Home > Special licence holders > ҮЦЗЗ-Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Байгууллагын нэр

"БиДиСЕК ҮЦК" ХК

1

Үүсгэн байгуулагдсан огноо

1996

2

Компанийн улсын бүртгэлийн болон гэрчилгээний дугаар

9010001030

3

Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар, гэрчилгээний дугаар

15.III

4

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгж бол гадаадын хөрөнгө оруулалтын гэрчилгээний дугаар

үгүй

5

Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх ямар байгууллагын гишүүн болох

Монголын хөрөнгийн бирж

6

Үнэт цаасны зах зээл дээр үйл ажиллагаа эрхлэх үйлчилгээний төрөл, явуулсан хугацаа

Брокер

Дилер

Андеррайтер

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх

Үйл ажиллагаа явуулсан хугацаа

23 жил

7

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс, эзэмшиж буй хувьцааны тоо ширхэг, хувь, нэрлэсэн үнэ

1р улирлын мэдээллийн сангийн мэдээлэлд өгсөн.

8

Орон нутагт салбар үйл ажиллагаа эрхэлдэг эсэх /аймаг, сум/

1. Орхон салбар - Эрдэнэт хот Баян-Өндөр сум,  2. Дархан салбар - Дархан уул аймаг Дархан сум, 3. Зуунмод салбар-Зуунмод хот 4. Дорноговь салбар - Дорноговь аймаг 5. Сэлэнгэ салбар- Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар 6. Хөвсгөл салбар - Хөвсгөл Мөрөн

8

Сүүлийн 3 жилд арилжааны хэлцэл буцаагдаж байсан эсэх /тийм, үгүй -  аль нэгийг сонго. Тийм бол хэдэн удаа буцаагдсан/

Үгүй

9

Нийт харилцагчдын тоо

103324

10

ТУЗ-н дарга, гишүүдийн танилцуулга, /овог нэр, гэрийн хаяг, утас, email/ мэргэжил ажлын туршлага/

Хавсрал 3.1.10

11

Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн  дугаар, дуусах хугацаа, утас, e_mail / мэргэжил, боловсрол ажлын туршлага

Д.Даянбилгүүн. Хөрөнгийн зах зээл дээр 1996 оноос хойш ажиллаж байна. мэргэжлийн эрхийн үнэмлэх дугаар № 48.

12

Компанийн хаяг байршил, холбоо барих утас, цахим хаяг

Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1 байр, Empire building          

13

Сүүлийн 3 жилд Хороо, Хөрөнгийн биржээс компани болон ажилтанд хариуцлага хүлээлгэж байсан эсэх.    /хүлээлгэсэн огноо, шийтгэлийн төрөл, ямар зөрчилд оногдуулсан тайлбар/

Үгүй

14

Сүүлийн 3 жилд Хороо, Хөрөнгийн биржээс компани болон ажилтанд хариуцлага хүлээлгэж байсан эсэх, /хүлээлгэсэн огноо, шийтгэлийн төрөл, ямар зөрчилд оногдуулсан тайлбар/

Үгүй

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ БРОКЕР, ДИЛЕР БУСАД АЖИЛЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА 

