Home > Special licence holders > БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Компанийн нэр

“Ард даатгал” ХХК

Регистерийн дугаар

2062089

СЗХ-ноос тусгай зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо/ дугаар

2007.12.26 / 211

Гүйцэтгэх захирал

Д. Чулуунцэцэг

Хаяг, байршил

СБД, 8 хороо, Централ тавер 505 тоот

Веб сайт

www.arddaatgal.mn

И-майл

arddaatgal@magicnet.mn

Утас/факс

77200088

Салбар

28

Төлөөлөгч

 351

Ажилчдын тоо

80

Даатгалын хэлбэр

Даатгалын бүтээгдэхүүн

Бүртгэсэн огноо

1

Гэнэтийн осол, эмчилгээний

1.Иргэдийн гэнэтийн осол эрүүл мэндийн даатгал

2009.06.03

2.Гадаадад зорчигчдын гэнэтийн ослын даатгал

2009.06.03

3.МУ-д аялагч түр зорчигчдын гэнэтийн ослын даатгал

2009.06.03

4.Хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал

2009.06.03

5.Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын даатгал

2009.06.03

2

Хөрөнгийн даатгал

1.Байшин барилгын даатгал

2009.06.03

2.Тоног төхөөрөмжийн даатгал

2009.06.03

3.Бэлэн мөнгө, үнэт цаасны даатгал

2009.06.03

4.Гэр, хашаа байшингийн даатгал

2009.06.03

5.Бараа материалын үлдэгдлийн даатгал

2009.06.03

6.Ашигт малтмал, уул уурхайн даатгал

2009.06.03

7.Газрын тосны бүтээгдэхүүний даатгал

2009.06.03

8.Түүх соёлын үнэт зүйлсийн даатгал

2009.06.03

9.Хүнд машин механизмын даатгал

2009.06.03

10.Бичиг баримтын даатгал

2009.06.03

11.Иргэдийн эд хөрөнгийн даатгал

2009.06.03

12.Төлбөрийн картны даатгал

2009.06.03

13.Үүрэн утасны даатгал

2009.06.03

3

Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал

1.Автотээврийн хэрэгслийн даатгал

2009.06.03

4

Ачааны даатгал

1.Гадаад ачаа тээврийн даатгал

2009.06.03

2.Дотоод ачаа тээврийн даатгал

2009.06.03

5

Барилга угсралтын даатгал

1.Барилгын ажлын даатгал

2009.06.03

2.Хариуцлагын даатгал

2009.06.03

6

Газар тариалангийн даатгал

 

 

7

Мал амьтдын даатгал

1.Мал амьтдын даатгал

2009.06.03

2.Гэрийн тэжээмэл амьтдын даатгал

2009.06.03

8

Агаарын хөлгийн даатгал

1.Иргэний агаарын хөлгийн их биений даатгал

2009.06.03

9

Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн

1.Жолоочийн хариуцлагын даатгал

2009.06.03

хариуцлагын даатгал

10

Хариуцлагын даатгал

1.Эмч, эмнэлгийн ажилтны хариуцлагын даатгал

2009.06.03

2.Сэтгүүлчийн хариуцлагын даатгал

2009.06.03

3.Багш нарын хариуцлагын даатгал

2009.06.03

4.Нийгмийн ажилтны хариуцлагын даатгал

2009.06.03

5.Нягтлан бодогч, аудиторын хариуцлагын даатгал

2009.06.03

6.Актуарчийн хариуцлагын даатгал

2009.06.03

7.Хөрөнгийн үнэлгээчний хариуцлагын даатгал

2009.06.03

8.Хуульч, хуулийн компанийн хариуцлагын даатгал

2009.06.03

9.Нотариатч, өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгал

2009.06.03

10.Орон сууц эзэмшигчийн хариуцлагын даатгал

2009.06.03

11.Байгууллагын хариуцлагын даатгал

2009.06.03

12.Тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал

2009.06.03

13.Ажиллагсдын хариуцлагын даатгал

2009.06.03

14.Олон нийтийн өмнө байгууллагын хүлээх хариуцлагын даатгал

2009.06.03

15.Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал

2009.06.03

11

Санхүүгийн даатгал

1.Бизнес тасалдлын даатгал

2009.06.03

 

2.Төлбөрийн тасалдлын даатгал

2009.06.03

12

Зээлийн даатгал

1.Зээлийн эрсдлийн даатгал

2009.06.03

2.Цалингийн зээлийн даатгал

2009.06.03

13

Итгэлцлийн даатгал

1.Гүйцэтгэлийн баталгааны даатгал

2009.06.03

14

Агаарын хөлгийн өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал

1.Агаарын хөлгийн өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал

2009.06.03