Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд > 2016 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
151 “Жинсолон ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 204 2016-06-10 Үзэх Татах
152 “Стандарт инвестмент ҮЦК” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 203 2016-06-10 Үзэх Татах
153 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 201 2016-06-10 Үзэх Татах
154 “АПУ” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 197 2016-06-10 Үзэх Татах
155 “Сүү” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 196 2016-06-10 Үзэх Татах
156 "Рояал фанд" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 195 2016-06-10 Үзэх Татах
157 Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 195 2016-06-30 Үзэх Татах
158 "Бодь даатгал" ХХК-ийн дүрмийн сан (хувь нийлүүлсэн хөрөнгө)-гийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 194 2016-05-27 Үзэх Татах
159 Компанийн засаглалын үндэсний зөвлөлийн дүрмийг хүчингүйд тооцох, холбогдох журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 193 2016-05-17 Үзэх Татах
160 "Опстра инвестмент менежмент" ХХК-д хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 192 2016-05-17 Үзэх Татах
161 "Файнэшнл кредит менежмент" ХХК-д хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 191 2016-05-17 Үзэх Татах
162 “Улсын байцаагчийн урамшуулал олгох журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай. 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 190 2016-05-17 Үзэх Татах
163 "Мандал Ассет Менежмент" ХХК-д хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 189 2016-05-17 Үзэх Татах
164 "Эрхт прогресс" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 188 2016-05-17 Үзэх Татах
165 “Ноён даамал” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 187 2016-05-17 Үзэх Татах
166 "Танти солди" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 186 2016-05-17 Үзэх Татах
167 “Алтан саваа” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл болон төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх зөвшөөрлийг тус тус хүчингүй болгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 185 2016-05-17 Үзэх Татах
168 “Номин юнион” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 184 2016-05-17 Үзэх Татах
169 “Арвайн үр” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 183 2016-05-17 Үзэх Татах
170 “Б Э Х” хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 182 2016-05-17 Үзэх Татах
171 “Мина” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 181 2016-05-17 Үзэх Татах
172 “Мон сант алдар” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 180 2016-05-17 Үзэх Татах
173 “Чандмань андууд” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 179 2016-05-17 Үзэх Татах
174 “Кредит юнион монгол” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 178 2016-05-17 Үзэх Татах
175 “Сүмбэргүн нуур” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 177 2016-05-17 Үзэх Татах
176 “Буян цацрах” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 176 2016-05-17 Үзэх Татах
177 “Дэлгэр дэнж” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 175 2016-05-17 Үзэх Татах
178 “Хөгжлийн дээж” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 174 2016-05-17 Үзэх Татах
179 "Талын хотхон" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 173 2016-05-17 Үзэх Татах
180 "Таван зуун төгрөг" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 172 2016-05-17 Үзэх Татах
181 "Бизнесийн нөхөрлөл" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 171 2016-05-17 Үзэх Татах
182 “Өөдлөх кредит” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 170 2016-05-17 Үзэх Татах
183 "Лакшми финанс" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 169 2016-05-17 Үзэх Татах
184 “Зэт пэй ББСБ ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгож, гадаад валютын арилжаа болон цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 168 2016-05-17 Үзэх Татах
185 "Нэткапитал финанс корпораци ББСБ" ХХК-д банк бус санхүүгийн цахим төлбөр, тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 167 2016-05-17 Үзэх Татах
186 “Даш кредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 166 2016-05-17 Үзэх Татах
187 “Про кредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 165 2016-05-17 Үзэх Татах
188 “Эдванс кредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 164 2016-05-17 Үзэх Татах
189 “Энх файнанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 163 2016-05-17 Үзэх Татах
190 “Сэкюр финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 162 2016-05-17 Үзэх Татах
191 “Дотно финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 161 2016-05-17 Үзэх Татах
192 “Эф эс өү эс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 160 2016-05-17 Үзэх Татах
193 “Инвескор” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 159 2016-05-17 Үзэх Татах
194 “Боломж фонд” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 158 2016-05-17 Үзэх Татах
195 “Хөгжих капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 157 2016-05-17 Үзэх Татах
196 “Есөн шижир инвест” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 156 2016-05-17 Үзэх Татах
197 “Нимон Эй Би” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 155 2016-05-17 Үзэх Татах
198 “Будлан хэнтий” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 154 2016-05-17 Үзэх Татах
199 “Маргад капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 153 2016-05-17 Үзэх Татах
200 “Соёмбо даатгал” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2016 оны СЗХ-ны тогтоол 152 2016-05-17 Үзэх Татах