home > Laws and Legislations >
Documents name Category Issued date More Download
1 Guidelines on the prepare of documents and filling of application form of special license, license for activties of non bank financial institution Бичил санхүүгийн зохицуулалтын газар 2015-12-04 Үзэх Татах
2 Guideline to form the application form of the special license and license and registration to carry out savings and credit cooperative activities and to form reffered documents Бичил санхүүгийн зохицуулалтын газар 2015-11-23 Үзэх Татах
3 Sustainability services to be provided by MOCCU Бичил санхүүгийн зохицуулалтын газар 2012-05-09 Үзэх Татах
4 Requirements for MOCCU Бичил санхүүгийн зохицуулалтын газар 2012-03-14 Үзэх Татах
5 General regulation for savings and credit cooperatives Бичил санхүүгийн зохицуулалтын газар 2012-03-14 Үзэх Татах
6 List of other financial services Бичил санхүүгийн зохицуулалтын газар 2012-04-04 Үзэх Татах
7 Law on savings and loan cooperative Бичил санхүүгийн зохицуулалтын газар 2011-10-27 Үзэх Татах
8 The forms of financial statements of non-bank financial institutions Бичил санхүүгийн зохицуулалтын газар 2008-01-31 Үзэх Татах
9 To adopt the renewed Regulation to calculate and maintain the prudential ratios of non-bank financial activities Бичил санхүүгийн зохицуулалтын газар 2008-07-07 Үзэх Татах
10 Regulation on Non-bank financial Trust services Бичил санхүүгийн зохицуулалтын газар 2008-01-01 Үзэх Татах
11 Regulation on licensing of non-bank financial institutions Бичил санхүүгийн зохицуулалтын газар 2008-07-07 Үзэх Татах
12 To adopt the Regulation of on-site examination of non-bank financial institutions’ activities Бичил санхүүгийн зохицуулалтын газар 2008-06-12 Үзэх Татах
13 Law on non bank financial activities Бичил санхүүгийн зохицуулалтын газар 2002-12-12 Үзэх Татах
14 Chart of accounts of non bank financial institutions Бичил санхүүгийн зохицуулалтын газар 2008-01-01 Үзэх Татах
15 “Өргөжих эрдэнэ хан уул” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-08-05 Үзэх Татах
16 “Элит дөч” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-08-05 Үзэх Татах
17 “Арвин мэлмий” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-08-05 Үзэх Татах
18 “Өндөр хөмөг” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-08-05 Үзэх Татах
19 “Андууд финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-08-05 Үзэх Татах
20 “Эксим капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-08-05 Үзэх Татах
21 “Наран кредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-08-05 Үзэх Татах
22 “МТС финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-08-05 Үзэх Татах
23 “Си Эс Ай Аудит” ХХК-д үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-08-05 Үзэх Татах
24 “Мик актив зургаа” ХХК-ийн гаргаж буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-08-05 Үзэх Татах
25 “Мик актив зургаа“ ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-08-05 Үзэх Татах
26 “Эрчим инженеринг” ХХК-ийн нийтэд санал болгон гаргаж буй өрийн хэрэгслийг бүртгэх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-08-05 Үзэх Татах
27 “Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-08-05 Үзэх Татах
28 “Таван толгой хишиг ҮЦК” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-08-05 Үзэх Татах
29 “Түшигтраст” ХХК-ийн үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-08-05 Үзэх Татах
30 “Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох, актуарын стандарт үнэлгээ болон актуарчийн хяналт, шалгалт хийх, тайлан гаргах журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-08-05 Үзэх Татах
31 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-08-05 Үзэх Татах
32 “Азиапасифик пропертис” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-07-10 Үзэх Татах
33 “Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-д өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-07-06 Үзэх Татах
34 “Түмний хишиг буян” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох болон төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-07-03 Үзэх Татах
35 “Индралхур” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-07-03 Үзэх Татах
36 “Улиастай хөдөлгөгч хүч” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-07-03 Үзэх Татах
37 “Дуун эгшиг хайрхан” ХЗХ-нд тусгай зөвшөөрөл олгох, төсөл, хөтөлбөрийг дамжуулан хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-07-03 Үзэх Татах
38 “Итгэмжит” хадгаламж, зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-07-03 Үзэх Татах
39 “Гровиса финанс” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-07-03 Үзэх Татах
40 Тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-07-03 Үзэх Татах
41 “Их ирээдүй капитал ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-07-03 Үзэх Татах
42 “Флоуришкапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-07-03 Үзэх Татах
43 “Гео финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-07-03 Үзэх Татах
44 “Итгэлт капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-07-03 Үзэх Татах
45 “Болд кредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-07-03 Үзэх Татах
46 “Сан ундарга” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-07-03 Үзэх Татах
47 “Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын байцаагчийн дүрэм”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-07-03 Үзэх Татах
48 Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-07-03 Үзэх Татах
49 “Дилерийн арилжааны төв” ХХК-д үнэт цаасны арилжаа эрхлэх, үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-07-03 Үзэх Татах
50 “Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны СЗХ-ны тогтоол 2015-07-03 Үзэх Татах