Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2015 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
151 “Арвин мэлмий” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 344 2015-08-05 Үзэх Татах
152 “Өндөр хөмөг” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 343 2015-08-05 Үзэх Татах
153 “Андууд финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 342 2015-08-05 Үзэх Татах
154 “Эксим капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 341 2015-08-05 Үзэх Татах
155 “Наран кредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 340 2015-08-05 Үзэх Татах
156 “МТС финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 339 2015-08-05 Үзэх Татах
157 “Си Эс Ай Аудит” ХХК-д үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 338 2015-08-05 Үзэх Татах
158 “Мик актив зургаа” ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 337 2015-08-05 Үзэх Татах
159 “Мик актив зургаа“ ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 336 2015-08-05 Үзэх Татах
160 “Эрчим инженеринг” ХХК-ийн нийтэд санал болгон гаргаж буй өрийн хэрэгслийг бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 335 2015-08-05 Үзэх Татах
161 “Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 334 2015-08-05 Үзэх Татах
162 “Таван толгой хишиг ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 333 2015-08-05 Үзэх Татах
163 “Түшигтраст” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 332 2015-08-05 Үзэх Татах
164 “Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох, актуарын стандарт үнэлгээ болон актуарчийн хяналт, шалгалт хийх, тайлан гаргах журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 331 2015-08-05 Үзэх Татах
165 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 330 2015-08-05 Үзэх Татах
166 “Азиапасифик пропертис” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 329 2015-07-10 Үзэх Татах
167 “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-д өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 328 2015-07-06 Үзэх Татах
168 “Түмний хишиг буян” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох болон төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 327 2015-07-03 Үзэх Татах
169 “Индралхур” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 326 2015-07-03 Үзэх Татах
170 “Улиастай хөдөлгөгч хүч” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 325 2015-07-03 Үзэх Татах
171 “Дуун эгшиг хайрхан” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 324 2015-07-03 Үзэх Татах
172 “Итгэмжит” хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 323 2015-07-03 Үзэх Татах
173 “Гровиса финанс” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 322 2015-07-03 Үзэх Татах
174 Тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 321 2015-07-03 Үзэх Татах
175 “Их ирээдүй капитал ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 320 2015-07-03 Үзэх Татах
176 “Флоуришкапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 319 2015-07-03 Үзэх Татах
177 “Гео финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 318 2015-07-03 Үзэх Татах
178 “Итгэлт капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 317 2015-07-03 Үзэх Татах
179 “Болд кредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 316 2015-07-03 Үзэх Татах
180 “Сан ундарга” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 315 2015-07-03 Үзэх Татах
181 “Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын байцаагчийн дүрэм”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 314 2015-07-03 Үзэх Татах
182 Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 313 2015-07-03 Үзэх Татах
183 “Дилерийн арилжааны төв” ХХК-д үнэт цаасны арилжаа эрхлэх, үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 312 2015-07-03 Үзэх Татах
184 “Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 311 2015-07-03 Үзэх Татах
185 “Бишрэлт индустриэл” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 310 2015-07-03 Үзэх Татах
186 “Монгол мах экспо” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 309 2015-07-03 Үзэх Татах
187 “Шарын гол” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 308 2015-01-01 Үзэх Татах
188 “Моннис даатгал” ХХК-ийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 307 2015-07-03 Үзэх Татах
189 “Практикал даатгал” ХХК-ийн дүрмийн санг нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 306 2015-07-03 Үзэх Татах
190 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 305 2015-07-03 Үзэх Татах
191 Маягтад өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 304 2015-07-03 Үзэх Татах
192 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 303 2015-07-03 Үзэх Татах
193 "Хай Би Ойл" ХК-ийн хаалттай хүрээнд нэмж гаргах энгийн хувьцааг бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 302 2015-07-02 Үзэх Татах
194 “Алтандавалгаа” хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 301 2015-06-24 Үзэх Татах
195 “Зуун түм” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 300 2015-06-24 Үзэх Татах
196 “Сэлбийн рашаан” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 299 2015-06-24 Үзэх Татах
197 “Их буянт хангай” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 298 2015-06-24 Үзэх Татах
198 “Боломж инвест” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 297 2015-06-24 Үзэх Татах
199 “Ландорф финанс ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээний үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 296 2015-06-24 Үзэх Татах
200 “Хайрхан капитал ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 295 2015-06-24 Үзэх Татах