Home > Special licence holders > ҮЦЗЗ-Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Байгууллагын нэр

“Говийн ноён нуруу ҮЦК” ХХК

1.

Үүсгэн байгуулагдсан огноо

2013/01/23

2.

Компанийн улсын бүртгэлийн болон гэрчилгээний дугаар

1111006131, 3620689

3.

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж бол гадаадын хөрөнгө оруулалтын гэрчилгээний дугаар

-

4.

Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар

3012 оны 1-р сарын 23-ны 35

5.

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар

3/107

6.

Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх ямар байгууллагын гишүүн болох

МХБ

 

7.

 

Үйлчилгээний төрөл

Брокер

Дилер

8.

Үнэт цаасны зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулсан хугацаа

 

 

9.

 

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс эзэмшиж буй хувьцааны тоо ширхэг,  хувь

Б.Энхтуяа-8.9%

Б.Баярчимэг-8.9%

Д.Уранчимэг-8.9%

Б.Төмөрбат-8.9%

Б.Мөнхжаргал-4.48%

Б.Гэрэл-8.9%

Ё.Мөнхцэцэг-8.9%

Б.Сугир-5.62%

Ч.Зулзага-5.62%

Б.Энхчимэг-5.62%

Н.Тунгалаг-5.62%

Н.Тэгшжаргал-8.9%

С.Жуулаа-3.37%

Г.Хоролсүрэн-3.37%

Ц.Болор-Эрдэнэ-3.37%

10.

Орон нутагт салбар үйл ажиллагаа эрхэлдэг эсэх / аймаг, сум/

Өмнөговь аймагт төв нь байрладаг.

11.

Нийт харилцагчийн тоо /2012/10/01-ний байдлаар/

-

 

12.

ТУЗөвлөлийн дарга, гишүүдийн танилцуулга, /овог нэр,  гэрийн хаяг, утас, e-mail  /мэргэжил, ажлын туршлага

 

 

13.

Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхний дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

 

 

14.

Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг,

-Өмнөговь, Даланзадгад, 3-р баг, Далан, Говийн оргил төвийн 3 давхарт

-Утас: 7053-4010

-И-мэйл: gnn_company@yahoo.com

 

15.

Сүүлийн 3 жилд арилжааны хэлцэл буцаагдаж байсан эсэх. / тийм, үгүй аль нэгийг сонгох ямар шалтгаанаар буцаагдсан талаар тайлбар бичих.

Үгүй

 

16.

Сүүлийн 3 жилд Хороо, Хөрөнгийн биржээс компани болон ажилтанд хариуцлага хүлээлгэж байсан эсэх. / хүлээлгэсэн огноо, шийтгэлийн төрөл, ямар зөрчилд оногдуулсан тайлбар/

Үгүй

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ БРОКЕР, ДИЛЕР БУСАД АЖИЛЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Овог

Нэр

Албан тушаал

Төгссөн сургууль, мэргэжил

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дугаар

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дуусах хугацаа

1

Цэнгэлжаргал

Будгэрэл

Гүйцэтгэх захирал

Сити дээд сургууль-Маркетинг менежер

530/1288

2016/04/12

2

Дамдинсүрэн

Батболд

Брокер

Бизнесийн дээд сургууль-Бизнесийн эдийн засгийн удирдлага

530/1239

2015/01/18

3

Батцэнгэл

Болормаа

Брокер

ШУТИС-КТМС-Бизнесийн удирдлага

530/1287

2016/04/12

4

Цэнгэлжаргал

Санчирболд

Дилер

Отгонтэнгэр их сургууль-Хятад хэлний орчуулагч, багш

530/1298

2016/04/12

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ БРОКЕР, ДИЛЕР БУСАД АЖИЛЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Овог

Нэр

Албан тушаал

Төгссөн сургууль, мэргэжил

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дугаар

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дуусах хугацаа

1

Цэнгэлжаргал

Будгэрэл

Гүйцэтгэх захирал

Сити дээд сургууль-Маркетинг менежер

530/1288

2016/04/12

2

Дамдинсүрэн

Батболд

Брокер

Бизнесийн дээд сургууль-Бизнесийн эдийн засгийн удирдлага

530/1239

2015/01/18

3

Батцэнгэл

Болормаа

Брокер

ШУТИС-КТМС-Бизнесийн удирдлага

530/1287

2016/04/12

4

Цэнгэлжаргал

Санчирболд

Дилер

Отгонтэнгэр их сургууль-Хятад хэлний орчуулагч, багш

530/1298

2016/04/12

Өмнөговь, Даланзадгад, 3-р баг, Далан, Говийн оргил төвийн 3 давхарт

Утас: 7053-4010

И-мэйл: gnn_company@yahoo