Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2015 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
351 "Таван баян ундарга хөгжил" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 144 2015-03-16 Үзэх Татах
352 "Дэлгэрэн аривжих капитал" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгож, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 143 2015-03-16 Үзэх Татах
353 "Арвижих оргил хайрхан" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгож, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 142 2015-03-16 Үзэх Татах
354 "Чингэлтэйн түншлэл" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 141 2015-03-16 Үзэх Татах
355 "Харилцан арвижих" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 140 2015-03-16 Үзэх Татах
356 "Мэнгүүг арвижих" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 139 2015-03-16 Үзэх Татах
357 "Алтан сонголт" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 138 2015-03-16 Үзэх Татах
358 "Бэлх арван найм" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 137 2015-03-16 Үзэх Татах
359 "Ургах наран хайрхан" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 136 2015-03-16 Үзэх Татах
360 "Нигүүлсэхүйн хүрдэн" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 135 2015-03-13 Үзэх Татах
361 "Алтан саваа" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 134 2015-03-13 Үзэх Татах
362 “Хангайн арвин арвай” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 133 2015-03-13 Үзэх Татах
363 “Арвангурван хайлааст” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 132 2015-03-13 Үзэх Татах
364 “Батжиннэгдэх үрс ББСБ” ХХК-ийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 131 2015-03-13 Үзэх Татах
365 “Арвижихпрогресс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 130 2015-03-13 Үзэх Татах
366 “Ситифинанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 129 2015-03-13 Үзэх Татах
367 “Арун од фаунд” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 128 2015-03-13 Үзэх Татах
368 “Хөнгөн бетон” ХК-ийн хяналтын багц эзэмшигчдээс Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, хувьцааг худалдан авахаар гаргасан саналыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 127 2015-03-13 Үзэх Татах
369 Албан журмын даатгагчдын холбооны удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 126 2015-03-13 Үзэх Татах
370 “Арм интернэйшнл” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 125 2015-03-13 Үзэх Татах
371 “Номин даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 124 2015-03-13 Үзэх Татах
372 “Ингүүмэл-Инвест ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 123 2015-03-12 Үзэх Татах
373 “Хаан даатгал” ХХК-д эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 122 2015-03-12 Үзэх Татах
374 "Цагаан гэрэлт” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 121 2015-03-12 Үзэх Татах
375 “Релаэнс секюритиз Аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 120 2015-03-12 Үзэх Татах
376 “Гроут финанс аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 119 2015-03-12 Үзэх Татах
377 “Файн эстимэйт” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 118 2015-03-12 Үзэх Татах
378 “Гроут финанс аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 117 2015-03-12 Үзэх Татах
379 “Ю Эс Ди Эм” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 116 2015-02-25 Үзэх Татах
380 “Хөшөөтийн өгөөж” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 115 2015-02-25 Үзэх Татах
381 "Алтан тэрэлж нутаг" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 114 2015-02-25 Үзэх Татах
382 "Итгэлтбаян өргөө" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох болон төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 113 2015-02-25 Үзэх Татах
383 "Арвижин дэлгэрэх капитал" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 112 2015-02-25 Үзэх Татах
384 “Зоной хэшэгэ” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 111 2015-02-25 Үзэх Татах
385 "Мөнхөд дээшлэх" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 110 2015-02-25 Үзэх Татах
386 "Нэмэхдүүрэн финанс" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 109 2015-02-25 Үзэх Татах
387 "Хан туул арван гурав" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 108 2015-02-25 Үзэх Татах
388 "Дэвшил баянзүрх-7" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 107 2015-02-25 Үзэх Татах
389 "Дэвшил баянзүрх-7" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 107 2015-02-25 Үзэх Татах
390 "Өнөр сүлд" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 106 2015-02-25 Үзэх Татах
391 "Эвт-Амгалан" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 105 2015-02-25 Үзэх Татах
392 "Дарь эх арвижих" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 104 2015-02-25 Үзэх Татах
393 “Буянт хадгаламж” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 103 2015-02-25 Үзэх Татах
394 “Их наран бүтээлч залуус” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 102 2015-02-25 Үзэх Татах
395 “Өсөх үндэс” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох,төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 101 2015-02-25 Үзэх Татах
396 “Хэтийн заяатай хан-уул” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 100 2015-02-25 Үзэх Татах
397 Албан журмын даатгагчдын холбооны удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 99 2015-02-25 Үзэх Татах
398 “Кости эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 98 2015-02-25 Үзэх Татах
399 “Гэр даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 97 2015-02-25 Үзэх Татах
400 “Монре даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 96 2015-02-25 Үзэх Татах