2009-11-23 Үзэх Татах
46 “Монгол факторинг” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 245 2009-11-23 Үзэх Татах
47 “Түмэн эрхэс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 244 2009-09-23 Үзэх Татах
48 “Тунамал бүрэн” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 244 2009-11-23 Үзэх Татах
49 “Газар партнерс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 243 2009-09-23 Үзэх Татах
50 “Мөнгөн тулбага ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 243 2009-11-23 Үзэх Татах