Регистерийн дугаар

Овог, Нэр

Албан тушаал

1

ХП76061036

Д.Даянбилгүүн

Гүйцэтгэх захирал

2

ХП76020415

Б.Лхагвадорж

Тэргүүн дэд захирал

3

Хп74122212

Н.Батгэрэл

 Дэд захирал

4

СП79110615

Ш.Шинэбаяр

Хөрөнгө оруулалтын албаны менежер

5

ДЮ84041607

Б.Амарбаясгалан

Хөрөнгө оруулалтын албаны мэргэжилтэн

6

СБ86061118

Г.Мөнхтулга

Институционал харилцагчийн албаны менежер

7

ЖИ85032413

Б.Ганболд

Хөрөнгө оруулалтын албаны мэргэжилтэн

8

ЧП80092612

Г.Ганзориг

Маркетингийн албаны менежер

9

ХП75072412

С.Пүрэвсүрэн

Дотоод албаны менежер

10

ЦБ85061610

Ц.Цог

Харилцагчийн  албаны менежер

11

РЖ85052804

О.Уранбайгаль

Back office албаны менежер

12

ПО83012814

С.Дамдинсүрэн

I.T менежер

13

ИР88092115

Ж.Сайнбаяр

Институциональ харилцагчийн албаны мэргэжилтэн

14

ВЭ85082265

Б.Лхамдолгор

Хөрөнгө оруулалтын албаны мэргэжилтэн

15

РЭ87050214

Х.Болд

Санхүүгийн албаны мэргэжилтэн

16

ЧВ86020182

А.Гэрэлмаа

Харилцагчийн  албаны брокер

17

ИА90071513

Ч.Дагийжанчив

Институциональ харилцагчийн албаны мэргэжилтэн

18

ДЖ90092407

Г.Гэрэлт-Од

Хөрөнгө оруулалтын албаны мэргэжилтэн

19

УЗ90032685

Г.Мөнхзаяа

Харилцагчийн  албаны брокер

20

ЖЯ86081017

О.Одбаяр

Институциональ харилцагчийн албаны мэргэжилтэн

21

ЕА87082306

Т.Отгонжаргал

Back office албаны мэргэжилтэн

22

ТБ88021864

T.Цагаанцэцэг

Санхүүгийн албаны мэргэжилтэн

23

УУ89120478

З.Одбаяр

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх салбарын мэргэжилтэн

24

ИС89112331

Ө.Даваасүрэн

Хөрөнгө оруулалтын албаны мэргэжилтэн

25

РЮ89102302

М.Даваажаргал

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, мэдээллийн ажилтан

26

ЕЮ90082917

Б.Билгүүн

Харилцагчийн  албаны брокер

27

MT90072234

Э.Алтансүх

Харилцагчийн  албаны брокер

28

РЮ89051515

Л.Сэргэлэн

Харилцагчийн  албаны брокер

29

ОЮ88061912

О.Пүрэвдорж

Хөрөнгө оруулалтын албаны мэргэжилтэн

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ БРОКЕР, ДИЛЕР БУСАД АЖИЛЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА 

Регистерийн дугаар

Овог, Нэр

Албан тушаал

1

ХП76061036

Д.Даянбилгүүн

Гүйцэтгэх захирал

2

ХП76020415

Б.Лхагвадорж

Тэргүүн дэд захирал

3

Хп74122212

Н.Батгэрэл

 Дэд захирал

4

СП79110615

Ш.Шинэбаяр

Хөрөнгө оруулалтын албаны менежер

5

ДЮ84041607

Б.Амарбаясгалан

Хөрөнгө оруулалтын албаны мэргэжилтэн

6

СБ86061118

Г.Мөнхтулга

Институционал харилцагчийн албаны менежер

7

ЖИ85032413

Б.Ганболд

Хөрөнгө оруулалтын албаны мэргэжилтэн

8

ЧП80092612

Г.Ганзориг

Маркетингийн албаны менежер

9

ХП75072412

С.Пүрэвсүрэн

Дотоод албаны менежер

10

ЦБ85061610

Ц.Цог

Харилцагчийн  албаны менежер

11

РЖ85052804

О.Уранбайгаль

Back office албаны менежер

12

ПО83012814

С.Дамдинсүрэн

I.T менежер

13

ИР88092115

Ж.Сайнбаяр

Институциональ харилцагчийн албаны мэргэжилтэн

14

ВЭ85082265

Б.Лхамдолгор

Хөрөнгө оруулалтын албаны мэргэжилтэн

15

РЭ87050214

Х.Болд

Санхүүгийн албаны мэргэжилтэн

16

ЧВ86020182

А.Гэрэлмаа

Харилцагчийн  албаны брокер

17

ИА90071513

Ч.Дагийжанчив

Институциональ харилцагчийн албаны мэргэжилтэн

18

ДЖ90092407

Г.Гэрэлт-Од

Хөрөнгө оруулалтын албаны мэргэжилтэн

19

УЗ90032685

Г.Мөнхзаяа

Харилцагчийн  албаны брокер

20

ЖЯ86081017

О.Одбаяр

Институциональ харилцагчийн албаны мэргэжилтэн

21

ЕА87082306

Т.Отгонжаргал

Back office албаны мэргэжилтэн

22

ТБ88021864

T.Цагаанцэцэг

Санхүүгийн албаны мэргэжилтэн

23

УУ89120478

З.Одбаяр

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх салбарын мэргэжилтэн

24

ИС89112331

Ө.Даваасүрэн

Хөрөнгө оруулалтын албаны мэргэжилтэн

25

РЮ89102302

М.Даваажаргал

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, мэдээллийн ажилтан

26

ЕЮ90082917

Б.Билгүүн

Харилцагчийн  албаны брокер

27

MT90072234

Э.Алтансүх

Харилцагчийн  албаны брокер

28

РЮ89051515

Л.Сэргэлэн

Харилцагчийн  албаны брокер

29

ОЮ88061912

О.Пүрэвдорж

Хөрөнгө оруулалтын албаны мэргэжилтэн


 

Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1 байр, Empire building