Home > Special licence holders > ЕРДИЙН ДААТГАЛ

1 Name of Entity Munkh Insurance LLC
2 License Number 2/03
3 Resolution approving license №60 тогтоол
4 License approval date 2006.11.28
5 Company state registration number 9017001005
6 Company registration number 2809818
7 Insurance type Ердийн даатгал
8  CEO Т.Оюунгэрэл
9  Accountant З.Баярсайхан
10 Address, phone number, email address Sukhbaatar District, 1-Khoroo, Embassy street, Building 14, Unit 2

Даатгалын хэлбэр

Даатгалын бүтээгдэхүүн

Бүртгэсэн огноо

 

1

Гэнэтийн осол, эмчилгээний

зардлын даатгал

 

 

 

1.Гэнэтийн ослын даатгал

2009.06.03

 

2.Хөдөлмөрийн  чадвар алдалтын даатгал

2009.06.03

 

3.Хурдан морины хүүхдийн даатгал

2009.06.03

 

4.Хүнд хортой нөхцөлд ажиллагсдын даатгал

2009.06.03

 

5.Өндөр эрсдэлтэй нөхцөлд ажиллагсдын даатгал

2009.06.03

 

6.Гадаадад зорчигчдын эрүүл мэндийн даатгал

2009.06.03

 

2

Хөрөнгийн даатгал

1.Барилга байгууламжийн даатгал

2009.06.03

 

2.Орон сууц, гэр байшин, хашааны даатгал

2009.06.03

 

3.Бараа материалын даатгал

2009.06.03

 

4.Тоног төхөөрөмжийн даатгал

2009.06.03

 

5.Электрон тоног төхөөрөмжийн даатгал

2009.06.03

 

6.Нефть бүтээгдэхүүний даатгал

2009.06.03

 

7.Эд хогшлын даатгал

2009.06.03

 

3

Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал

1.Тээврийн хэрэгслийн даатгал

2009.06.03

 

2.Хүнд машин механизмын даатгал

2009.06.03

 

4

Барилга угсралтын даатгал

1.Барилга угсралтын ажлын даатгал

2009.06.03

 

2.Барилга угсралтын хариуцлагын даатгал

2009.06.03

 

5

Агаарын хөлгийн даатгал

1.Агаарын хөлгийн даатгал

2009.06.03

 

6

Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал

1.Жолоочийн хариуцлагын даатгал

2009.06.03

 

2.МУ-ын нутагт түр хугацаагаар орох болон дамжин өнгөрч

2009.06.03

 
 

7

Хариуцлагын даатгал

1.Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал

2009.06.03

 

2.Хуульчийн хариуцлагын даатгал

2009.06.03

 

3.Гадаадын иргэдийн хариуцлагын даатгал

2009.06.03

 

4.Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал

2009.06.03

 

5.Ажиллагсдын хариуцлагын даатгал

2009.06.03

 

8

Итгэлцлийн даатгал

1.Гэрээний хариуцлагын даатгал

2009.06.03