Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2015 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
401 “Делоитт Онч Аудит” ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 95 2015-02-25 Үзэх Татах
402 Ажлын албаны бүтэц, нэгжүүдийн чиг үүрэг, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 94 2015-03-12 Үзэх Татах
403 Албан журмын даатгагчдын холбооны Удирдах зөвлөлийн даргыг өөрчлөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 93 2015-02-25 Үзэх Татах
404 “Кредит монгол ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 92 2015-01-30 Үзэх Татах
405 “Футур эволюшион ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 91 2015-01-30 Үзэх Татах
406 “Баруунмонгол кредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 90 2015-01-30 Үзэх Татах
407 “Ахим” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 89 2015-01-30 Үзэх Татах
408 “Ашид голомт” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 88 2015-01-30 Үзэх Татах
409 “Мөнх үзэсгэлэнт гэрэл” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 87 2015-01-30 Үзэх Татах
410 “Максимускапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 86 2015-01-30 Үзэх Татах
411 “Оюутамир” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 85 2015-01-30 Үзэх Татах
412 “Гарьдкапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 84 2015-01-30 Үзэх Татах
413 “Мэжиккапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 83 2015-01-30 Үзэх Татах
414 “Инноваци капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 82 2015-01-30 Үзэх Татах
415 “Гандирскапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 81 2015-01-30 Үзэх Татах
416 “Сүлдэттамган” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 80 2015-01-30 Үзэх Татах
417 “Тэгш саятан” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 79 2015-01-30 Үзэх Татах
418 “Гурванбулаг инвест” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 78 2015-01-30 Үзэх Татах
419 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-д даатгалын хэлбэрийн зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 77 2015-01-30 Үзэх Татах
420 “Гэр даатгал” ХХК-д даатгалын хэлбэрийн зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 76 2015-01-30 Үзэх Татах
421 “Төвтаван эрдэнэ ХААБ” ХХК-ийн хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 75 2015-01-30 Үзэх Татах
422 “Ховдбирж” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 74 2015-01-30 Үзэх Татах
423 “Юнайтэд секьюритс ҮЦК” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 73 2015-01-30 Үзэх Татах
424 “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 72 2015-01-30 Үзэх Татах
425 “Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 71 2015-01-30 Үзэх Татах
426 “БИНСЭ” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 70 2015-01-30 Үзэх Татах
427 Журамд нэмэлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 69 2015-01-30 Үзэх Татах
428 Бодлогын зөвлөл, түүний журмыг шинэчлэхтэй холбогдуулан зарим арга хэмжээ авах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 68 2015-01-30 Үзэх Татах
429 Үнэт цаасны арилжаа, төлбөр тооцооны горимд зарим өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 67 2015-01-30 Үзэх Татах
430 “Ногоон нуурын хөршүүд” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл болон төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 66 2015-01-27 Үзэх Татах
431 “Эрдэнэсийн эхлэл” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл болон төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 65 2015-01-27 Үзэх Татах
432 “Хужиртайнбулгийн ундарга” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл болон төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 64 2015-01-27 Үзэх Татах
433 “Тайнь-Ухаа” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл болон төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 63 2015-01-27 Үзэх Татах
434 “Кредит юнион монгол” ХЗХ-нд төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 62 2015-01-27 Үзэх Татах
435 “Мон сант алдар” ХЗХ-нд төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөх олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 61 2015-01-27 Үзэх Татах
436 “Дарь эх ундрага хоёр” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 60 2015-01-27 Үзэх Татах
437 “Шилэн данс” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 59 2015-01-27 Үзэх Татах
438 “Ашиг шинэчлэлт” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 58 2015-01-27 Үзэх Татах
439 “Мөнгө ундрага наран” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 57 2015-01-27 Үзэх Татах
440 “Дамба инвест” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 56 2015-01-27 Үзэх Татах
441 “Дэлгэрэх булаг таван лан" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 55 2015-01-27 Үзэх Татах
442 “Хайрхан өглөг” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 54 2015-01-27 Үзэх Татах
443 “Ирээдүйн саятан” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 53 2015-01-27 Үзэх Татах
444 “Арвин дэм” ХЗХ-нд төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 52 2015-01-27 Үзэх Татах
445 “Улаан хуаран хамтын хөгжил” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 51 2015-01-27 Үзэх Татах
446 “Дарцагт био” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 50 2015-01-27 Үзэх Татах
447 “Даян арвижих” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 49 2015-01-30 Үзэх Татах
448 “Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал” ХК-д давхар даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 48 2015-01-27 Үзэх Татах
449 “Албан журмын даатгагчдын холбооны шуурхай албаны ажиллах журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 47 2015-01-30 Үзэх Татах
450 “Юу Ай Би” ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 46 2015-01-27 Үзэх Татах