Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2015 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
301 “Верум” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 193 2015-04-10 Үзэх Татах
302 “Капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 192 2015-04-10 Үзэх Татах
303 “Эвтзаан чулуу” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 191 2015-04-10 Үзэх Татах
304 “Хэт-Оргил” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 190 2015-04-10 Үзэх Татах
305 “Бесткредит инвестмент” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 189 2015-04-10 Үзэх Татах
306 “Вестерн инвестмент фанд” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 188 2015-04-10 Үзэх Татах
307 Тогтоол хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 187 2015-04-01 Үзэх Татах
308 “Олон зул” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 186 2015-04-01 Үзэх Татах
309 "Сансармөнгө" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 185 2015-04-01 Үзэх Татах
310 "Хамтын хөдөлмөрийн хүч" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 184 2015-04-01 Үзэх Татах
311 "Бадрангийх" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгож, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 183 2015-04-01 Үзэх Татах
312 "Өсөх-Өлзийт" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгож, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 182 2015-04-01 Үзэх Татах
313 "Богдгэгээний хишигтэн" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгож, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 181 2015-04-01 Үзэх Татах
314 "Нүүрэнтэйн эв нэгдэл" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгож, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 180 2015-04-01 Үзэх Татах
315 "Ухаан-Уул" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгож, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 179 2015-04-01 Үзэх Татах
316 "Хотол цагаан үйлс" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 178 2015-04-01 Үзэх Татах
317 "Гал-Ундарга" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 177 2015-04-01 Үзэх Татах
318 "Мандах түрүү" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 176 2015-04-01 Үзэх Татах
319 "Өнөр их наяд" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 175 2015-04-01 Үзэх Татах
320 "Жасын сампин" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 174 2015-04-01 Үзэх Татах
321 "Арвижих их наяд" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 173 2015-04-01 Үзэх Татах
322 “Амьдрал тэтгэгч хамтын хүч” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 172 2015-04-01 Үзэх Татах
323 “Тэргүүнцамбагарав” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 171 2015-04-01 Үзэх Татах
324 “Зүрх наран” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 170 2015-04-01 Үзэх Татах
325 “Болорзоос ББСБ” ХХК-ийн хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 169 2015-04-01 Үзэх Татах
326 “Мөнгөн бүрэн ББСБ” ХХК-ийн гадаад валютын арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 168 2015-04-01 Үзэх Татах
327 “Авшиг одсэр ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 167 2015-04-01 Үзэх Татах
328 “Си Жи Эф финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 166 2015-04-01 Үзэх Татах
329 “Хасуфинанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 165 2015-04-01 Үзэх Татах
330 “Альянсфинанс групп” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 164 2015-04-01 Үзэх Татах
331 “Альянсфинанс групп” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 164 2015-04-01 Үзэх Татах
332 “Капитал маркет корпораци ҮЦК” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 163 2015-04-01 Үзэх Татах
333 “Стандарт проперти групп” ХХК-ийг нэгтгэх, “Баянбогд” ХК-ийн оноосон нэрийг өөрчлөхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 162 2015-04-01 Үзэх Татах
334 2015 оны жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын цэвэр хураамжийн хувь (Х)-ийг тогтоох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 161 2015-04-01 Үзэх Татах
335 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрхийг сэргээх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 160 2015-04-01 Үзэх Татах
336 Зарим зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлөхийг түр зогсоох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 159 2015-04-01 Үзэх Татах
337 Зарим зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлөхийг түр зогсоох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 159 2015-04-01 Үзэх Татах
338 “Нийслэл-Аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 157 2015-04-01 Үзэх Татах
339 “Голомт секюритиз ҮЦК” ХХК-д андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 156 2015-03-30 Үзэх Татах
340 "Үнэт цаасны зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх журам" батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 155 2015-03-23 Үзэх Татах
341 “Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын байцаагчийн дүрэм”-ийг шинэчлэн батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 154 2015-03-23 Үзэх Татах
342 “Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Бодлогын зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 153 2015-03-30 Үзэх Татах
343 “Говь хангайн эрдэнэ” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 152 2015-03-16 Үзэх Татах
344 "Арвижих-Орчлон" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 151 2015-03-16 Үзэх Татах
345 "Бидний нөхөд" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 150 2015-03-16 Үзэх Татах
346 "Гачууртфинанс" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 149 2015-03-16 Үзэх Татах
347 "Локо мөнхийн андууд" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 148 2015-03-16 Үзэх Татах
348 "Мөнгөн гар" ХЗХ-нд ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 147 2015-03-16 Үзэх Татах
349 "Нисэхийн арвижих орших" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох болон төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 146 2015-03-16 Үзэх Татах
350 "Сэлбэхангай" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 145 2015-03-16 Үзэх Татах