1. ББСБ мастер файлаар тайлангаа ирүүлэхдээ файлаа нэрлэх заавар

1. Зээлийн санхүүжилтын ББСБ - NBFILXXXXXXXq0QYYYY.xls

NBFIL

-Зээл санхүүжилтын ББСБ гэдгийг илтгэж буй товч нэр(уг 5 үсгийг жижгээр эсвэл томоор бичнэ)[Тогтмол ]

XXXXXX

-тухайн байгууллагын регистрийн дугаар

q

-тайлангийн төрөл [Тогтмол], q – улирал

0Q

-улирлын дугаар [эдгээрийн тохирохыг бичнэ: 01, 02, 03, 04]

YYYY

-тайлант он [Тоо]


Жишээ: NBFIL5379648q022016.xls

2. Хөрөнгө удирдлагын ББСБ - NBFIMXXXXXXXq0QYYYY.xls

NBFIM

- Хөрөнгө удирдлагын ББСБ гэдгийг илтгэж буй товч нэр(уг 5 үсгийг жижгээр эсвэл томоор бичнэ)[Тогтмол ]

XXXXXX

-тухайн байгууллагын регистрийн дугаар

q

-тайлангийн төрөл [Тогтмол], q – улирал

0Q

-улирлын дугаар [эдгээрийн тохирохыг бичнэ: 01, 02, 03, 04]

YYYY

-тайлант он [Тоо]


Жишээ: NBFIG5379648q022016.xls

3. Валют арилжааны ББСБ - NBFIMXXXXXXXq0QYYYY.xls

NBFIG

- Валют арилжааны ББСБ гэдгийг илтгэж буй товч нэр(уг 5 үсгийг жижгээр эсвэл томоор бичнэ)[Тогтмол ]

XXXXXX

-тухайн байгууллагын регистрийн дугаар

q

-тайлангийн төрөл [Тогтмол], q – улирал

0Q

-улирлын дугаар [эдгээрийн тохирохыг бичнэ: 01, 02, 03, 04]

YYYY

-тайлант он [Тоо]


Жишээ: NBFIG5379648q022016.xls

4. Цахим мөнгөний ББСБ - NBFIEXXXXXXXq0QYYYY.xls

NBFIE

- Цахим мөнгөний ББСБ гэдгийг илтгэж буй товч нэр(уг 5 үсгийг жижгээр эсвэл томоор бичнэ)[Тогтмол ]

XXXXXX

-тухайн байгууллагын регистрийн дугаар

q

-тайлангийн төрөл [Тогтмол], q – улирал

0Q

-улирлын дугаар [эдгээрийн тохирохыг бичнэ: 01, 02, 03, 04]

YYYY

-тайлант он [Тоо]


Жишээ: NBFIE5379648q022016.xls

2. ХЗХ тайлангаа мастер файлаар ирүүлэхдээ файлаа нэрлэх заавар

ХЗХ - SCCXXXXXXXq0QYYYY.xls

SCC

-ХЗХ гэдгийг илтгэж буй товч нэр(уг 8 үсгийг жижгээр эсвэл томоор бичнэ)[Тогтмол ]

XXXXXX

-тухайн байгууллагын регистрийн дугаар

q

-тайлангийн төрөл [Тогтмол], q – улирал

0Q

-улирлын дугаар [эдгээрийн тохирохыг бичнэ: 01, 02, 03, 04]

YYYY

-тайлант он [Тоо]


Жишээ: SCC2652235q022016.xls

3. Итгэлцэлийн болон мөнгөн гуйвуулгын эрхтэй ББСБ(сар бүр) мастер файлаар ирүүлэхдээ файлаа нэрлэх заавар

MLYXXXXXXXmMMYYYY.xls

MLY

-Итгэлцэлийн болон мөнгөн гуйвуулгын эрхтэй ББСБ гэдгийг илтгэж буй товч нэр(уг 8 үсгийг жижгээр эсвэл томоор бичнэ)[Тогтмол ]

XXXXXX

-тухайн байгууллагын 7 оронтой регистрийн дугаар

m

-тайлангийн төрөл [Тогтмол], m – сар

MM

-сарын дугаар [эдгээрийн тохирохыг бичнэ: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12]

