Home > Special licence holders > ҮЦЗЗ-Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Байгууллагын нэр

“Азиа пасифик секьюритис ҮЦК” ХХК

1.

Үүсгэн байгуулагдсан огноо

1991

2.

Компанийн улсын бүртгэлийн болон гэрчилгээний дугаар

9019092072

3.

Гадаадын хөрөнгө оруулалтай аж ахуйн нэгж бол гадаадын хөрөнгө оруулалтын гэрчилгээний дугаар

04-516

4.

Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар, гэрчилгээний дугаар

2008/03/28-ны 72-р тогтоол

№ 3/32

5.

Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх ямар байгууллагын гишүүн болох

                  МХБ-ийн гишүүн

 

6.

 

Үнэт цаасны зах зээл дээр үйл ажиллагаа эрхлэх үйлчилгээний төрөл, явуулсан хугацаа

Брокер, дилер, андеррайтер

22 жил

7.

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс эзэмшиж буй хувьцааны тоо ширхэг,  хувь, нэрлэсэн үнэ

“Азиа пасифик инвестмент партнерс лимитед” Компани нь нэг бүр 100 000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 6700 ширхэг энгийн хувьцааг,100% эзэмшидэг

8.

Орон нутагт салбар үйл ажиллагаа эрхэлдэг эсэх / аймаг, сум/

Баянхонгор аймаг, Архангай аймаг- Эрдэнэбулган сум

9.

Нийт харилцагчийн тоо

29027

 

10.

ТУЗөвлөлийн дарга, гишүүдийн танилцуулга, /овог нэр,  гэрийн хаяг, утас, e-mail  /мэргэжил, ажлын туршлага

 

 

11.

Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

Цэрэнбат овогтой Хатуутөмөр

Мэргэжил: Эдийн засагч

 

12.

Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг,

УБ, СБД 1-р хороо, Олимпийн гудамж 16-р байр 200 тоот

Info@mongolia-investment.com

Утас: 77300660, 77300550

Факс: 77300880

 

13.

Сүүлийн 3 жилд арилжааны хэлцэл буцаагдаж байсан эсэх. / тийм, үгүй аль нэгийг сонгох ямар шалтгаанаар буцаагдсан талаар тайлбар бичих.

Байхгүй

 

14.

Сүүлийн 3 жилд Хороо, Хөрөнгийн биржээс компани болон ажилтанд хариуцлага хүлээлгэж байсан эсэх. / хүлээлгэсэн огноо, шийтгэлийн төрөл, ямар зөрчилд оногдуулсан тайлбар/

- Брокер, дилерийн үйл ажиллагааны журам зөрчсөн үндэслэлээр улсын байцагчийн 2011.12.05-ны өдрийн зөрчлийн тэмдэглэлээр 250 000.0 төгрөгийн торгууль ноогдуулсан.

-ҮЦЗЗ-ийн тухай хуулийн 19.2.5-д заасан үндэслэлээр улсын байцаагчийн 2012.03.09-ний өдрийн зөрчлийн тэмдэглэлээр   200 000.0 төгрөгийн торгууль ноогдуулсан.

 

 

     

Регистрийн дугаар

Овог

Нэр

Албан тушаал

1

ХЙ85033067

Баатархүү

Батчимэг

Дотоод хяналт

2

УК90030791

Нацагдорж

Батжин

Судалгааны шинжээч

3

ХИ77022808

Дашдорж

Нармандах

Дилер

4

ХБ83111260

Дамбажав

Оюунтөгс

Дилер

5

ШД85110309

Жаргалсайхан

Нямханд

Брокер

6

ВЮ88111200

Эрдэнэ-Очир

Амарбаясгалан

Брокер

7

ВЮ49043005

Шижээ

Батсүх

Брокер

8

ФМ85062566

Пүрэвдорж

Отгонсүрэн

Ня-бо

 

     

Регистрийн дугаар

Овог

Нэр

Албан тушаал

1

ХЙ85033067

Баатархүү

Батчимэг

Дотоод хяналт

2

УК90030791

Нацагдорж

Батжин

Судалгааны шинжээч

3

ХИ77022808

Дашдорж

Нармандах

Дилер

4

ХБ83111260

Дамбажав

Оюунтөгс

Дилер

5

ШД85110309

Жаргалсайхан

Нямханд

Брокер

6

ВЮ88111200

Эрдэнэ-Очир

Амарбаясгалан

Брокер

7

ВЮ49043005

Шижээ

Батсүх

Брокер

8

ФМ85062566

Пүрэвдорж

Отгонсүрэн

Ня-бо

УБ, СБД 1-р хороо, Олимпийн гудамж 16-р байр 200 тоот Info@mongolia-investment.com Утас: 77300660, 77300550 Факс: 77300880