Home > Special licence holders > ЕРДИЙН ДААТГАЛ

1 Name of Entity Mandal General Insurance LLC
2 License Number 2/21
3 Resolution approving license №146 тогтоол
4 License approval date 2011.06.02
5 Company state registration number 9019058050
6 Company registration number 5473489
7 Insurance type Ердийн даатгал
8  CEO Б.Жавхлан
9  Accountant Г.Баярцэцэг
10 Address, phone number, email address Sukhbaatar District, 1-khoroo, Seoul street, Mandal Building, 4th floor, Ulaanbaatar 15160

Даатгалын хэлбэр

Даатгалын бүтээгдэхүүн

Бүртгэсэн огноо

1

Гэнэтийн осол, эмчилгээний

зардлын даатгал

1.Эрүүл мэндийн даатгал

2011.9.13

2.Гадаадад зорчигчийн эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгал

2011.9.13

3.Гадаад иргэдийн эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгал

2011.9.13

4.Хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал

2011.9.13

2

Хөрөнгийн даатгал

1.Байшин барилгын даатгал

2011.9.13

2.Орон сууцны даатгал

2011.9.13

3.Бараа материалын даатгал

2011.9.13

4.Электрон тоног төхөөрөмжийн даатгал

2011.9.13

5.Нефть бүтээгдэхүүний даатгал

2011.9.13

6.Тоног төхөөрөмжийн даатгал

2011.9.13

7.Хүнд машин механизмын даатгал

2011.9.13

3

Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал

1.Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал

2011.06.02

4

Ачааны даатгал

1.Ачааны даатгал

2011.06.02

5

Барилга угсралтын даатгал

1.Барилга угсралтын даатгал

2011.06.02

6

Газар тариалангийн даатгал

1.Газар тариалангийн даатгал

2012.06.20

7

Мал амьтдын даатгал

1.Мал амьтдын даатгал

2012.06.20

8

Агаарын хөлгийн даатгал

1.Агаарын хөлгийн даатгал

2011.06.02

9

Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал

1.Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал

2011.06.02

10

Хариуцлагын даатгал

1.Операторын хариуцлагын даатгал

2011.9.13

2.Орон сууц эзэмшигчийн хариуцлагын даатгал

2011.9.13

3.Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал

2011.9.13

4.Тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал

2011.9.13

5.Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал

2011.9.13

   

6.Бүтээгдэхүүний хариуцлагын даатгал

2011.9.13

11

Санхүүгийн даатгал

1.Бизнес тасалдлын даатгал

2011.9.13

12

Итгэлцлийн даатгал

1.Чин шударгын баталгааны даатгал

2011.9.13

2.Гэрээний хариуцлагын даатгал

2011.9.13