Нүүр > Хууль тогтоомж > Захиргаа, удирдлагын газар