Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2009 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
201 “Нью евро ази” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 144 2009-06-25 Үзэх Татах
202 “Салхитгол” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 143 2009-06-25 Үзэх Татах
203 “Авшиг-Одсэр” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 142 2009-06-25 Үзэх Татах
204 “МСВСЦ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 141 2009-06-25 Үзэх Татах
205 “Ийст уэст факторинг ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 139 2009-06-25 Үзэх Татах
206 “Тод санаа ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 138 2009-06-25 Үзэх Татах
207 Валют солих цэгийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 137 2009-06-25 Үзэх Татах
208 Валют солих цэгийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 137 2009-06-25 Үзэх Татах
209 “Хүрэн бэлчир хөгжил” хоршоонд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 79 2009-04-26 Үзэх Татах
210 “Мон-по” хоршооны тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 78 2009-04-26 Үзэх Татах
211 “Би И Эй ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 77 2009-04-26 Үзэх Татах
212 Арилжааг зогсоосон компанийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 77 2008-03-28 Үзэх Татах
213 “Мянган үржихүй” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 76 2009-04-26 Үзэх Татах
214 “Песо” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 75 2009-04-26 Үзэх Татах
215 “Тэгш уран санаа” хоршоонд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 74 2009-04-26 Үзэх Татах
216 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 73 2009-04-26 Үзэх Татах
217 “Номин даатгал” ХХК-д тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 72 2009-04-26 Үзэх Татах
218 “Скай эрдэнэ” ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 71 2009-04-26 Үзэх Татах
219 “Эрдэнэст” ХХК-ийн брокер, диллерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 70 2009-04-26 Үзэх Татах
220 Өмчлөх эрх шилжүүлэх гүйлгээ хийхийг зөвшөөрөх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 69 2009-04-26 Үзэх Татах
221 “Хархорин” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 68 2009-04-26 Үзэх Татах
222 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 67 2009-03-26 Үзэх Татах
223 “Эрдэнэст” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацааг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 66 2009-03-26 Үзэх Татах
224 “Алтанхоромсог” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 65 2009-03-26 Үзэх Татах
225 “Мөнхсансар” ХК-ийн хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 62 2009-03-26 Үзэх Татах
226 “Магсаржав” ХК-ийн хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 61 2009-03-26 Үзэх Татах
227 “Мон-Ургац” ХК-ийн хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 60 2009-03-26 Үзэх Татах
228 “Дархан худалдаа” ХК-ийн хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 59 2009-03-26 Үзэх Татах
229 “Найд” ХК-ийн хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 58 2009-03-26 Үзэх Татах
230 “Шанх” ХК-ийн хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 57 2009-03-26 Үзэх Татах
231 “Эд хэрэглэгчдийн төв” ХК-ийн хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 56 2009-03-26 Үзэх Татах
232 “Лояалти солюшн” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 56 2009-03-24 Үзэх Татах
233 “Жирмэн сүлжээ” ХК-ийн хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 55 2009-03-26 Үзэх Татах
234 “Арвис итгэл ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 55 2009-02-26 Үзэх Татах
235 “Зүрх-Уул” ХК-ийн хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 54 2009-03-26 Үзэх Татах
236 “Ялгуунцэнгэл” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 54 2009-02-26 Үзэх Татах
237 “Монголтраст холдинг даатгал” ХХК-ийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлснийг сэргээх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 53 2009-03-26 Үзэх Татах
238 “Жэй Эй Эс Эм” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 53 2009-02-26 Үзэх Татах
239 Ард даатгал” ХХК-ийн дүрмийн сангийн бүтцийн өөрчлөлтийг зөвшөөрөх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 52 2009-03-26 Үзэх Татах
240 “Санкредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 52 2009-02-26 Үзэх Татах
241 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 51 2009-03-26 Үзэх Татах
242 “Цэцэгтуяа” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 51 2009-02-26 Үзэх Татах
243 Нийслэл даатгал” ХХК-ийн ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 50 2009-03-26 Үзэх Татах
244 “Баянгол Ундрага ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 50 2009-02-26 Үзэх Татах
245 “Прайм женерал даатгал” ХХК-д санхүүгийн даатгалын хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 49 2009-03-26 Үзэх Татах
246 “Их жас ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 49 2009-02-26 Үзэх Татах
247 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 48 2009-03-26 Үзэх Татах
248 “Баян – Агула” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 48 2009-02-26 Үзэх Татах
249 “Тод санаа ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 47 2009-03-26 Үзэх Татах
250 “Арвижих цээл” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2009 оны СЗХ-ны тогтоол 47 2009-02-26 Үзэх Татах