YYYY

-тайлант он [Тоо]


Жишээ: MLY2652235m072016.xls

4. VCT тайлан буюу доошоо мөр нэмдэг тайланг хэрхэн шивэх вэ?

1. Тайлангийн дээр доор хэрхэн мөр нэмэх вэ?a. Шивж буй тайлангийнхаа аль нэг нүдэн дээр Mouse-нийхаа баруун товчийг дарж insert row above буюу дээд хэсэгт шинэ мөр оруулна.
b. Шивж буй тайлангийнхаа аль нэг нүдэн дээр Mouse-нийхаа баруун товчийг дарж insert row below буюу доод хэсэгт шинэ мөр оруулна.

2. Тайлангаас мөр яаж устгах вэ?
Тайланд нэмэгдсэн шаардлагагүй мөрийг устгахдаа тайлангийн хойд хэсэгт байрлах устгах товчийг дарна

5. "Your connection is not private" аль эсвэл "This Connection is Untrusted" гэсэн алдаа гарвал хэрхэн шийвэх вэ?

СЗХ нь Fina - DCS цахим тайлан хүлээн авах системд SSL certificate ашиглагддаг. Уг сертификат нь төлбөрийн улмаас түр ажиллахгүй байгаа бөгөөд энэ тохиолдолд эдгээр алдаа гарна. Google Chrome болон Mozilla Firefox интернэт хөтөчдээр дараах алхмуудаар шийдэж цахим системрүү нэвтэрнэ үү.

1. Google Chrome интернэт хөтөч дээр

2. Mozilla Firefox интернэт хөтөч дээр


6. "Looks like we're having some issues" гэсэн алдаа зааж байна уу?

Энэ алдаа нь та тайлангуудаа дарааллын дагуу нээгээгүй гэсэн үг ба тайланг нээхдээ ногоон хавтсанд дарааллаж буй дарааллын дагуу дээрээс нь эхлэн нээх шаардлагатай юм.

7. Authentication failure гэсэн алдаа зааж байна уу?

Энэ нь та нууц үгээ буруу хийгээд байна гэсэн үг. Санхүүгийн зохицуулах хорооны Хянан шалгалтын газрын хариуцсан хянан шалгагчтай холбогдож шинээр нууц үгээ авна уу

8. Comparison Rule error буюу Харьцуулалтын дүрмийн алдаа зааж байна уу?

Comparison Rule error буюу Харьцуулалтын дүрмийн алдаа гарвал улаанаар дөрвөлжин хүрээ гараад илгээх товч идэвхгүй болох ба энэ нь та дүнгээ буруу оруулсан гэсэн үг юм.

9. Та тайлангаа зөв шивсэн боловч улаанаар дөрвөлжлөөд илгээх товч идэвхжихгүй байна уу?

Таны интернэт хөтөчид cache үүсэх үед ийм алдаа гардаг ба энэ тохиолдолд шивж байгаа тайлангаа хадгалаад интернэт хөтчөө хааж дахин нэвтэрнэ.

10. N6.GB эсвэл C5.GB тайлангаа шивсэн ч бусад тайланруу тоо татагдахгүй байна уу?

Дараах 2 шалтгаанаас болж үүсдэг алдаа юм. Үүнд:
1. N6.GB эсвэл C5.GB тайлангаа шивж хадгалсны дараа илгээх товч дарахгүй бол ийм алдаа гарна. Та тайлан бүрээ шивсний дараа хадгалах болох илгээх гэсэн 2 товч дарж байна уу.
2. Таны интернэт хөтөчид cache үүссэнээс болж ийм алдаа гарж болох ба энэ тохиолдолд шивж байгаа тайлангаа хадгалаад интернэт хөтчөө хааж дахин нэвтэрнэ.

11. Хувь яаж шивэх вэ?

Хувийг шивэхдээ 100%-ийг 1 бүхэлд тооцож оруулна. Жишээ нь: 25% бол 0.25, 50% бол 0.5 гэх мэтчилэн оруулна. Та хувь оруулах шаардлагагүй бол 0 гэж оруулж өгнө үү