Home > Special licence holders > ҮЦЗЗ-Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Байгууллагын нэр

“БУЛГАН БРОКЕР ҮЦК” ХХК

1.

Үүсгэн байгуулагдсан огноо

1991.08.01

2.

Компанийн улсын бүртгэлийн болон гэрчилгээний дугаар

411002002

2008157

3.

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж бол гадаадын хөрөнгө оруулалтын гэрчилгээний дугаар

 

4.

Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар

128

5.

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар

3/04

6.

Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх ямар байгууллагын гишүүн болох

МҮЦАЭХ

 

7.

 

Үйлчилгээний төрөл

Брокер *

Дилер  *

Андеррайтер

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх

8.

Үнэт цаасны зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулсан хугацаа

21 ЖИЛ

 

9.

 

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс эзэмшиж буй хувьцааны тоо ширхэг,  хувь

Д.Амгалан 41200ш буюу 80%

Г.Баярсайхан 10300ш буюу 20%

10.

Орон нутагт салбар үйл ажиллагаа эрхэлдэг эсэх / аймаг, сум/

Булган аймаг, Булган сум

11.

Нийт харилцагчийн тоо /2012/10/01-ний байдлаар/

25827

 

12.

ТУЗөвлөлийн дарга, гишүүдийн танилцуулга, /овог нэр,  гэрийн хаяг, утас, e-mail  /мэргэжил, ажлын туршлага

 

-

 

 

13.

Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхний дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

Далхжавын Амгалан. МҮ-530/24. УБ. СБД. 2 хороо Усны 6-24 тоот. Утас:99031349. Эдийн засагч, нягтлан бодогч, 1991 оноос “Булган брокер”ХХК-д ажиллаж байна.

 

14.

Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг,

Улаанбаатар хот. СБД. 3 хороо 5хороолол, 9/33 тоот. Утас: 324449, 99195114, 89999868

Булган аймаг. Булган сум, 6 баг, Спорт хорооны орд өөрийн байранд: 99348142

 

15.

Сүүлийн 3 жилд арилжааны хэлцэл буцаагдаж байсан эсэх. / тийм, үгүй аль нэгийг сонгох ямар шалтгаанаар буцаагдсан талаар тайлбар бичих.

 

Үгүй

 

 

16.

Сүүлийн 3 жилд Хороо, Хөрөнгийн биржээс компани болон ажилтанд хариуцлага хүлээлгэж байсан эсэх. / хүлээлгэсэн огноо, шийтгэлийн төрөл, ямар зөрчилд оногдуулсан тайлбар/

 

Үгүй

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ БРОКЕР, ДИЛЕР БУСАД АЖИЛЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Овог

Нэр

Албан тушаал

Төгссөн сургууль, мэргэжил

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дугаар

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дуусах хугацаа

1

Далхжав

Амгалан

Захирал

Эдийн Засагч, Нягтлан бодогч

 

 

2

Баасансүрэн

Мөнхсоёл

Брокер

ХААИС- Эдийн засагч

№530/808

6/12/2014

3

Гаанжуур

Баярсайхан

Дилер

СЭЗДС

№530/01/25

2/6/2017

4

Ганзориг

Эрдэнэ

Дилер

МУИС Эдийн засагч

№530/518

 

5

Нанзадсүрэн

Бадамсанжаа

Дилер

МУИС Программ хангамжийн инженер

№530/593

 

7

Дүгэржав

Мөнчанар

Дотоод хяналтын ажилтан

ШУТИС КТМС Эдийн засагч, мэтематикч

№530/01/84

6/2/2014

 

 

 

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ БРОКЕР, ДИЛЕР БУСАД АЖИЛЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Овог

Нэр

Албан тушаал

Төгссөн сургууль, мэргэжил

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дугаар

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дуусах хугацаа

1

Далхжав

Амгалан

Захирал

Эдийн Засагч, Нягтлан бодогч

 

 

2

Баасансүрэн

Мөнхсоёл

Брокер

ХААИС- Эдийн засагч

№530/808

6/12/2014

3

Гаанжуур

Баярсайхан

Дилер

СЭЗДС

№530/01/25

2/6/2017

4

Ганзориг

Эрдэнэ

Дилер

МУИС Эдийн засагч

№530/518

 

5

Нанзадсүрэн

Бадамсанжаа

Дилер

МУИС Программ хангамжийн инженер

№530/593

 

7

Дүгэржав

Мөнчанар

Дотоод хяналтын ажилтан

ШУТИС КТМС Эдийн засагч, мэтематикч

№530/01/84

6/2/2014

 

 

 

Улаанбаатар хот. СБД. 3 хороо 5хороолол, 9/33 тоот. Утас: 324449, 99195114, 89999868

Булган аймаг. Булган сум, 6 баг, Спорт хорооны орд өөрийн байранд: 99348142