Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2015 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
251 “Эс Эс Эн Жи ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 244 2015-05-20 Үзэх Татах
252 Хувьцааг бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 243 2015-05-20 Үзэх Татах
253 “МИК актив тав” ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 242 2015-05-20 Үзэх Татах
254 “МИК актив тав” ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 241 2015-05-20 Үзэх Татах
255 Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 240 2015-05-20 Үзэх Татах
256 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 159 дүгээр тогтоолд нэмэлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 238 2015-05-06 Үзэх Татах
257 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 158 дугаар тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 237 2015-05-06 Үзэх Татах
258 “Сикап ҮЦК” ХХК-д хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 236 2015-04-30 Үзэх Татах
259 "Хайлааст арван зургаа" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох болон төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 235 2015-04-30 Үзэх Татах
260 "Тэтгэх наран" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох болон төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 234 2015-04-30 Үзэх Татах
261 "Яруу ундрах Ирээдүй ХЗХ”-нд тусгай зөвшөөрөл олгох болон төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 233 2015-04-30 Үзэх Татах
262 “Платинумкапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 232 2015-04-30 Үзэх Татах
263 “Мандал очир капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 231 2015-04-30 Үзэх Татах
264 “Талын зууч” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 230 2015-04-30 Үзэх Татах
265 “Праймрейт” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 229 2015-04-30 Үзэх Татах
266 “Фин стар ХЗХ”-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 228 2015-04-30 Үзэх Татах
267 “Санкредит ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 227 2015-04-30 Үзэх Татах
268 “Идэр хөгжлийн гүүр ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 226 2015-04-30 Үзэх Татах
269 “Ас өөдөө ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 225 2015-04-30 Үзэх Татах
270 “Юу би кредит ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 224 2015-04-30 Үзэх Татах
271 “Футур эволюшион ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 223 2015-04-30 Үзэх Татах
272 “Улсын байцаагчийн урамшуулал олгох журам”-ыг батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 222 2015-04-30 Үзэх Татах
273 Хорооны 2008 оны 191 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 221 2015-04-30 Үзэх Татах
274 “Эв эе хүч ХЗХ”-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох болон төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 220 2015-04-22 Үзэх Татах
275 “Жаргалантхайлааст ХЗХ”-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох болон төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 219 2015-04-22 Үзэх Татах
276 “Амьдарлын үр гучин хоёр ХЗХ”-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 218 2015-04-22 Үзэх Татах
277 “Арвин итгэл ХЗХ”-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 217 2015-04-22 Үзэх Татах
278 “Ивээл дэлгэрүүлэгч ХЗХ”-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 216 2015-04-22 Үзэх Татах
279 “Файнанс стор” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 215 2015-04-22 Үзэх Татах
280 “Химурга” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 214 2015-04-22 Үзэх Татах
281 “Эс Ай Си Эй финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 213 2015-04-22 Үзэх Татах
282 “АБЖЯ” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 212 2015-04-22 Үзэх Татах
283 “Очир капитал” ХХК-д олгосон үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 211 2015-04-22 Үзэх Татах
284 “Эконом инвест ББСБ” ХХК-д олгосон банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 210 2015-04-22 Үзэх Татах
285 “Гэрэлфинанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 209 2015-04-10 Үзэх Татах
286 “Монголын ипотекийн корпораци ОССК” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 208 2015-04-10 Үзэх Татах
287 “Занабазар капитал ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 207 2015-04-10 Үзэх Татах
288 “Ситизенс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 206 2015-04-10 Үзэх Татах
289 “Эрхэс-Эрдэнэ ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 205 2015-04-10 Үзэх Татах
290 “Танил групп ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 204 2015-04-10 Үзэх Татах
291 “Бумбат шигтгээ” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 203 2015-04-10 Үзэх Татах
292 “Энич-Аудит” ХХК-ийг үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 202 2015-04-10 Үзэх Татах
293 “Хөрөнгө Эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 201 2015-04-10 Үзэх Татах
294 “Хас үнэлгээ” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 200 2015-04-10 Үзэх Татах
295 “Үүрэй толон” хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 199 2015-04-10 Үзэх Татах
296 “Эг буман зоос” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг сэргээх, сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 198 2015-04-10 Үзэх Татах
297 “Тэгш уран санаа” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 197 2015-04-10 Үзэх Татах
298 “Субуд” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 196 2015-04-10 Үзэх Татах
299 "Дүүрэн Буудай" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 195 2015-04-10 Үзэх Татах
300 "Одонт эвийн хүч" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 194 2015-04-10 Үзэх Татах