Нүүр > Хууль тогтоомж > Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан