Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2015 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
451 “Мастер шийдэл” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 45 2015-01-27 Үзэх Татах
452 “Түвшин ориент” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 44 2015-01-27 Үзэх Татах
453 “Соёмбо даатгал” ХХК-д эрх бүхий албан тушаалтан томилохыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 43 2015-01-27 Үзэх Татах
454 “Ард даатгал” ХХК-д эрх бүхий албан тушаалтан томилохыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 42 2015-01-27 Үзэх Татах
455 “Мандал женерал даатгал” ХХК-д эрх бүхий албан тушаалтан томилохыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 41 2015-01-27 Үзэх Татах
456 “Монре даатгал” ХХК-д эрх бүхий албан тушаалтан томилохыг зөвшөөрөх тухай тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 40 2015-01-27 Үзэх Татах
457 “Миг даатгал” ХХК-д эрх бүхий албан тушаалтан томилохыг зөвшөөрөх тухай тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 39 2015-01-27 Үзэх Татах
458 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-д эрх бүхий албан тушаалтан томилохыг зөвшөөрөх тухай тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 38 2015-01-27 Үзэх Татах
459 “Номин даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 37 2015-01-27 Үзэх Татах
460 “Миг даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 36 2015-01-27 Үзэх Татах
461 “Өмгөөлллийн Эй Эм Партнерс” ХХН-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 35 2015-01-27 Үзэх Татах
462 “Делиотт Онч Аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 34 2015-01-27 Үзэх Татах
463 “Координат аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 33 2015-01-27 Үзэх Татах
464 "Санхүүгийн зохицуулах хорооны хуралдааны дэг"-ийг шинэчлэн батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 32 2015-02-05 Үзэх Татах
465 “Гүүдпартнерс” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 31 2015-01-16 Үзэх Татах
466 “Билүү хөгжил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 30 2015-01-16 Үзэх Татах
467 “Тэргүүн зоос” ХЗХ-нд салбар нээхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 29 2015-01-16 Үзэх Татах
468 “Эйч Кэй Эм Ай Би ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 28 2015-01-16 Үзэх Татах
469 “Эс Эс Эн Жи ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 27 2015-01-16 Үзэх Татах
470 “Уянга Эрдэнэ ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 26 2015-01-16 Үзэх Татах
471 “Кловер ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 25 2015-01-16 Үзэх Татах
472 “Активморгэйж фанд” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 24 2015-01-16 Үзэх Татах
473 “Файнэншилтрипл групп” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 23 2015-01-16 Үзэх Татах
474 Хорооны 2014 оны 467 дугаар тогтоолыг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 22 2015-01-16 Үзэх Татах
475 Хорооны 2014 оны 267 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 21 2015-01-16 Үзэх Татах
476 “Ай трейд” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 20 2015-01-16 Үзэх Татах
477 “МИК актив дөрөв” ХХК-д Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээ томилохыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 19 2015-01-16 Үзэх Татах
478 “МИК актив дөрөв” ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 18 2015-01-16 Үзэх Татах
479 “МИК актив дөрөв” ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 17 2015-01-16 Үзэх Татах
480 “Хонгорын үр сад Аудит” ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 16 2015-01-16 Үзэх Татах
481 “Эс-Эм Аудит” ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 15 2015-01-16 Үзэх Татах
482 “Ихмонгол хөлөг Аудит” ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 14 2015-01-16 Үзэх Татах
483 “Глобал капитал Аудит” ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 13 2015-01-16 Үзэх Татах
484 “Ай Жэй Эй Эйч аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 12 2015-01-16 Үзэх Татах
485 “Баталгаа аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 11 2015-01-16 Үзэх Татах
486 “Итгэлт эстимэйт” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 10 2015-01-16 Үзэх Татах
487 “Атен” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 9 2015-01-16 Үзэх Татах
488 Хорооны 2012 оны 392 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Жолоочийн даатгалын мэдээллийн сангийн журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 8 2015-01-16 Үзэх Татах
489 “Албан журмын даатгагчдын холбооны санхүүгийн нэмэлт тайлангийн агуулга, маягтыг тогтоох журам”-ыг батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 7 2015-01-16 Үзэх Татах
490 “Бодь даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 6 2015-01-16 Үзэх Татах
491 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 5 2015-01-30 Үзэх Татах
492 “Соёмбо даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 4 2015-01-16 Үзэх Татах
493 “Ган зам” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 3 2015-01-16 Үзэх Татах
494 “Мөнх даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2 2015-01-16 Үзэх Татах
495 “Монгол даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 1 2015-01-16 Үзэх Татах