Home > Special licence holders > ҮЦЗЗ-Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх

НЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Байгууллагын нэр

“Блэкстоун Интенэйшнл ҮЦК” ХХК

1.

Үүсгэн байгуулагдсан огноо

2011/03/15

2.

Компанийн улсын бүртгэлийн болон гэрчилгээний дугаар

9011277092, 5457637

3.

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж бол гадаадын хөрөнгө оруулалтын гэрчилгээний дугаар

-

4.

Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар

135

5.

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар

3/73

6.

Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх ямар байгууллагын гишүүн болох

 

 

7.

 

Үйлчилгээний төрөл

Брокер

Дилер

 

 

8.

Үнэт цаасны зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулсан хугацаа

2011/03/15-с хойш

 

9.

 

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс эзэмшиж буй хувьцааны тоо ширхэг,  хувь

Ц.Батбаатар

/250 ширхэг хувьцаа буюу 25 хувийг эзэмшдэг/

Р.Гончигцэрэн

/250 ширхэг хувьцаа буюу 25 хувийг эзэмшдэг/

Э.Тэмүүжин

/250 ширхэг хувьцаа буюу 25 хувийг эзэмшдэг/

Ч.Эрдэнэжаргал

/250 ширхэг хувьцаа буюу 25 хувийг эзэмшдэг/

10.

Орон нутагт салбар үйл ажиллагаа эрхэлдэг эсэх / аймаг, сум/

-

11.

Нийт харилцагчийн тоо /2012/10/01-ний байдлаар/

40

 

12.

ТУЗөвлөлийн дарга, гишүүдийн танилцуулга, /овог нэр,  гэрийн хаяг, утас, e-mail  /мэргэжил, ажлын туршлага

-

 

13.

Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхний дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

Эрхэлж буй албан тушаал: Гүйцэтгэх захирал,

Овог нэр: Цэвээнжав Батбаатар,

Мэргэжлийн үнэмлэхний дагаар: 530/694,

Дуусах хугацаа: 2014.05.06,

Гэрийн хаяг: ЧД 6-р хороо, 61-13 тоот

Утас: 9910-2295,

И-мэйл: batbaatar@blackstone.

 

 

14.

Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг,

Хаяг: УБ хот, Чингэлтэй дүүрэг, 6-р хороо 60/3-65 тоот

Утас: 9910-2295, 9911-4070, 9919-8497

 

15.

Сүүлийн 3 жилд арилжааны хэлцэл буцаагдаж байсан эсэх. / тийм, үгүй аль нэгийг сонгох ямар шалтгаанаар буцаагдсан талаар тайлбар бичих.

-

 

16.

Сүүлийн 3 жилд Хороо, Хөрөнгийн биржээс компани болон ажилтанд хариуцлага хүлээлгэж байсан эсэх. / хүлээлгэсэн огноо, шийтгэлийн төрөл, ямар зөрчилд оногдуулсан тайлбар/

-

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ БРОКЕР, ДИЛЕР БУСАД АЖИЛЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Овог

Нэр

Албан тушаал

Төгссөн сургууль, мэргэжил

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дугаар

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дуусах хугацаа

1

Цэвээнжав

Батбаатар

Гүйцэтгэх захирал

Шанхай хотын ИС-Санхүү эдийн засагч

№530/694

5/6/2014

2

Энхжаргал

Тэмүүжин

Дилер

ЕАДС, Эдийн засагч

№530/646

5/6/2014

3

Рэнцэнбазар

Гончигцэрэн

Дотоод хяналтын ажилтан

МУИС, Эдийн засагч

№530/683

5/6/2014

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ БРОКЕР, ДИЛЕР БУСАД АЖИЛЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Овог

Нэр

Албан тушаал

Төгссөн сургууль, мэргэжил

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дугаар

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дуусах хугацаа

1

Цэвээнжав

Батбаатар

Гүйцэтгэх захирал

Шанхай хотын ИС-Санхүү эдийн засагч

№530/694

5/6/2014

2

Энхжаргал

Тэмүүжин

Дилер

ЕАДС, Эдийн засагч

№530/646

5/6/2014

3

Рэнцэнбазар

Гончигцэрэн

Дотоод хяналтын ажилтан

МУИС, Эдийн засагч

№530/683

5/6/2014

УБ хот, Чингэлтэй дүүрэг, 6-р хороо 60/3-65 тоот