Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2015 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
201 “Утпалафинанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 294 2015-06-24 Үзэх Татах
202 “Дуусашгүй-Ундарга” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 293 2015-06-24 Үзэх Татах
203 “Даниста трейд” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 292 2015-06-24 Үзэх Татах
204 “Солонго капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 291 2015-06-24 Үзэх Татах
205 “Тэрх капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 290 2015-06-24 Үзэх Татах
206 “Кредит экспресс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 289 2015-06-24 Үзэх Татах
207 “Улаанбаатар бүк“ ХК-ийн өрийг хувьцаагаар солих тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 288 2015-06-24 Үзэх Татах
208 “Монгол мах экспо” ХК-ийн хувьцааг бүртгэлээс хасах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 287 2015-06-24 Үзэх Татах
209 “Улаанбаатар Дулааны Сүлжээ” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 286 2015-06-24 Үзэх Татах
210 “Дорнод импекс” ХК-ийн арилжааг сэргээх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 285 2015-06-24 Үзэх Татах
211 “Хаан банк” ХХК-д кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 284 2015-06-24 Үзэх Татах
212 “Юнайтэд секьюритс ҮЦК” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 283 2015-06-24 Үзэх Татах
213 “Пийс оф лайф” ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 282 2015-06-24 Үзэх Татах
214 “Фрактал орчин ҮЦК”-ийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 281 2015-06-24 Үзэх Татах
215 “Глобат ассет ҮЦК” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 280 2015-06-24 Үзэх Татах
216 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны 249, 250 дугаар тогтоолоор батлагдсан журам, шаардлагад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 279 2015-06-10 Үзэх Татах
217 Хорооны 2008 оны 191 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 278 2015-06-10 Үзэх Татах
218 Хорооны 2013 оны 411, 198 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмуудад нэмэлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 277 2015-06-10 Үзэх Татах
219 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2009 оны 271, 273 дугаар тогтоолоор батлагдсан журам, шаардлагад өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 276 2015-06-10 Үзэх Татах
220 Хорооны 2008 оны 61 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 275 2015-06-10 Үзэх Татах
221 “Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын гэрээний стандарт загвар”-т нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 274 2015-06-10 Үзэх Татах
222 Өөрийгөө зохицуулах байгууллагыг бүртгэх тухай журам 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 273 2015-06-10 Үзэх Татах
223 “Танил групп ББСБ” ХХК-ийн банк санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 272 2015-06-10 Үзэх Татах
224 “Монголиан мортгэйж фанд ББСБ” ХХК-ийн хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 271 2015-06-10 Үзэх Татах
225 “Сидан” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 270 2015-06-10 Үзэх Татах
226 “Гэмбл ХЗХ”-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 269 2015-06-10 Үзэх Татах
227 "Дэвжих сэнтий" ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 268 2015-06-10 Үзэх Татах
228 “Монкорд” ХЗХ-нд төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 267 2015-06-10 Үзэх Татах
229 "Алтайн Өндөр Уулс" ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 266 2015-06-10 Үзэх Татах
230 “Монголиан фүчэ финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 265 2015-06-10 Үзэх Татах
231 “Тэнүүн сүлд капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 264 2015-06-10 Үзэх Татах
232 “Хөгжлийн хөтөч инвест” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 263 2015-06-10 Үзэх Татах
233 Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ажлын албаны бүтэц, орон тоо, газар, хэлтэс, нэгжийн чиг үүргийг шинэчлэн батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 262 2015-05-28 Үзэх Татах
234 “Эл Би Брокерэж” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 261 2015-05-20 Үзэх Татах
235 “Бодь даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 260 2015-05-20 Үзэх Татах
236 “Мониполо” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 259 2015-05-20 Үзэх Татах
237 “Эм Эс Эм Эс капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 258 2015-05-20 Үзэх Татах
238 “Эм Би Эм Ай” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 257 2015-05-20 Үзэх Татах
239 “Дорнод хүнс” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 256 2015-05-20 Үзэх Татах
240 "Зонхова хайрхан ХЗХ”-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 255 2015-05-20 Үзэх Татах
241 "Баялаг ундрах арвижих ХЗХ”-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 254 2015-05-20 Үзэх Татах
242 "Хундымура ХЗХ”-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 253 2015-05-20 Үзэх Татах
243 “Гурван зуун жар файнанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээл, гадаад валютын арилжаа, төлбөрийн баталгаа гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 252 2015-05-20 Үзэх Татах
244 “Шинэгарц интернэшнл” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 251 2015-05-20 Үзэх Татах
245 “Соарс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 250 2015-05-20 Үзэх Татах
246 “Арвижих Актив” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 249 2015-05-20 Үзэх Татах
247 “Хаан капитал инвестмент” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 248 2015-05-20 Үзэх Татах
248 “Хаан кредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 247 2015-05-20 Үзэх Татах
249 “Энэрэл инвест” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 246 2015-05-20 Үзэх Татах
250 “Эрхэс-Эрдэнэ ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 245 2015-05-20 Үзэх Татах