Нүүр Хууль, Эрх зүйн актууд 2015 оны СЗХ-ны тогтоол
Хууль, эрх зүйн актын нэр Ангилал Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх Татах
101 “Монкорд” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 394 2015-11-23 Үзэх Татах
102 “Монум” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 393 2015-11-23 Үзэх Татах
103 “Файнэншил трипл групп ББСБ” ХХК-д валютын арилжаа болон факторингийн үйлчилгээний үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 392 2015-11-23 Үзэх Татах
104 “Ай Ай Би” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 391 2015-11-23 Үзэх Татах
105 “Монголиан Иншуранс Брокерейж” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 390 2015-11-23 Үзэх Татах
106 “ЭНУР аудит” ХХК-д үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 389 2015-11-23 Үзэх Татах
107 “Каннофинансиал сервис” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 388 2015-11-23 Үзэх Татах
108 Хорооны 2015 оны 328 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 387 2015-11-23 Үзэх Татах
109 “МИК актив долоо” ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 386 2015-11-23 Үзэх Татах
110 “МИК актив долоо” ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 385 2015-11-23 Үзэх Татах
111 “Буудайн цацал” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 384 2015-11-23 Үзэх Татах
112 “Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 383 2015-11-23 Үзэх Татах
113 “Тэргүүн зоос” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 382 2015-10-13 Үзэх Татах
114 “Ази номхон далайн хөрөнгө оруулалтын групп” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 381 2015-10-13 Үзэх Татах
115 “ХААБЗ” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 380 2015-10-13 Үзэх Татах
116 “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийг өөрийгөө зохицуулах байгууллагаар бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 379 2015-10-13 Үзэх Татах
117 "Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК-д үүрэг даалгавар өгөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 378 2015-10-13 Үзэх Татах
118 “Эко капитал” ХХК-д гадаад валютын үйл ажиллагаа эрхлэх нэмэлт тусгай зөвшөөрөл олгох 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 377 2015-10-09 Үзэх Татах
119 “Арвижих капитал” ХХК-д гадаад валютын үйл ажиллагаа эрхлэх нэмэлт тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 376 2015-10-09 Үзэх Татах
120 “Нью проспект Аудит” ХХК-д үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 375 2015-10-09 Үзэх Татах
121 “Өсөх-Улам” ХЗХ-ийн тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 374 2015-10-09 Үзэх Татах
122 “Авуурьд” ХХК-нд ББСБ-ын тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 373 2015-10-09 Үзэх Татах
123 Хорооны 2013 оны 411, 198 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмуудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 372 2015-10-09 Үзэх Татах
124 “Монре даатгал” ХХК-д даатгалын хэлбэрийн зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 371 2015-09-25 Үзэх Татах
125 “Буянтбогдын хишиг” ХЗХ-ны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 370 2015-09-25 Үзэх Татах
126 “Магнай лайшил” ХХК-нд банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 369 2015-09-25 Үзэх Татах
127 “Уужим хангай” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 368 2015-09-25 Үзэх Татах
128 “Виртус рийл истейт” хувийн хөрөнгө оруулалтын санг бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 367 2015-09-25 Үзэх Татах
129 “Зоос гоёл” ХК-ийн нийтэд санал болгон гаргасан үнэт цаасыг нэгтгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 366 2015-09-25 Үзэх Татах
130 “Банхас” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 365 2015-09-11 Үзэх Татах
131 “Сонгомол финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 364 2015-09-11 Үзэх Татах
132 “Витта инвест” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 363 2015-09-11 Үзэх Татах
133 “Үндэсний санхүүгийн капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 362 2015-09-11 Үзэх Татах
134 "Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт болон дагаж мөрдөх үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам”-ын заалтыг хасах, дагаж мөрдөх зарчимд өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 361 2015-09-11 Үзэх Татах
135 “Арвин дэм” хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 360 2015-08-28 Үзэх Татах
136 “Мантаг” хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 359 2015-08-28 Үзэх Татах
137 “Оюу зоос” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 358 2015-08-28 Үзэх Татах
138 “Дорны титэм” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 357 2015-08-28 Үзэх Татах
139 “Монгол багш нарын хөгжил” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 356 2015-08-28 Үзэх Татах
140 “Монголиан мортгэйж фанд ББСБ” ХХК-д бак бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээний үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 355 2015-08-28 Үзэх Татах
141 “Их хуурч” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 354 2015-08-28 Үзэх Татах
142 “Дорнод финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 353 2015-08-28 Үзэх Татах
143 “Сүмбэр алт капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 352 2015-08-28 Үзэх Татах
144 “Сакура финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 351 2015-08-28 Үзэх Татах
145 “Тайхар ундарга инвестмент” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 350 2015-08-28 Үзэх Татах
146 “Синержи” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 349 2015-08-28 Үзэх Татах
147 “Тусброкерс” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 348 2015-08-28 Үзэх Татах
148 “Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 347 2015-08-28 Үзэх Татах
149 “Өргөжих эрдэнэ хан уул” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 346 2015-08-05 Үзэх Татах
150 “Элит дөч” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 345 2015-08-05 Үзэх Татах